Ktl-icon-tai-lieu

một số giải pháp nâng cao chất lượng học và ôn thi tốt nghiệp THPT

Được đăng lên bởi PhuongBach Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC VÀ ÔN THI TỐT NGHIỆP
THPT NĂM HỌC 2013 -2014 (DỰTHẢO LẦN 1)
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Dự thảo đổi mới thi của Bộ
1.1. Hai phương án môn thi
Phuơng án 1: thi 4 môn gồm 2 môn thi bắt buộc Toán và Ngữ văn và 2 môn do thí sinh tự
chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử. Học sinh có thể đăng ký thi
môn Ngoại ngữ (đề ra theo chương trình 7 năm hiện hành) để được cộng điểm khuyến khích vào
điểm xét tốt nghiệp; dự kiến: bài thi môn Ngoại ngữ đạt 9,0 điểm trở lên được cộng 2,0 điểm; đạt
7,0 trở lên được cộng 1,5 điểm; đạt 5,0 trở lên được cộng 1,0 điểm.
Theo đánh giá của Bộ, phương án này có ưu điểm là giảm áp lực cho học sinh, đảm bảo đánh giá
môn ngoại ngữ thực chất hơn, tạo điều kiên để Bộ và các trường có thời gian triển khai các giải
pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo yêu cầu của Đề án ngoại ngữ 2020; trong đó đặc biệt coi
trọng đổi mới cách thức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu giao tiếp (nghe, nói, đọc
viết). Tuy nhiên, có thể dẫn đến việc dư luận cho rằng sẽ giảm nhẹ yêu cầu dạy học ngoại ngữ
trong các trường phổ thông theo Đề án ngoại ngữ 2020.
Phuơng án 2: thí sinh thi 5 môn gồm 3 môn thi bắt buộc Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ và 2 môn
do thí sinh tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử. Đối với môn
ngoại ngữ: Thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh giáo dục THPT không theo học hết chương
trình hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học sẽ được tự chọn một môn thi thay thế trong
số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử sao cho không trùng với hai môn tự chọn
nói trên.
Với phương án này Bộ GD-ĐT đánh giá, bắt buộc phần lớn học sinh phải học ngoại ngữ. Tuy
nhiên, số môn thi tăng lên và sẽ kéo dài phương pháp thi ngoại ngữ đã lạc hậu; do đó không có tác
động đến việc đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ.
Các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử thi theo hình thức tự luận; Các môn Vật lí, Hóa học và
Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn Ngoại ngữ có hai phần thi: trắc nghiệm và viết luận.
Thời gian làm bài Toán và Ngữ văn là 150 phút; Môn Địa lý, Lịch sử và Ngoại ngữ là 90 phút;
Môn Vật lý, Hóa học và Sinh học là 60 phút.
Điểm trung bình cả năm lớp 12 quyết định 50%
Bộ GD-ĐT cũng dự kiến, điểm xét tốt nghiệp được xác định bằng: (Điểm trung bình các bài thi +
điểm trung bình cả năm lớp 12)/2 +Tổng điểm khuyến khích (nếu có)/số bài thi. Điểm xếp loại thì...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC VÀ ÔN THI TỐT NGHIỆP
THPT NĂM HỌC 2013 -2014 (DỰTHẢO LẦN 1)
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Dự thảo đổi mới thi của Bộ
1.1. Hai phương án môn thi
Phuơng án 1: thi 4 môn gồm 2 môn thi bắt buộc Toán và Ngữ văn và 2 môn do thí sinh tự
chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử. Học sinh có thể đăng ký thi
môn Ngoại ngữ (đề ra theo chương trình 7 năm hiện hành) để được cộng điểm khuyến khích vào
điểm xét tốt nghiệp; dự kiến: bài thi môn Ngoại ngữ đạt 9,0 điểm trở lên được cộng 2,0 điểm; đạt
7,0 trở lên được cộng 1,5 điểm; đạt 5,0 trở lên được cộng 1,0 điểm.
Theo đánh giá của Bộ, phương án này có ưu điểm là giảm áp lực cho học sinh, đảm bảo đánh giá
môn ngoại ngữ thực chất hơn, tạo điều kiên để Bộ và các trường có thời gian triển khai các giải
pháp nâng cao chất lượng dạy và học theo yêu cầu của Đề án ngoại ngữ 2020; trong đó đặc biệt coi
trọng đổi mới cách thức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu giao tiếp (nghe, nói, đọc
viết). Tuy nhiên, có thể dẫn đến việc dư luận cho rằng sẽ giảm nhẹ yêu cầu dạy học ngoại ngữ
trong các trường phổ thông theo Đề án ngoại ngữ 2020.
Phuơng án 2: thí sinh thi 5 môn gồm 3 môn thi bắt buộc Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ và 2 môn
do thí sinh tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử. Đối với môn
ngoại ngữ: Thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh giáo dục THPT không theo học hết chương
trình hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học sẽ được tự chọn một môn thi thay thế trong
số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Lịch sử sao cho không trùng với hai môn tự chọn
nói trên.
Với phương án này Bộ GD-ĐT đánh giá, bắt buộc phần lớn học sinh phải học ngoại ngữ. Tuy
nhiên, số môn thi tăng lên và sẽ kéo dài phương pháp thi ngoại ngữ đã lạc hậu; do đó không có tác
động đến việc đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ.
Các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử thi theo hình thức tự luận; Các môn Vật lí, Hóa học và
Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn Ngoại ngữ có hai phần thi: trắc nghiệm và viết luận.
Thời gian làm bài Toán và Ngữ văn là 150 phút; Môn Địa lý, Lịch sử và Ngoại ngữ là 90 phút;
Môn Vật lý, Hóa học và Sinh học là 60 phút.
Điểm trung bình cả năm lớp 12 quyết định 50%
Bộ GD-ĐT cũng dự kiến, điểm xét tốt nghiệp được xác định bằng: (Điểm trung bình các bài thi +
điểm trung bình cả năm lớp 12)/2 +Tổng điểm khuyến khích (nếu có)/số bài thi. Điểm xếp loại thì
không tính Tổng điểm khuyến khích (nếu có)/bài thi.
1.2. Thí sinh miễn thi được xếp loại tốt nghiệp dựa theo điểm trung bình cả năm lớp 12. Thí
sinh được miễn thi vẫn được quyền đăng ký dự thi tốt nghiệp để được xét công nhận và xếp loại tốt
nghiệp theo quy định. Trong kì thi đầu tiên, tỷ lệ miễn thi chung cho mỗi sở giáo dục và đào tạo,
Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng tối đa là 20%. Tỷ lệ này có thể được xem xét điều chỉnh trong
các năm sau.
Về việc xét miễn thi tốt nghiệp Bộ GD-ĐT dự kiến phân cấp mạnh mẽ cho Sở GD-ĐT và Hiệu
trưởng các trường THPT. Cụ thể, Sở GD-ĐT căn cứ tỷ lệ miễn thi do Bộ GD-ĐT quy định, xây
dựng phương án miễn thi của địa phương mình với các nội dung: Cụ thể hóa tiêu chí miễn thi; dự
kiến phương án miễn thi của đơn vị, trong đó nêu rõ tỷ lệ miễn thi cho từng cơ sở giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý dựa trên các đánh giá của Sở về điều kiện
một số giải pháp nâng cao chất lượng học và ôn thi tốt nghiệp THPT - Trang 2
một số giải pháp nâng cao chất lượng học và ôn thi tốt nghiệp THPT - Người đăng: PhuongBach Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
một số giải pháp nâng cao chất lượng học và ôn thi tốt nghiệp THPT 9 10 865