Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nâng cao công tác văn thư trường học

Được đăng lên bởi vanthu366
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề án nâng cao công tác văn thư tại trường PTDT Nội trú Krông Bông
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bất kì một cơ quan nào cũng có sử dụng các loại văn bản giấy tờ vì
văn bản, giấy tờ được dùng để công bố, truyền đạt đường lối chủ trương, chính
sách của Đảng, của Nhà nước; để báo cáo thỉnh thị; liên hệ công tác giữa các cơ
quan, các ngành, các cấp; ghi chép các kinh nghiệm đã được đúc kết và các tài liệu
cần thiết Mọi văn bản giấy tờ đều tập trung vào đầu mối là bộ phận văn thư, để
quản lí được thống nhất và sử dụng có hiệu quả. Do đó công tác văn thư cánh tay
đắc lực giúp cho lãnh đạo nắm bắt được tình hình hoạt động, ưu khuyết điểm của
cơ quan. Công tác văn thư đã trở thành một trong những yêu cầu có tính cấp thiết,
nó không chỉ là phương tiện ghi chép và truyền đạt thông tin quản lí mà còn liên
quan đến nhiều cán bộ công chức, nhiều phòng ban trong đơn vị tổ chức. Làm tốt
công tác văn thư sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời những quyết
định quản lí. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo sẽ dùng làm căn cứ để điều hành mọi
hoạt động của đơn vị một cách hợp pháp hợp lí, kịp thời hiệu quả đảm bảo cho cơ
quan đơn vị thực hiện công việc quản lí và điều hành theo đúng chức năng, nhiệm
vụ được giao. Từ những lập luận trên cho thấy công tác văn thư là không thể thiếu
trong tổ chức và hoạt động của bất cứ cơ quan, đơn vị nào.
Vì vậy, được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường PTDT Nội trú Krông
Bông và được sự hướng dẫn nhiệt tình của Thầy Nguyễn Tiến Dũng, em đã chọn
đề án “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại Trường PTDT Nội
trú Krông Bông”.
Trong quá trình xây dựng đề án, bản thân em đã có nhiều cố gắng song đề án
cũng không tránh khỏi những thiếu xót, kính mong thầy giáo hướng dẫn cùng Ban
giám hiệu Trường PTDT Nội trú Krông Bông giúp cho em hoàn thành đề án này.
Em xin chân thành cảm ơn!

Người thực hiện: SV. Nguyễn Thị Ngọc Điền - Lớp 14VP5B

1

Đề án nâng cao công tác văn thư tại trường PTDT Nội trú Krông Bông

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
MỤC LỤC ..............................................................................................................2
BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮC..................................................................................4
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................5
TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN...................................................................
Đề án nâng cao công tác văn thư tại trường PTDT Nội trú Krông Bông
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bất một quan nào cũng sử dụng các loại văn bản giấy tờ
văn bản, giấy tờ được dùng để công bố, truyền đạt đường lối chủ trương, chính
sách của Đảng, của Nhà nước; để báo cáo thỉnh thị; liên hệ công tác giữa các
quan, các ngành, các cấp; ghi chép các kinh nghiệm đã được đúc kết và các tài liệu
cần thiết Mọi văn bản giấy tờ đều tập trung vào đầu mối bộ phận văn thư, để
quản được thống nhất sử dụng hiệu quả. Do đó công tác văn thư cánh tay
đắc lực giúp cho lãnh đạo nắm bắt được tình hình hoạt động, ưu khuyết điểm của
quan. Công tác văn thư đã trở thành một trong những yêu cầu tính cấp thiết,
không chỉ phương tiện ghi chép truyền đạt thông tin quản còn liên
quan đến nhiều cán bộ công chức, nhiều phòng ban trong đơn vị tổ chức. Làm tốt
công c văn thư sẽ đảm bảo cung cấp đầy đ, chính xác, kịp thời những quyết
định quản lí. Trên sở đó, ban lãnh đạo sẽ dùng làm căn cứ để điều hành mọi
hoạt động của đơn vị một cách hợp pháp hợp lí, kịp thời hiệu quả đảm bảo cho
quan đơn vị thực hiện công việc quản điều hành theo đúng chứcng, nhiệm
vụ được giao. Từ những lập luận trên cho thấy công tác văn thư không thể thiếu
trong tổ chức và hoạt động của bất cứ cơ quan, đơn vị nào.
vậy, được s đồng ý của Ban giám hiệu Trường PTDT Nội t Krông
Bông được sự hướng dẫn nhiệt tình của Thầy Nguyễn Tiến Dũng, em đã chọn
đề án “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại Trường PTDT Nội
trú Krông Bông”.
Trong quá trình xây dựng đề án, bản thân em đã có nhiều cố gắng song đề án
cũng không tránh khỏi những thiếu xót, nh mong thầy giáo hướng dẫn cùng Ban
giám hiệu Trường PTDT Nội trú Krông Bông giúp cho em hoàn thành đề án này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Người thực hiện: SV. Nguyễn Thị Ngọc Điền - Lớp 14VP5B
1
Một số biện pháp nâng cao công tác văn thư trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp nâng cao công tác văn thư trường học - Người đăng: vanthu366
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Một số biện pháp nâng cao công tác văn thư trường học 9 10 975