Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC

Được đăng lên bởi Tuấn Lê
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC
1. Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pl. Mà ông X ko là kẻ phạm tội. Do vậy, ông X
ko thể có hành vi phạm pl:
a. đúng
b. sai vì P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu b đúng
2. Ko kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Mà ông X ko có lòng tự trọng. Vậy chắc chắn
ông X là kẻ xu nịnh. SL trên là:
a. đúng
b. sai do P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu b đúng
3. Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có một số tử
tù là người chưa thành niên:
a. sai do P trái dấu
b. sai do S trái dấu
c. a, b đều đúng
Không câu nào đúng cả. Đáp án đúng là : Sai do S trái dấu VÀ M hai lần mang dấu trừ
4. SL nào sai:
a.{(avb)~a} -> b
b.{(avb) a} ->~b
c.{(av1bv1c)~a^~b}->c
Câu c đúng
5. Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà ko
CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Cơ quan điều tra đã phải ra quyết định đình chỉ
điều tra. Vậy đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm:
a. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
b. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
c. đúng
Câu b đúng
7. Triết học là Khoa Học, Khoa học thì ko có tính giai cấp. Vậy triết học ko có tính giai
cấp. Sai do:
a. M cả 2 lần ko chu diên
b. S ở tiền đề và KL trái dấu
c. a, b sai
Câu c đúng
8. Bị cáo Q ko phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết theo luật định chỉ những người có
chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó mặc dù Q là con của Giám Đốc

nhưng anh ta chỉ là một NV bình thường, nghĩa là hoàn toàn ko có chức có quyền nhưng
chẳng qua do Q là con của GĐ nên được người ta biếu xén quà cáp mà thôi:
a. S do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
b. nguỵ biện
c.đúng
Câu c đúng
9. Muốn bác bỏ 1 mệnh đề tốt nhất nên:
a. CM mệnh đề đó sai
b. CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai
c. CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ ko xác thực
Câu b đúng
10. Để khẳng định “A vô tội” là sai, ta đưa ra mệnh đề “ A có tội” và CM rằng A có tội là
đúng. Thao tác logic trên được gọi là :
a. CM phản chứng
b. nguỵ biện
c. bác bỏ
Câu c đúng
11. "N có phải là kẻ tội phạm k?" là phán đoán đơn dạng:
a.khẳng định
b. phủ định
c. a,b sai
Câu c đúng
12. Mọi “vi phạm pháp luật” là “hành vi có lỗi”. Mọi hành vi có lỗi ko là “hành vi do
người tâm thần gây ra”. Vậy mọi hành vi do người tâm thần gây ra ko là “hành vi phạm
pháp luật”:
a. sai do M 2 lần ko chu diên
b. đúng
c. sai do P trái dấu
Không có đáp án nào đúng cả. Đáp án đúng là : Sai do có đến 4 hạn từ
13. Giá hàng tăng là do hoặc cung ko đủ ...
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC
1. Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pl. Mà ông X ko là kẻ phạm tội. Do vậy, ông X
ko thể có hành vi phạm pl:
a. đúng
b. sai vì P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu b đúng
2. Ko kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Mà ông X ko có lòng tự trọng. Vậy chắc chắn
ông X là kẻ xu nịnh. SL trên là:
a. đúng
b. sai do P trái dấu
c. sai vì M 2 lần k chu diên
Câu b đúng
3. Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có một số tử
tù là người chưa thành niên:
a. sai do P trái dấu
b. sai do S trái dấu
c. a, b đều đúng
Không câu nào đúng cả. Đáp án đúng là : Sai do S trái dấu VÀ M hai lần mang dấu trừ
4. SL nào sai:
a.{(avb)~a} -> b
b.{(avb) a} ->~b
c.{(av1bv1c)~a^~b}->c
Câu c đúng
5. Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà ko
CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Cơ quan điều tra đã phải ra quyết định đình chỉ
điều tra. Vậy đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm:
a. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
b. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
c. đúng
Câu b đúng
7. Triết học là Khoa Học, Khoa học thì ko có tính giai cấp. Vậy triết học ko có tính giai
cấp. Sai do:
a. M cả 2 lần ko chu diên
b. S ở tiền đề và KL trái dấu
c. a, b sai
Câu c đúng
8. Bị cáo Q ko phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết theo luật định chỉ những người có
chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó mặc dù Q là con của Giám Đốc
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC - Người đăng: Tuấn Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC 9 10 600