Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy phòng thiết bị

Được đăng lên bởi ledinhson-c2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI QUI PHÒNG THIẾT BỊ
Điều 1: Chỉ vào phòng thiết bị khi được sự cho phép của
cán bộ quản lí thiết bị, không gây mất trật tự, ồn ào.
Điều 2: Không mang thức ăn, uống, chất dễ cháy nổ vào
phòng thiết bị, không hút thuốc trong phòng thiết bị.

Điều 3: Mượn, sử dụng và bảo quản tốt thiết bị, làm
đầy đủ thủ tục ký, mượn, trả.
Điều 4: Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ
quản lí thiết bị, không tự ý làm thí nghiệm hoặc nghịch
phá thiết bị.
Điều 5: Một số thiết bị dễ cháy, dễ vỡ, dễ rách, cồng
kềnh. Học sinh phải cẩn thận khi mang sách.
Điều 6: Khi có thiết bị thí nghiệm, thực hành hư hỏng
giáo viên và học sinh phải báo cáo với cán bộ quản lí
thiết bị để lập biên bản.
Điều 7: Giáo viên và học sinh phải bồi thường nếu
nghịch phá và cố tình làm hư hỏng thiết bị.
Điều 8: Sau khi thực hành, thí nghiệm học sinh phải
chùi rửa thiết bị sạch sẽ trước khi trả lại phòng thiết bị.

Hiệu trưởng

NỘI QUI PHÒNG THÍ NGHIỆM
Điều 1: Học sinh phải chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên trước
khi vào thí nghiệm.
Điều 2: Đến phòng đúng giờ quy định. Trong giờ thí nghiệm, học sinh
muốn ra, vào phòng thí nghiệm phải được giáo viên cho phép. Các đồ
dùng cá nhân khác không được mang vào phòng, phải để tập trung vào
nơi quy định ở ngoài phòng.
Điều 3: Giữ trật tự, yên lặng khi làm thí nghiệm.
Điều 4: Giữ gìn phòng, chỗ thí nghiệm sạch sẽ. Dụng cụ, thiết bị, máy
móc, hóa chất dùng cho thí nghiệm phải được sắp xếp đúng chỗ.
Điều 5: Học sinh phải tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên và của viên
chức thiết bị khi sử dụng thiết bị, máy móc và các dụng cụ dễ vỡ, hóa
chất dễ cháy, dễ nổ.
Điều 6: Tiết kiệm hóa chất thí nghiệm. Tránh làm đổ vỡ dụng cụ và hóa
chất, khi đổ vỡ dụng cụ và hóa chất phải báo ngay cho giáo viên hoặc
viên chức thiết bị để được hướng dẫn cách xử lí.
Điều 7: Không được tự ý mang mọi thiết bị dụng cụ, hóa chất vào phòng
cũng như đưa ra khỏi phòng.
Điều 8: Nghiêm cấm, vừa làm thí nghiệm vừa đùa nghịch, phòng tránh
tai nạn có thể xẩy ra.
Điều 9: Trung thực và khách quan khi theo dõi kết quả thí nghiệm và
làm báo cáo thí nghiệm.
Điều 10: Học sinh có trách nhiệm rửa sạch dụng cụ, lau bàn, dọn dẹp,
sắp xếp ngăn nắp chỗ làm việc sau mỗi tiết, buổi thí nghiệm. Giáo viên
bộ môn có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ thiết bị, máy móc, dụng cụ,
hóa chất cho viên chức thiết bị.
Điều 11: Thực hiện đúng qui định về phòng cháy, chữa cháy và an toàn.
Điều 12: Trước khi ra khỏi phòng, viên chức thiết bị phải kiểm tra tất cả
các nguồn điện cấp cho các dụng cụ điện, các vòi nước, ...
NỘI QUI PHÒNG THIẾT BỊ
Điều 1: Chỉ vào phòng thiết bị khi được sự cho phép của
cán bộ quản lí thiết bị, không gây mất trật tự, ồn ào.
Điều 2: Không mang thức ăn, uống, chất dễ cháy nổ vào
phòng thiết bị, không hút thuốc trong phòng thiết bị.
Điều 3: Mượn, sử dụng bảo quản tốt thiết bị, làm
đầy đủ thủ tục ký, mượn, trả.
Điều 4: Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ
quản thiết bị, không tự ý làm thí nghiệm hoặc nghịch
phá thiết bị.
Điều 5: Một số thiết bị dễ cháy, dễ vỡ, dễ rách, cồng
kềnh. Học sinh phải cẩn thận khi mang sách.
Điều 6: Khi thiết bị thí nghiệm, thực hành hỏng
giáo viên học sinh phải báo cáo với cán bộ quản
thiết bị để lập biên bản.
Điều 7: Giáo viên học sinh phải bồi thường nếu
nghịch phá và cố tình làm hư hỏng thiết bị.
Điều 8: Sau khi thực hành, thí nghiệm học sinh phải
chùi rửa thiết bị sạch sẽ trước khi trả lại phòng thiết bị.
Hiệu trưởng
Nội quy phòng thiết bị - Trang 2
Nội quy phòng thiết bị - Người đăng: ledinhson-c2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội quy phòng thiết bị 9 10 249