Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy học sinh

Được đăng lên bởi hien-hoang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI QUY HỌC SINH
Mọi học sinh trường THPT Ngô Quyền, khi đến trường phải có nghĩa vụ và trách
nhiệm thực hiện các quy định của Bộ GD& ĐT và các nội quy c ủa Trường đề ra
Điều 1:
Luôn giữ gìn phẩm chất của người học sinh dưới mái trường XHCN :
Tôn trọng pháp luật, không có hành vi gian dối, lừa đảo.
Kính trọng người trên, các thầy cô giáo.
Sống chan hoà, thẳng thắn trung thực, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ b ạn bè
Tự hào với truyền thồng của trường PTTH Ngô Quyền, gương mẫu ở mọi n ơi , mọi
lúc.
Điều 2 :
Đi học đúng giờ (có mặt trước 15’ khi buổi học bắt đầu). Nghỉ học phải có lý do,
giấy phép phải do cha, mẹ học sinh ký hoặc giáo viên ch ủ nhiệm xác nh ận trong s ổ
đầu bài.
Điều 3 :
Đến lớp học :
Phải học bài, chuẩn bị bài đầy đủ.
Phải có đầy đủ dụng cụ học tập, túi đựng bài kiểm tra.
Đầu tóc, quần áo phải gọn gàng, nghiêm túc. Mặc đồng ph ục theo đúng qui định nhà
trường (áo cho trong quần). Phải đi giầy hoặc dép có quai hậu.
Điều 4 :
Khi có hiệu lệnh trống báo giờ học học sinh phải nhanh chóng x ếp hàng vào l ớp và
chuẩn bị các đồ dùng học tập cần thiết phục vụ cho tiết h ọc. M ọi h ọc sinh ph ải có
mặt trong lớp trước khi giáo viên vào lớp. Trường hợp lớp trống tiết ph ải giữ tr ật
tự,lớp trưởng phải lên báo cáo với ban giáo vụ - quản sinh.
Điều 5 :
Ngồi trong lớp :
Chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài h ọc.
Không được nói chuyện, làm việc riêng và ăn quà trong lớp.
Trong giờ học chỉ xin phép ra ngoài nếu có lý do chính đáng, và ch ỉ được phép ra
ngoài khi giáo viên cho phép. Nếu học sinh nào ra ngoài trong tiết h ọc mà không
được giáo viên cho phép, học sinh đó coi như trốn tiết.
Khi kiểm tra phải làm bài nghiêm túc, không trao đổi, quay cóp.
Điều 6 :
Tích cực, nghiêm túc tham gia các hoạt động ngoại khoá :
Tập trung chào cờ.
Lao động vệ sinh.
Sinh hoạt của lớp và Đoàn TNCS.
Ngoại khoá môn học.
Các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Điều 7 :

Luôn có ý thức bảo vệ của công như : bàn ghế, bảng đen, cánh c ửa, c ửa kính,kh ẩu
hiệu, ảnh Bác. . . (Không được vẽ bậy lên bàn, ghế c ủa giáo viên h ọc sinh và lên
tường). Nếu làm hư hỏng tài sản phải sửa chữa, bồi thường.
Không được sửa chữa, tẩy xoá nội qui và các thông tin trên bảng tin
Điều 8 :
Nghiêm túc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị định của nhà nước ban hành nh ư :
Nghị định 36CP (Luật giao thông), 39,40 CP (Giao thông đường sắt, đường
bộ),87CP(Chống các tệ nạn xã hội), 351CP (Cấm uống rượu, bia trong giờ làm
việc),406CP (Cấm các chất gây nổ).
Điều 9 :
Triệt để chấp hành các điều nhà trường nghi...
N I QUY H C SINH
         ườ đế ườ ĩ
             đị Đ ườ đ
i u 1:Đ
! "     #  $%& ườ ướ ườ
 ' # '  () đả
*+  , () ườ
- (    (  ,. / /0 đ ế ươ đỡ
(             ư ươ ơ
'.)
i u 2 : Đ
  . 1  234/  /  5)   '6#(Đ đ ướ đầ
 7 #(  6( (,  8 (
/)đầ
i u 3 : Đ
'  &Đế
  / / /  ) đầ đủ
   #   . / ) đ đủ đự
 (  ,.)   9( . Đầ đồ đ đ
 1((( 5)   ( #7 )ườ ả đ
i u 4 : Đ
* '  /(    8 ('  ế
 /  #:      (  )    đ ế ế
('  (,(' )  '       ướ ườ ế
'   ',/(( /( ; )ự ớ ưở
i u 5 : Đ
 (' &
%.69 6 8<# / )
*  ' , (' )đượ ă
(   87( '6#(+  7 ế đ đượ
((,(7)  (((  ế ế
(,(7  (   )đượ đ ư ế
*  '/,.( ) đổ
i u 6 : Đ
+ ,.(  ( (& độ
( )
!(  )độ
-(  '  (%-) Đ
( ( )
%(  < (  ) độ đ
i u 7 :Đ
Nội quy học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội quy học sinh - Người đăng: hien-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nội quy học sinh 9 10 901