Ktl-icon-tai-lieu

Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015

Được đăng lên bởi tribinhbnvn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015

1. Cấu trúc Đề thi THPT quốc gia 2015 tăng cường độ phân hóa, nhiều câu
hỏi mở
- Có cấu trúc tương tự như đề thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT và đề thi tuyển sinh
vào Đại học, Cao đẳng năm 2014
- Bám sát chương trình THPT, chủ yếu lớp 12 , không đánh đố, lắt léo. Trong đó
các môn khoa học xã hội sẽ theo hướng mở, giảm chuyện học thuộc lòng mà yêu
cầu học sinh phải biết phân tích sự kiện nhất sự kiện nóng trong xã hội. Đề các
môn khoa học tự nhiên thì ngoài việc đánh giá kiến thức THPT, sẽ tập trung vào
các câu hỏi vận dụng kiến thức, thực hành.
- Về cơ bản thời gian các môn thi trắc nghiệm 90; các môn tự luận 180 phút. Đề
thi có 2 mục đích khác nhau nên sẽ đảm bảo độ phân hóa cao.
- Đề thi gồm 2 nhóm câu hỏi , nhóm 1 giống các câu hỏi đề thi tốt nghiệp năm
2014 đảm bảo học sinh trung bình có thể tốt nghiệp,nhóm 2 câu hỏi khó để phân
loại thí sinh để tuyển vào Đại học, cao đẳng.
- Đề thi đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn để làm bài, giải
quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.
- Đề thi các môn khoa học xã hội và nhân văn như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đã
được ra theo hướng mở để khắc phục tình trạng bắt học sinh học thuộc lòng, đồng
thời huy động kiến thức tổng hợp, liên môn và vốn sống của học sinh vào việc làm
bài (chẳng hạn, trong đề thi Ngữ văn có kiến thức về Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công
dân...);
- Cụ thể, đối với đề Sử, Địa sẽ giảm học thuộc lòng và nhớ dữ liệu. Ví dụ đối với
đề Sử, sẽ đưa ra sự kiện và yêu cầu phân tích sự kiện đó. Các môn khoa học tự
nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh sẽ tăng cường đánh giá việc vận dụng kiến thức của
học sinh.
-Đề thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng
cao, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu hết thí sinh, và yêu cầu nâng cao nhằm
phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.
Bộ GDĐT sẽ thành lập cơ quan chuyên trách, chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn
thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi để xây dựng đề thi cho Kỳ thi THPT quốc
gia.

Công tác đề thi tiếp tục được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực người học,
tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở; nội dung câu hỏi của
Cùng với quá trình chuyển mạnh việc dạy và học từ chủ yếu truyền thụ kiến thức
sang chú trọng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh, đề thi sẽ tăng dần yêu
cầu vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn từ dễ đến khó.

3. Chỉ có công nhận tốt nghiệp THPT, không xếp hạng tốt nghiệp
Việc công nhận tốt nghiệ...
Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015
1. Cấu trúc Đề thi THPT quốc gia 2015 tăng cường độ phân hóa, nhiều câu
hỏi mở
- Có cấu trúc tương tự như đề thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT và đề thi tuyển sinh
vào Đại học, Cao đẳng năm 2014
- Bám sát chương trình THPT, chủ yếu lớp 12 , không đánh đố, lắt léo. Trong đó
các môn khoa học xã hội sẽ theo hướng mở, giảm chuyện học thuộc lòng mà yêu
cầu học sinh phải biết phân tích sự kiện nhất sự kiện nóng trong xã hội. Đề các
môn khoa học tự nhiên thì ngoài việc đánh giá kiến thức THPT, sẽ tập trung vào
các câu hỏi vận dụng kiến thức, thực hành.
- Về cơ bản thời gian các môn thi trắc nghiệm 90; các môn tự luận 180 phút. Đề
thi có 2 mục đích khác nhau nên sẽ đảm bảo độ phân hóa cao.
- Đề thi gồm 2 nhóm câu hỏi , nhóm 1 giống các câu hỏi đề thi tốt nghiệp năm
2014 đảm bảo học sinh trung bình có thể tốt nghiệp,nhóm 2 câu hỏi khó để phân
loại thí sinh để tuyển vào Đại học, cao đẳng.
- Đề thi đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn để làm bài, giải
quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.
- Đề thi các môn khoa học xã hội và nhân văn như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đã
được ra theo hướng mở để khắc phục tình trạng bắt học sinh học thuộc lòng, đồng
thời huy động kiến thức tổng hợp, liên môn và vốn sống của học sinh vào việc làm
bài (chẳng hạn, trong đề thi Ngữ văn có kiến thức về Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công
dân...);
- Cụ thể, đối với đề Sử, Địa sẽ giảm học thuộc lòng và nhớ dữ liệu. Ví dụ đối với
đề Sử, sẽ đưa ra sự kiện và yêu cầu phân tích sự kiện đó. Các môn khoa học tự
nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh sẽ tăng cường đánh giá việc vận dụng kiến thức của
học sinh.
-Đề thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng
cao, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu hết thí sinh, và yêu cầu nâng cao nhằm
phân hóa trình độ học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.
Bộ GDĐT sẽ thành lập cơ quan chuyên trách, chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn
thiện, phát triển ngân hàng câu hỏi thi để xây dựng đề thi cho Kỳ thi THPT quốc
gia.
Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Người đăng: tribinhbnvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015 9 10 263