Ktl-icon-tai-lieu

Những yếu tố tạo nên sự thành công trong một buổi phỏng vấn

Được đăng lên bởi Hoài Thu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 3. Những yếu tố tạo nên sự thành công trong một buổi
phỏng vấn
I. Câu hỏi trong phỏng vấn.
Câu hỏi là cơ sở, tiền đề cho buổi phỏng vấn.
- Về mặt hình thưc câu hỏi chiếm một nửa bài phỏng vấn
- Về nội dung câu hỏi chính là để xác định đề tài, chủ đề, phạm vi vấn đề
được phỏng vấn.
Tính chất của câu hỏi, nội dung và cách thức hỏi tác động trực tiếp tính
chất, nội dung câu trả lời. Bởi thực chất câu trả lời chính là phản ứng đáp
lại sự kích thích của câu hỏi. Nếu phạm vi câu hỏi quá rộng khiến câu trả
lời lan man, khó hiều; ngược lại câu hỏi quá hẹp chỉ dừng lại ở “có” hoặc
“không” thì câu trả lời nhận lại được cũng sẽ khô khan như thế “có” hoặc
là “không”.
Để khai thác thông tin nhà báo thường sử dụng nhiều loại câu hỏi khác
nhau. Có thể phân chia thành các nhóm câu hỏi như sau:
1. Căn cứ vào tầm quan trọng của nội dung câu hỏi.
- Câu hỏi chính và câu hỏi phụ: Câu hỏi chính là câu hỏi đi thẳng vào vấn
đề. Còn câu hỏi phụ là câu hỏi để làm sáng rõ vấn đề nếu câu trả lời của
câu hỏi chính chưa được làm sang tỏ. Và câu hỏi phụ thường là câu hỏi
không được chuẩn bị, đòi hỏi sự linh hoạt cảu phóng viên.
- Câu hỏi dẫn dắt và câu hỏi trực tiếp: Câu hỏi dẫn dắt thường là câu hỏi
được sử dụng để duy trì quá trình nói chuyện và lôi kéo người phỏng vấn
tiếp cận vấn đề được phỏng vấn. Câu hỏi trực tiếp là âu hỏi đi thẳng vào
vấn đề mà không vòng vo. Tuy nhiên không phải trường hợp nào câu hỏi
trực tiếp cũng phát huy được tác dụng, mà có nhiều người được phỏng
vấn không muốn bập ngay và vấn đề và lúc đó những câu hỏi dẫn dắt lại
có vai trò quan trọng.
2. Căn cứ theo tính chất, mức độ câu hỏi.

- Câu hỏi mở, câu hỏi đóng: Câu hỏi mở là câu hỏi đưa ra tình huống
chứa nhiều dữ kiện mà đối tượng được phỏng vấn trả lời trên nhiều mặc
khác nhau.
Ví dụ: Là người chỉ đạo công tác thi và tuyển sinh ĐH, CĐ nhiều năm
liền, Thứ trưởng có thể chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn để các thí sinh
yên tâm bước vào kỳ thi để đạt kết quả tốt nhất? Trong bài Không
nên chọn trường, ngành nghề theo thị hiếu “đám đông” trên VOV
Câu hỏi mở thường mang lại một lượng thông tin phong phú từ câu trả
lời.
Còn câu hỏi đóng là câu hỏi mà thông qua những sự kiện có trước
phóng viên muốn khẳng định vấn đề
Ví dụ: Thị trường BĐS Mỹ đã ở tình trạng đóng băng trong suốt một thời
gian dài, thế nhưng gần đây đã xuất hiện rất nhiều tín hiệu tích cực cùng
với sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Trên trang Lantoday.vn
- Câu hỏi đơn, câu hỏi kép. Câu hỏi đơn là câu hỏi có một mệnh đề.
Phóng viên dùng câu hỏi đơn để ...
Phần 3. Những yếu tố tạo nên sự thành công trong một buổi
phỏng vấn
I. Câu hỏi trong phỏng vấn.
Câu hỏi là cơ sở, tiền đề cho buổi phỏng vấn.
- Về mặt hình thưc câu hỏi chiếm một nửa bài phỏng vấn
- Về nội dung câu hỏi chính là để xác định đề tài, chủ đề, phạm vi vấn đề
được phỏng vấn.
Tính chất của câu hỏi, nội dung và cách thức hỏi tác động trực tiếp tính
chất, nội dung câu trả lời. Bởi thực chất câu trả lời chính là phản ứng đáp
lại sự kích thích của câu hỏi. Nếu phạm vi câu hỏi quá rộng khiến câu trả
lời lan man, khó hiều; ngược lại câu hỏi quá hẹp chỉ dừng lại ở “có” hoặc
“không” thì câu trả lời nhận lại được cũng sẽ khô khan như thế “có” hoặc
là “không”.
Để khai thác thông tin nhà báo thường sử dụng nhiều loại câu hỏi khác
nhau. Có thể phân chia thành các nhóm câu hỏi như sau:
1. Căn cứ vào tầm quan trọng của nội dung câu hỏi.
- Câu hỏi chính và câu hỏi phụ: Câu hỏi chính là câu hỏi đi thẳng vào vấn
đề. Còn câu hỏi phụ là câu hỏi để làm sáng rõ vấn đề nếu câu trả lời của
câu hỏi chính chưa được làm sang tỏ. Và câu hỏi phụ thường là câu hỏi
không được chuẩn bị, đòi hỏi sự linh hoạt cảu phóng viên.
- Câu hỏi dẫn dắt và câu hỏi trực tiếp: Câu hỏi dẫn dắt thường là câu hỏi
được sử dụng để duy trì quá trình nói chuyện và lôi kéo người phỏng vấn
tiếp cận vấn đề được phỏng vấn. Câu hỏi trực tiếp là âu hỏi đi thẳng vào
vấn đề mà không vòng vo. Tuy nhiên không phải trường hợp nào câu hỏi
trực tiếp cũng phát huy được tác dụng, mà có nhiều người được phỏng
vấn không muốn bập ngay và vấn đề và lúc đó những câu hỏi dẫn dắt lại
có vai trò quan trọng.
2. Căn cứ theo tính chất, mức độ câu hỏi.
Những yếu tố tạo nên sự thành công trong một buổi phỏng vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những yếu tố tạo nên sự thành công trong một buổi phỏng vấn - Người đăng: Hoài Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những yếu tố tạo nên sự thành công trong một buổi phỏng vấn 9 10 10