Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập học kỳ 2 môn vật lý 10

Được đăng lên bởi Tran Viet
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở GD – ĐT Thừa Thiên Huế
THPT chuyên Quốc Học

ÔN TẬP KÌ II
MÔN : VẬT LÝ – KHỐI 10 NÂNG CAO

1. Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn , bắn đi 1 viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10Kg với vận tốc 400m/s.Coi
như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứùng yên.Vận tốc giật lùi của đại bác là:
A. 1m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 3m/s
2. Hiện tượng nào dưới đây là sự va chạm đàn hồi:
A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông
B. Bắn một đầu đạn vào một bị cát.
C. Bắn một hòn bi-a vào một hòn bi-a khác.
D. Ném một cục đất sét vào tường.
3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất ?
A. J.s
B. HP
C. Nm/s
D. W
4. Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20cm. Mô men ngẫu lực có độ lớn làø:
A. 1N.m
B. 0,5N.m
C. 100 N.m
D. 2N.m
5. Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát ,sau khi lên tới điểm cao nhất ,nó trượt xuống vị trí ban đầu.Như vậy
trong quá trình chuyển động trên:
A. Công của trọng lực đặt vào vật bằng 0
B. Công của lực ma sát đặt vào vật bằng 0
C. Xung lượng của lực ma sát đặt vào vật bằng 0
D. Xung lượng của trọng lực đặt vào vật bằng 0
6. Đơn vị động lượng là đơn vị nào sau đây:
2
A. kgm/s
B. kgm.s
C. kgm/s
D. kgm2/s




7. Một lực F không đổi liên tục kéo 1 vật chuyển động với vận tốc v theo hướng của F . Công suất của lực F là:
A. F.v.t
B. F.v2
C. F.v
D. F.t
8. Công có thể biểu thị bằng tích của:
A. Lực và quãng đường đi được
B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian
C. Lực và vận tốc
D. Năng lượng và khoảng thời gian
9. Trong điều kiện nào,sau va chạm đàn hồi , 2 vật đều đứng yên:
A. 2 vật có khối lượng và vận tốc được chọn một cách thích hợp va chạm với nhau
B. Một vật khối lượng rất nhỏ đang chuyển động va chạm với một vật có khối lượng rất lớn đang đứng yên.
C. 2 vật có khối lượng bằng nhau,chuyển động ngược chiều nhau với cùng một vận tốc.
D. Không thể xảy ra hiện tượng này.
10. Chọn phát biểu sai về động lượng:
A. Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác,va chạm giữa các vật.
B. Động lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động giữa các vật tương tác
C. Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật
D. Động lượng là một đại lượng véc tơ ,được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc.
11. Một vật có khối lượng 0,5 Kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s đến va chạm vào một bức
tường thẳng đứng theo phương
vuông góc với tường .Sau va chạm vật đi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s.Thời gian

