Ktl-icon-tai-lieu

Óc sáng suốt _ Nguyễn Duy Cần

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 4096 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Óc sáng suốt

Óc sáng suốt
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần

1

Óc sáng suốt

Phần lớn nhất trong các tai họa của nhân loại đều do cái sổ khổng lồ của những
khối óc sai ngoa, trong nhóm trí thức cũng như trong đám quần chúng.

La plus grande partie des malheurs de l’humanité vient du nombre énorme
d’esprits faux, dans l’élite comme dans la foule

A.FAVRE

2

Óc sáng suốt

Tiểu dẫn
Người xưa có nói : Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân
hạnh phúc của con người.
Sự thật dĩ nhiên như vậy. Thiếu một trong hai điều kiện trên đây thì không thể bàn đến
hạnh phúc được. Vả lại, có được một thân thể tráng kiện mà không có tinh thần sáng suốt thì
có xứng đáng gọi là người chưa ? Đối với con người mà có một điều kiện vật chất thôi,
không đủ.
Có một định luật về sinh lý mà không một ai tránh khỏi là : bất kí một cơ quan nào
thiếu tập luyện, thiếu hoạt động sẽ trở thành phế vật. Mà khối óc ta cũng là một cơ quan như
các cơ quan khác có làm cách gì tránh khỏi được cái công lệ tự nhiên ấy. Nếu không tập
luyện, nhứt là không hoạt động, lâu ngày rồi nó cũng sẽ thành phế vật không sai.
Nhưng bảo rằng không hoạt động có quá đáng không ? Vậy chớ ai là người không tư
tưởng, không phán đoán ? Vậy chớ hằng ngày ta không thấy họ bàn bạc cãi lẫy nhau đến
đánh đập nhau, tương tàn tướng sát nhau sao ? Có lẽ họ tư tưởng nhiều hơn họ ăn, ngủ, thở,
hát…nữa kia. Thế mà bảo khối óc họ thiếu hoạt động là nghĩa lý gì ? Không. Muôn vàn lần
không. Nào ai dám bảo là họ không tư tưởng. Nhưng có điều là họ tư tưởng theo kẻ khác, họ
tư tưởng theo giai cấp họ, họ tư tưởng theo sách vở, theo báo chí, theo radio, theo đảng phái
hay theo tôn giáo họ. Họ đâu có tư tưởng. Hiện thời thuật nhổi sọ đã đến một trình độ cực kỳ
tinh vi, người ta chỉ còn là một bộ máy mặc tình ai sai-sử dụng cách nào cũng được. Cái hiểm
tượng há không phải là một ác mộng cho cả thảy chúng ta ngày nay sao ?
Nếu ta nhận cho cái định nghĩa về con người của Pascal là đúng(1), thì để cho khối óc
ta thành phế vật hay không săn sóc đến sự huấn luyện nó là một việc hết sức ô nhục cho cái
nhân phẩm mình.
Có được một khổi óc sáng suốt là có được một lợi khí chắc chắn để gìn giữ địa vị ưu
thắng trên trường đời, luôn cả cái phẩm cách con người của mình. Thật vậy, một kẻ mà khối
óc u mê tăm tối, hỗn độn mù mờ chắc chắn sẽ không làm nên trò trống gì nếu không đi làm
tay sai cho kẻ khác, hay sống nhờ nơi kẻ khác họ dìu dắt nâng đỡ cho.
Cũng là « đầu đen máu đỏ » như ai, thế sao lại phải ỷ lại vào kẻ khác họ « nâng niu
ẵm b...
1 Óc sáng su
t
Óc sáng suốt
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Óc sáng suốt _ Nguyễn Duy Cần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Óc sáng suốt _ Nguyễn Duy Cần - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Óc sáng suốt _ Nguyễn Duy Cần 9 10 740