Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ Văn 10

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Giáo án ngữ văn 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTTH NGUYỄN CHÍ THANH

***** o 0 o *****

GV: Nguyễn Thị Bích Thuỷ

NINH HOÀ
2009 - 2010

Trang: 1

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Giáo án ngữ văn 10

Tiết 1, 2 : Đọc văn

TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM
A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS
 Nắm được một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn hoc Việt Nam:
văn học dân gian và văn học viết.
 Nắm được một cách khái quát quá trình phát triển của văn học viết Việt
Nam.
 Hiểu được những nội dung thể hiện con người việt nam trong văn học.
B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1 Ổn định lớp.
2 Bài mới : Giáo viên dẫn vào bài mới.
I CÁC BỘ PHẬN HỢP I CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VĂN
THÀNH CỦA VĂN HỌC HỌC VIỆT NAM
VIỆT NAM
VHVN có mấy bộ phận cấu VHVN bao gồm các sáng tác ngôn từ với hai bộ
thành?

phận lớn có quan hệ mật thiết : VHDG và VHV

1 Văn học dân gian:

1 Văn học dân gian:

− Ai là tác giả? Nó được lưu a. Khái niệm: Là những sáng tác tập thể và
truyền bằng hình thức chủ yếu truyền miệng của nhân dân lao động.
nào? Có khi nào người trí b. Các thể loại: Thần thoại, sử thi, truyền thuyết,
thức tham gia sáng tác văn cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ,
học dân gian không?

câu đố, ca dao, vè, truyện thơ, chèo. VD : SGK.

→ Học sinh trả lời dựa trên c. Đặc trưng:Thể loại:
mục I SGK /5
→ Giáo viên nhận xét, chốt ý.

Truyện cổ dân gian
Thơ ca dân gian
Sân khấu dân gian

− Thể loại đặc trưng của văn
học dân gian?

 Tính truyền thống
 Tính tập thể
 Tính thực hành ( Sự gắn bó các sinh hoạt
Trang: 2

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Giáo án ngữ văn 10

2 Văn học viết:

khác nhau trong đời sống cộng đồng.)

− Tác giả của VHV thuộc 2 Văn học viết:
tầng lớp nào trong xã hội? a. Khái niệm: Là sáng tác cá nhân người trí thức,
Khác gì với tác giả VHDG?

được ghi lại bằng chữ viết, mang dấu ấn tác giả.

− VHV Việt Nam được viết
bằng thứ chữ nào? Ví dụ.

b. Chữ viết của VHV: Chữ Hán, Nôm, Quốc

− Hệ thống những thể loại của ngữ, 1 bộ phận viết bằng tiếng Pháp.
VHVN mà em đã học?

c. Hệ thống thể loại: Phát triển theo từng thời kỳ
văn học (SFK/6)
◊ Từ thế kỷ X TK → XIX : Văn xuôi, thơ, văn
biền ngẫu
◊ TK XX → nay : loại hình tự sự, trữ tình, loại

II

QUÁ

TRÌNH

PHÁT kịch.

TRIỂN CỦA VHVN

II QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VHVN:

Quá trình phát triển của
VHVN có đặc điểm gì? Chia Gắn với lịch sử, chính trị, văn hoá của đất nước.
ra những thời kỳ nào?

Chia ra làm 3 thời kỳ:
 Từ TK X → hết XIX: VH trung đại
 Từ đầu TK XX → CM tháng 8 năm
1945 :

Văn học hiện đại.

 Từ CM tháng 8 năm 1945 → ...
Nguyễn Thị Bích Thuỷ Giáo án ngữ văn 10
Trang: 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTTH NGUYỄN CHÍ THANH
***** o 0 o *****
GV: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
NINH HOÀ
2009 - 2010
Ngữ Văn 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ Văn 10 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Ngữ Văn 10 9 10 5