Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3.

Được đăng lên bởi banthitham
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường Tiểu học Thị trấn Nguyên Bình.
Trình độ chuyên môn: Đại học.

I. Lĩnh vực áp dụng:
Tìm hiểu một số vấn đề về nội dung, phương pháp dạy các yếu tố hình học
lớp 3, áp dụng trong việc dạy các yếu tố hình học cho học sinh lớp 3B trường
Tiểu học thị trấn Nguyên Bình.
II. Mô tả giải pháp.
Trong chương trình toán ở lớp 3, cùng với mạch kiến thức số học, giải toán
có lời văn thì dạy các yếu tố hình học là cơ hội tốt nhất để phát triển năng lực
trí tuệ. Hình học không những thể hiện trong môn Toán mà còn được ứng dụng
rộng rãi trong các môn học khác.
- Hình học trong Toán 3 gồm 3 nội dung:
- Hình thành các biểu tượng hình học mới.
+ Giới thiệu góc vuông và góc không vuông.
+ Giới thiệu tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
- Tính chu vi, diện tích một số hình.
+ Giới thiệu diện tích của một hình.
+ Hình thành công thức, kĩ năng tính chu vi và diện tích hình chữ nhật,
hình vuông.
- Thực hành vẽ hình.
+ Vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê ke.
+ Vẽ đường tròn bằng com pa.
- Đối với học sinh lớp 3 khi học các yếu tố hình học học sinh phải nhận biết
các góc từ trực quan hình ảnh, vẽ được góc bằng thước thẳng và ê ke, nhận biết
góc vuông, góc không vuông; Nhận biết các yếu tố của hình (góc, cạnh và
đỉnh) và đặc điểm của hình chữ nhật, hình vuông.
- Dựa vào đặc điểm về cạnh, góc của hình chữ nhật, hình vuông hình
thành cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông và bước đầu ứng
dụng vào thực tế.
- Phân biệt điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.
- Biết sử dụng com pa vẽ hình tròn và nắm được tâm, bán kính, đường
kính, thực hành vẽ trí hình tròn.

1

Từ những kiến thức trên học sinh ứng dụng vào việc nhận dạng hình, ghép
hình, vẽ hình và giải toán có lời văn liên quan đến các yếu tố hình học. Cụ thể:
* Biểu tượng về các hình hình học.
- Nhận biết, gọi tên và nêu được một số đặc điểm của một số hình hình học:
góc vuông, góc không vuông; hình chữ nhật (có 4 góc vuông, 2 cạnh dài bằng
nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau); hình vuông (có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng
nhau); hình tròn ( tâm, đường kính, bán kính); nhận biết điểm ở giữa 2 điểm,
trung điểm của một đoạn thẳng.
*Tính chu vi, diện tích của hình hình học:
- Biết tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông (theo quy tắc)
- Biết tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông (theo quy tắc)
* Thực hành vẽ hình:
- Biết dùng ê ke để xác định góc vuông, góc không vuông.
- Biết dùng thước thẳng để xác địn...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường Tiểu học Thị trấn Nguyên Bình.
Trình độ chuyên môn: Đại học.
I. Lĩnh vực áp dụng:
Tìm hiểu một số vấn đề về nội dung, phương pháp dạy các yếu tố hình học
lớp 3, áp dụng trong việc dạy các yếu tố nh học cho học sinh lớp 3B trường
Tiểu học thị trấn Nguyên Bình.
II. Mô tả giải pháp.
Trong chương trình toán lớp 3, cùng với mạch kiến thức shọc, giải toán
lời văn t dạy các yếu tố hình học hội tốt nhất để phát triển năng lực
trí tuệ. Hình học không những thể hiện trong môn Toán mà còn được ứng dụng
rộng rãi trong các môn học khác.
- Hình học trong Toán 3 gồm 3 nội dung:
- Hình thành các biểu tượng hình học mới.
+ Giới thiệu góc vuông và góc không vuông.
+ Giới thiệu tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
- Tính chu vi, diện tích một số hình.
+ Giới thiệu diện tích của một hình.
+ Hình thành công thức, năng tính chu vi diện tích hình chữ nhật,
hình vuông.
- Thực hành vẽ hình.
+ Vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê ke.
+ Vẽ đường tròn bằng com pa.
- Đối với học sinh lớp 3 khi học các yếu tố hình học học sinh phải nhận biết
các góc từ trực quan hình ảnh, vẽ được góc bằng thước thẳng và ê ke, nhận biết
góc vuông, góc không vuông; Nhận biết các yếu tố của hình (góc, cạnh
đỉnh) và đặc điểm của hình chữ nhật, hình vuông.
- Dựa vào đặc điểm về cạnh, góc của hình chữ nhật, hình vuông hình
thành cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông bước đầu ứng
dụng vào thực tế.
- Phân biệt điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.
- Biết sử dụng com pa vẽ hình tròn nắm được tâm, bán kính, đường
kính, thực hành vẽ trí hình tròn.
1
Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3. - Người đăng: banthitham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3. 9 10 677