Ktl-icon-tai-lieu

Nhưng khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý, công tác quản lý

Được đăng lên bởi Neo Nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Nhưng khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý, công tác quản lý

II.

Vài nét về Kaizen

Kaizen là triết lý kinh tế Nhật nổi tiếng đã được ứng dụng đặc biệt thành
công trong cả doanh nghiệp vừa và nhỏ trên tất cả các lĩnh vực ở phương
Tây. Kaizen đã cung cấp một phương pháp mới đối với tất cả mọi người
trong một tổ chức.
Đó là một triết lý và nền tảng để khuyến khích thúc đẩy các nhân viên trong
một công ty liên tục đạt được hiệu quả và năng suất lao động cao hơn, và
quan trọng hơn, để đạt được mục tiêu cao hơn về sự hài lòng, doanh thu và
lợi nhuận.
Kaizen là thuật ngữ tiếng Nhật, thịnh hành ở xứ Phù Tang. Nó là từ ghép từ
“Kai” và “Zen”
“Kai” có nghĩa là thay đổi hoặc điều chỉnh và “Zen” có nghĩa là cải tiến hay
làm cho tốt hơn. Nói cách khác: Kaizen là sự cải tiến liên tục.
Xuất phát từ suy nghĩ rằng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp sẽ xuất hiện nhiều vấn đề thường xuyên, liên tục ở bất kỳ thời điểm
nào, nên người Nhật đề ra triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S:
Seiri - Sàng lọc (Sort - tiếng Anh): Nhằm loại bỏ tất cả mọi thứ không
cần thiết, không có giá trị ra khỏi công việc, nhà xưởng, tổ chức...
Seiton - Sắp xếp (Simply - tiếng Anh): Phân loại, hệ thống hoá để bất cứ
thứ gì cũng có thể "dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ trả lại".
Seiso - Sạch sẽ (Shine - tiếng Anh): Thực chất là lau chùi, quét dọn, vệ
sinh, kiểm tra xem mọi thứ có được sắp xếp đúng nơi quy định.
(Ba nguyên tắc nêu trên thực chất chỉ là việc sàng lọc, sắp xếp phân loại
khoa học hệ thống nhà xưởng, máy móc, công cụ sản xuất và tổng vệ sinh
doanh nghiệp).
Seiketsu - Săn sóc (Standardize - tiếng Anh): Nhằm "Tiêu chuẩn hoá",

"quy trình hoá" những gì đã đạt dược với ba nguyên tắc nêu trên đề mọi
thành viên của doanh nghiệp tuân theo một cách bài bản, hệ thống.
Shitsuke - Sẵn sàng (Sustain - tiếng Anh): Giáo dục, duy trì và cải tiến
bốn nguyên tắc nêu trên trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào và trong suốt quá
trình hoạt động của doanh nghiệp.
2. Kaizen và “Đổi mới”
Ở phương Tây người ta chú trọng đổi mới mang tính chất tức thời, đột phá, nhảy
vọt về công nghệ, kỹ thuật, quản lý,… cho ra một kết quả rõ ràng nhất. Nhưng
theo phương pháp Kaizen người Nhật lại có sự đổi mới mà nó tập trung vào sự
“liên tục”, cải tiến hằng ngày, với mục tiêu là phát triển hơn từng ngày.
Sự khác biệt giữa Kaizen và đổi mới
TIÊU CHÍ

KAIZEN

ĐỔI MỚI

Tính hiệu quả

Dài hạn, không gây ấn tượng
hàng ngày

Ngắn hạn, gây ấn tượng

Nhịp độ

Các bước nhỏ

Bước lớn

Khung thời gian

Liên tục...
I. Nhưng khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý, công tác quản lý
II. Vài nét về Kaizen
Kaizen triết kinh tế Nhật nổi tiếng đã được ứng dụng đặc biệt thành
công trong cả doanh nghiệp vừa và nhỏ trên tất cả các lĩnh vực phương
Tây. Kaizen đã cung cấp một phương pháp mới đối với tất cả mọi người
trong một tổ chức.
Đó một triết nền tảng để khuyến khích thúc đẩy c nhân viên trong
một công ty liên tục đạt được hiệu quả năng suất lao động cao hơn, và
quan trọng hơn, để đạt được mục tiêu cao hơn về sự hài lòng, doanh thu
lợi nhuận.
Kaizen là thuật ngữ tiếng Nhật, thịnh hành ở xứ Phù Tang. Nó là từ ghép từ
“Kai” và “Zen”
“Kai” có nghĩa là thay đổi hoặc điều chỉnh và “Zen” có nghĩa là cải tiến hay
làm cho tốt hơn. Nói cách khác: Kaizen là sự cải tiến liên tục.
Xuất phát từ suy nghĩ rằng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp sẽ xuất hiện nhiều vấn đề thường xuyên, liên tục ở bất kỳ thời điểm
nào, nên người Nhật đề ra triết lý quản lý Kaizen với nội dung 5S:
Seiri - Sàng lọc (Sort - tiếng Anh): Nhằm loại bỏ tất cả mọi thứ không
cần thiết, không có giá trị ra khỏi công việc, nhà xưởng, tổ chức...
Seiton - Sắp xếp (Simply - tiếng Anh): Phân loại, hệ thống hoá để bất cứ
thứ gì cũng có thể "dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ trả lại".
Seiso - Sạch sẽ (Shine - tiếng Anh): Thực chất là lau chùi, quét dọn, vệ
sinh, kiểm tra xem mọi thứ có được sắp xếp đúng nơi quy định.
(Ba nguyên tắc nêu trên thực chất chỉ là việc sàng lọc, sắp xếp phân loại
khoa học hệ thống nhà xưởng, máy móc, công cụ sản xuất và tổng vệ sinh
doanh nghiệp).
Seiketsu - Săn sóc (Standardize - tiếng Anh): Nhằm "Tiêu chuẩn hoá",
Nhưng khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý, công tác quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhưng khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý, công tác quản lý - Người đăng: Neo Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nhưng khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý, công tác quản lý 9 10 28