Ktl-icon-tai-lieu

Mỹ thuật lớp 4

Được đăng lên bởi vuongtanlang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên dạy: Phạm Thị Nụ

Thø hai ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2013
Mü thuËt

BÀI 13 : VẼ TRANG TRÍ

TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT

Những họa tiết thường dùng để trang trí đường diềm là
những hình gì?

Hoa

L¸

Con vËt

C¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt ë ®êng diÒm nh thÕ nµo?

LÆp l¹i

Xen kÏ

II.CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
Bước1: Kẻ hai đường thẳng song song, Chia các ô vuông bằng nhau

Bước 2: Kẻ các trục chéo, trục dọc, trục ngang

Bước 3: Vẽ hoạ tiết

Bước 4: Hoàn thiện và vẽ màu

Bài tham khảo của học sinh năm trước

1

2

3

Giờ học đến đây là kêt thúc.
Kính chúc các thày, cô giáo mạnh khỏe.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi!

...
Giáo viên dạy: Phạm Thị Nụ
Mỹ thuật lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mỹ thuật lớp 4 - Người đăng: vuongtanlang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mỹ thuật lớp 4 9 10 246