Ktl-icon-tai-lieu

MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi minhnhat4878
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 13171 lần   |   Lượt tải: 20 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------------------------

MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ
TRONG GIÁO DỤC
Đề tài tiểu luận:
Hãy trình bày những hiểu biết của anh / chị về đo lường, đánh giá
trong giáo dục và đưa ra những dự định áp dụng trong tương lai
tại đơn vị công tác.

Giảng viên HD :
TS. Vũ Lan Hương

Học viên: Trịnh Quang Minh
Ngày sinh: 10/04/1978
Nơi sinh: Cần Thơ.
Cần Thơ, năm 2011.

MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC.

MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới: thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và
trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đáp ứng cho công cuộc xây dựng và
đổi mới đất nước vấn đề đào tạo nguồn nhân lực được đặt lên hàng đầu trong nhấn
mạnh tầm quan trọng của giáo dục. Bộ giáo dục đào tạo đã có những cải cách để
nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng dạy và học được kiểm tra đánh giá
(KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ) bằng nhiều hình thức. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ là một
khâu quan trọng của quá trình giảng dạy, là khâu mang tính chất quyết định về việc
kết luận thành quả của học sinh vì vậy cần được xem xét lựa chọn cách thức kiểm
tra đánh giá có tác dụng tích cực nhất. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ là một phần không
tách rời của quá trình giảng dạy nó kích thích học tập có hiệu quả nhất và có thể
kiểm tra chất lượng của học sinh ở mức độ nào.
Việc kiểm tra kiến thức một cách hệ thống và toàn diện sẽ cung cấp cho giáo
viên những thông tin kịp thời và nhiều mặt về diễn biến của quá trình giảng dạy, về
khả năng tiếp thu của học sinh tới một thời điểm nhất định của giảng dạy. Vấn đề
đặt ra là kiểm tra như thế nào để được kịp thời toàn diện, khách quan và chính xác.
Có nhiều cách thức KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết quả học tập của học sinh:
kiểm tra vấn đáp (kiểm tra miệng trao đổi giữa giáo viên và học sinh), kiểm tra viết,
… Trong các hình thức kiểm tra thì trắc nghiệm khách quan là hình thức đáp ứng
được yêu cầu của KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ nhất. Thi trắc nghiệm có độ may rủi thấp
hơn rất nhiều so với tự luận. Đề thi trắc nghiệm thường bao gồm 50 – 100 câu hỏi
nhỏ phủ kín toàn bộ nội dung môn học. Vì vậy thí sinh không thể học tủ một số
phần nào đó của môn học như khi thi tự luận do đó kết quả đánh giá sẽ khách quan
và chính xác hơn.
Kiểm tra kết quả học tập được thực hiện ở tất cả các khâu của quá trình dạy
học. Do đó các phương pháp kiểm tra, đánh giá cũng là những phương pháp dạy học
nhưng chúng được sử dụng ở giai đoạn giảng dạy khi giáo viên có đầy đủ căn cứ để
yêu cầu học sinh báo cáo lại ...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------------------------
MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ
TRONG GIÁO DỤC
Đề tài tiểu luận:
Hãy trình bày những hiểu biết của anh / chị về đo lường, đánh giá
trong giáo dục và đưa ra những dự định áp dụng trong tương lai
tại đơn vị công tác.
Giảng viên HD :
TS. Vũ Lan Hương Học viên: Trịnh Quang Minh
Ngày sinh: 10/04/1978
Nơi sinh: Cần Thơ.
Cần Thơ, năm 2011.
MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC - Người đăng: minhnhat4878
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
MÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 9 10 26