Ktl-icon-tai-lieu

Một số yếu tố tác động đến đào tạo liên thông

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
ThS. Lê Văn Hồng
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
1. Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết, Chính sách liên thông trong đào tạo đang là nhu cầu thực tế
và cũng là chủ trương lớn của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Bộ GD-ĐT đã có
chủ trương thực hiện việc liên thông trong đào tạo từ năm 2002. Mục tiêu của đào tạo
liên thông là nhằm tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với
nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng
trong giáo dục. Tuy nhiên, vì là loại hình đào tạo tương đối mới ở Việt Nam nên còn nhiều
vấn đề cần phải được giải quyết nhất là về mặt quản lý chất lượng đào tạo, do quy mô đào
tạo tăng nhanh, khâu tuyển sinh ồ ạt, chương trình đào tạo còn nhiều điểm bất hợp lý... do
vậy chất lượng đào tạo liên thông trong thời gian qua đã thu hút nhiều sự quan tâm của các
nhà quản lý giáo dục, xã hội và đặc biệt là từ phía các nhà tuyển dụng lao động.
Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020 tiếp tục đề cập phải “hoàn thiện cơ cấu
hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng khung trình độ quốc gia về giáo dục tương thích
với các nước trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo phân luồng trong hệ thống, đặc
biệt là phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các
chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập
đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân”[4]
Thực tế, liên thông trong đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho người học và xã hội:
người học có thể tính toán chọn ngành học thích hợp, thời gian học tập ngắn, ngắt
quãng thời gian học để đi làm... rồi tiếp tục học lên rất thuận lợi. Xã hội giảm được
những chi phí và sức ép không cần thiết... vấn đề còn lại là làm sao quản lý được chất
lượng của đào tạo liên thông nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan. Trong
khuôn khổ bài viết chỉ xin đề cập đến một số yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo
liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học.
2. Về cơ sở pháp lý
Chúng ta đều biết rằng việc có được hành lang pháp lý đủ mạnh và thông thoáng
là nhằm mục đích vừa tạo điều kiện phát triển giáo dục đồng thời cũng thắt chặt quản
lý chất lượng đào tạo một cách có hiệu quả, để làm được việc này cần có sự phối hợp
của các bộ ngành có liên quan:
Ngày 05 tháng 12 năm 2002 Bộ GD&ĐT đã ký ban hành quy định tạm thời số:
49/2002/QĐ-BGDĐT về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệ...
MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
ThS. Lê Văn Hồng
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
1. Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết, Chính sách liên thông trong đào tạo đang là nhu cầu thực tế
cũng là chủ trương lớn của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Bộ GD-ĐT đã
chủ trương thực hiện việc liên thông trong đào tạo tnăm 2002. Mục tiêu của đào tạo
liên thông là nhằm to cơ hi hc tp cho người hc và phát triển ngành, nghề phù hp vi
nhu cu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiu qutrong đào tạo và đảm bảo công bằng
trong giáo dc. Tuy nhiên, vì là loi hình đào tạo tương đi miVit Nam nên còn nhiu
vn đcn phi đưc gii quyết nht là v mặt qun lý cht ng đào to, do quy mô đào
to tăng nhanh, khâu tuyn sinh ồ ạt, chương trình đào to còn nhiều đim bất hp lý... do
vy cht lượng đào to liên thông trong thời gian qua đã thu hút nhiu sự quan tâm ca các
nhà qun lý giáo dục, xã hi đc bit là t phía các nhà tuyn dụng lao đng.
Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020 tiếp tục đề cập phải “hoàn thiện cơ cấu
hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng khung trình độ quốc gia về giáo dục tương thích
với các nước trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo phân luồng trong hệ thống, đặc
biệt phân luồng sau trung học sở, trung học phổ thông liên thông giữa các
chương trình giáo dục, cấp học trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập
đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân”[4]
Thực tế, liên thông trong đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho người học vàhội:
người học thể tính toán chọn ngành học thích hợp, thời gian học tập ngắn, ngắt
quãng thời gian học đ đi làm... rồi tiếp tục học lên rất thuận lợi. hội giảm được
những chi phí và sức ép không cần thiết... vấn đcòn lại là làm sao quản lý được chất
lượng của đào tạo liên thông nhằm đảm bảo quyn lợi cho các bên có liên quan. Trong
khuôn khổ bài viết chỉ xin đề cập đến một số yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo
liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học.
2. Về cơ sở pháp lý
Chúng ta đều biết rằng việc có được hành lang pháp lý đủ mạnh và thông thoáng
nhằm mục đích vừa tạo điều kiện phát triển giáo dục đồng thời cũng thắt chặt quản
chất lượng đào tạo một cách hiệu quả, để làm được việc này cần có sự phối hợp
của các bộ ngành có liên quan:
Ngày 05 tháng 12 năm 2002 Bộ GD&ĐT đã ký ban hành quy định tạm thời số:
49/2002/QĐ-BGDĐT về đào tạo liên thông dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao
đẳng đại học theo đó đào tạo liên thông được hiểu: quá trình đào tạo cho phép
công nhận chuyển đổi kết quả học tập và rèn luyện của người học từ một trình độ
1
Một số yếu tố tác động đến đào tạo liên thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số yếu tố tác động đến đào tạo liên thông - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số yếu tố tác động đến đào tạo liên thông 9 10 370