Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Dinh Ktuyen
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 3192 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÚNG TA CÙNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đây là môn học bắt đầu triển khai
từ năm học 2003 - 2004
Tài liệu học
tập:
- Giáo trình chuẩn Quốc gia
- Giáo trình của Bộ GD&ĐT
- Đề cương chi tiết của Bộ GD&ĐT
- Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập), đĩa CDROM
Hồ Chí Minh toàn tập
- Các tài liệu hướng dẫn học tập của Ban Tư
tưởng – Văn hoá TW…, một số Website


Chương 1
NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN,
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh
II. Định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, phương
pháp nghiên cứu và ý nghĩa việc học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh

I. Nguồn gốc, quá trình hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20
- Là một xã hội phong kiến, nông nghiệp
lạc hậu, trì trệ.
- Nhà Nguyễn thi hành chính sách bảo thủ,
phản động:
Tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên trong,
bế quan toả cảng với bên ngoài;
Cự tuyệt mọi đề án cải cách, nên không đủ
sức bảo vệ Tổ quốc và bị Pháp xâm lược.

Quân Pháp tấn công vào Thuận an - Huế,
năm 1883

- Từ năm 1858 đến cuối TK 19, phong trào
chống Pháp bùng lên trong cả nước:
.Ở miền Nam có Trương Định, Nguyễn
Trung Trực…
Trương
Định
khởi
nghĩa
chống
Pháp

.Ở miền Trung có Trần Tấn, Đặng Như Mai,
Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng…
.Ở miền Bắc có Nguyễn Thiện Thuật,
Nguyễn Quang Bích…
Vua Hàm
Nghi,
Cụ
người hạ
Nguyễn
chiếu cần
Hữu
vương
Huân
chống
Pháp

Song, tất cả các
phong trào đều
thất bại

Cảnh chuẩn bị chém đầu
các sĩ phu yêu nước

do chưa có đường lối
đúng, chưa tin tưởng
vào lực lượng quần
chúng cũng như
thắng lợi cuối cùng.

- Đầu TK 20, thực dân Pháp tiến hành khai
thác thuộc địa lần thứ nhất, khi đó:
.Xuất hiện các tầng lớp tiểu tư sản và mầm
mống của giai cấp tư sản;
.Phong trào chống Pháp chuyển dần sang xu
hướng dân chủ tư sản, như:
Phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục,
Duy Tân, Việt Nam Quang phục hội…
Nhưng cũng chỉ rộ lên một thời gian ngắn rồi
lần lượt bị dập tắt, vì chưa lôi cuốn được các
tầng lớp nhân dân và đường lối chưa đúng.

-Nguyễn Tất Thành lớn lên khi phong trào cứu
nước gặp rất nhiều khó khăn:
.Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa
tháng 12/1907;
.Cuộc biểu tình chống sưu thuế ở Huế và các
tỉnh miền Trung bị đàn áp (4/1908);
.Vụ Hà Thành đầu độc bại lộ bị tàn sát (6/1908);
.Phong trào Yên thế bị đánh phá (1/1909);
.Phong trào Đông Du tan rã (2/1909);
.Lãnh tụ phong trào Duy Tân bị chém (Trần Quý
Cáp…), bị đày đi Côn Đảo (Phan Chu T...
CHÚNG TA CÙNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Dinh Ktuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 718