Ktl-icon-tai-lieu

Mỹ thuật 2

Được đăng lên bởi Liu Vanh
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1
Bài 1: Vẽ trang trí
VẼ ĐẬM, VẼ NHẠT
I/ MỤC TIÊU :
Giúp HS
- Kiến thức: Nhận biết được ba độ đậm nhạt chính : đậm, đậm vừa, nhạt.
- Kĩ năng: Tập tạo ra 3 độ đậm nhạt: Đậm, đậm vừa, nhạt bằng màu hoặc bút
chì trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh.
- Thái độ: Nhận thấy vẻ đẹp trong trang trí, trong mĩ thuật.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV chuẩn bị :
- SGV, giáo án, ĐDDH.
- Sưu tầm một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt .
- Hình minh hoạ ba sắc độ đậm, đậm vừa và nhạt.
HS chuẩn bị :
Vở tập vẽ, chì, màu, tẩy….
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra đồ dùng HS.
3. Bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
Hoạt động1: Quan sát và nhận xét
- GV giới thiệu tranh
Trong các hình a, b, c hình nào là đậm, đậm vừa,
nhạt?
GV tóm tắt:
Trong tranh , ảnh có rất nhiều độ đậm nhạt khác
nhau
+ Có 3 độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa, nhạt
+ Ba độ đậm nhạt trên làm cho bài vẽ thêm sinh
động hơn.
Ngoài 3 độ đậm nhạt chính ra còn có các mức độ
đậm nhạt khác nhau (GV treo tranh).
Hoạt động2: Cách vẽ đậm, nhạt
Yêu cầu hS quan sát hình ở VTV2.
+ Phần thực hành có vẽ 3 bông hoa giống nhau.
Yêu cầu: dùng 3 màu để vẽ hoa, nhị , lá
Mỗi bông vẽ độ đậm nhạt khác nhau theo thức tự
đậm, đậm vừa, nhạt
- Gv đồng thời vẽ mẫu lên bảng bằng phấn màu 3
độ đậm nhạt.
- GV hướng dẫn cách vẽ đậm nhạt.
+ Vẽ đậm: Đưa nét mạnh, đan dày.
+ Vẽ nhạt: Đưa nét nhẹ hơn, nét thưa hơn.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS quan sát tranh, trả lời.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.
- HS quan sát vở tập vẽ.

- GV cho hS quan sát bài vẽ của HS khóa trước.
Hoạt động3: Thực hành
- Yêu cầu HS vẽ đậm nhạt bằng màu.
- GV xuống lớp hướng dẫn hs vẽ bài.
- Nhắc hs vẽ rõ 3 độ đậm nhạt.
- Tránh vẽ ra ngoài hình vẽ.
Hoạt động4: Nhận xét, đánh giá.
- Chọn một số bài tốt và chưa tốt.
- GV nhận xét ý kiến của HS.
- Yêu cầu HS chọn ra bài đẹp nhất.
* Dặn dò:
- Xem trước bài mới và chuẩn bị đồ dùng học vẽ
cho bài sau xem tranh.

- HS quan sát bài vẽ.
- HS thực hành.

- HS nhận xét.

- HS nghe.

* Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..............................................................................................
TUẦN 1
Bài 1: Vẽ trang trí
VẼ ĐẬM, VẼ NHẠT
I/ MỤC TIÊU :
Giúp HS
- Kiến thức: Nhận biết được ba độ đậm nhạt chính : đậm, đậm vừa, nhạt.
- Kĩ năng: Tập tạo ra 3 độ đậm nhạt: Đậm, đậm vừa, nhạt bằng màu hoặc bút
chì trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh.
- Thái độ: Nhận thấy vẻ đẹp trong trang trí, trong mĩ thuật.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV chuẩn bị :
- SGV, giáo án, ĐDDH.
- Sưu tầm một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt .
- Hình minh hoạ ba sắc độ đậm, đậm vừa và nhạt.
HS chuẩn bị :
- Vở tập vẽ, chì, màu, tẩy….
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra đồ dùng HS.
3. Bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động1: Quan sát và nhận xét
- GV giới thiệu tranh
Trong các hình a, b, c hình nào là đậm, đậm vừa,
nhạt?
GV tóm tắt:
Trong tranh , ảnh có rất nhiều độ đậm nhạt khác
nhau
+ Có 3 độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa, nhạt
+ Ba độ đậm nhạt trên làm cho bài vẽ thêm sinh
động hơn.
Ngoài 3 độ đậm nhạt chính ra còn có các mức độ
đậm nhạt khác nhau (GV treo tranh).
Hoạt động2: Cách vẽ đậm, nhạt
Yêu cầu hS quan sát hình ở VTV2.
+ Phần thực hành có vẽ 3 bông hoa giống nhau.
Yêu cầu: dùng 3 màu để vẽ hoa, nhị , lá
Mỗi bông vẽ độ đậm nhạt khác nhau theo thức tự
đậm, đậm vừa, nhạt
- Gv đồng thời vẽ mẫu lên bảng bằng phấn màu 3
độ đậm nhạt.
- GV hướng dẫn cách vẽ đậm nhạt.
+ Vẽ đậm: Đưa nét mạnh, đan dày.
+ Vẽ nhạt: Đưa nét nhẹ hơn, nét thưa hơn.
- HS quan sát tranh, trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát tranh.
- HS quan sát vở tập vẽ.
Mỹ thuật 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mỹ thuật 2 - Người đăng: Liu Vanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Mỹ thuật 2 9 10 166