tương tác là 0,2 s .Lực F do tường ...
Sở GD – ĐT Thừa Thiên Huế ÔN TẬP KÌ II
THPT chuyên Quốc Học MÔN : VẬT LÝ – KHỐI 10 NÂNG CAO
1. Một khẩu đại bác khối lượng 4 tấn , bắn đi 1 viên đạn theo phương ngang khối lượng 10Kg với vận tốc 400m/s.Coi
như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứùng yên.Vận tốc giật lùi của đại bác là:
A. 1m/s B. 2m/s C. 4m/s D. 3m/s
2. Hiện tượng nào dưới đây là sự va chạm đàn hồi:
A. Sự va chạm của mặt vợt cầu lông vào quả cầu lông B. Bắn một đầu đạn vào một bị cát.
C. Bắn một hòn bi-a vào một hòn bi-a khác. D. Ném một cục đất sét vào tường.
3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất ?
A. J.s B. HP C. Nm/s D. W
4. Hai lc ca một ngu lc có đ ln F = 5N. Cánh tay đòn ca ngu lc d = 20cm. Mô men ngu lc đ ln làø:
A. 1N.m B. 0,5N.m C. 100 N.m D. 2N.m
5. Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng ma sát ,sau khi lên tới điểm cao nhất ,nó trượt xuống vị trí ban đầu.Như vậy
trong quá trình chuyển động trên:
A. Công của trọng lực đặt vào vật bằng 0 B. Công của lực ma sát đặt vào vật bằng 0
C. Xung lượng của lực ma sát đặt vào vật bằng 0 D. Xung lượng của trọng lực đặt vào vật bằng 0
6. Đơn vị động lượng là đơn vị nào sau đây:
A. kgm/s B. kgm.s C. kgm/s
2
D. kgm
2
/s
7. Mt lc
F
không đi liên tc kéo 1 vt chuyn đng vi vn tc
v
theo hưng ca
F
. Công sut ca lc
F
là:
A. F.v.t B. F.v
2
C. F.v D. F.t
8. Công có thể biểu thị bằng tích của:
A. Lực và quãng đường đi được B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian
C. Lực và vận tốc D. Năng lượng và khoảng thời gian
9. Trong điều kiện nào,sau va chạm đàn hồi , 2 vật đều đứng yên:
A. 2 vật có khối lượng và vận tốc được chọn một cách thích hợp va chạm với nhau
B. Mt vt khi lưng rt nh đang chuyn đng va chm vi mt vt có khi lưng rt ln đang đng yên.
C. 2 vật có khối lượng bằng nhau,chuyển động ngược chiều nhau với cùng một vận tốc.
D. Không thể xảy ra hiện tượng này.
10. Chọn phát biểu sai về động lượng:
A. Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác,va chạm giữa các vật.
B. Động lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động giữa các vật tương tác
C. Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật
D. Động lượng là một đại lượng véc tơ ,được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc.
11. Một vật có khối lượng 0,5 Kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s đến va chạm vào một bức
tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường .Sau va chạm vật đi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s.Thời gian
tương tác là 0,2 s .Lực
F
do tường tác dụng có độ lớn bằng:
A. 1750 N B. 17,5 N C. 175 N D. 1,75 N
12. Mt vt khi lưng m=500g chuyn đng thng theo chiu âm trc ta đ x vi vn tc 43,2 km/h. Đng lưng ca vật có giá tr là:
A. -6 Kgm/s B. -3 Kgm/s C. 6 Kgm/s D. 3 Kgm/s
13. Điều kiện nào sau đây đúng khi nói về cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 2 lực :
A. 2 lực tác dụng phải bằng nhau,ngược chiều B. 2 lực tác dụng phải song song,ngược chiều
C. 2 lực tác dụng phải bằng nhau D. 2 lực tác dụng phải trực đối
14. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng :
A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật .
B. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ.
C. Trong hệ kín,động lượng của hệ được bảo toàn
D. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
15. Người ta khoét một lỗ tròn bánnh R/2 trong một đĩa tròn đồng chất bán kính R.Trọng tâm của phần còn lại cách tâm
đĩa tròn lớn bao nhiêu ?
A. R/2 B. R/6 C. R/3 D. R/4
16. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn:
A. Ô tô giảm tốc B. Ô tô chuyển động tròn đều
C. Ô tô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. D. Ô tô tăng tốc
17. Một hòn đá được ném xiên một góc 30
o
so với phương ngang với động lượng ban đầu có độ lớn bằng 2 kgm/s từ mặt đất.
Độ biến thiên động lượng
P
khi hòn đá rơi tới mặt đất có giá trị là (Bỏ qua sức cản) :
A. 3 kgm/s B. 4 kgm/s C. 1 kgm/s D. 2 kgm/s
18. Một vật có khi lưng m chuyn đng vi vn tốc 3m/s đến va chm vi mt vt có khối lưng 2m đang đng yên. Sau va chm, 2
vt dính vào nhau và cùng chuyn đng vi vn tc bao nhiêu? Coi va chm giữa 2 vt là va chm mm.
A. 2m/s B. 4m/s C. 3m/s D. 1m/s
19. Bắn một hòn bi thủy tinh(1) có khối lượng m với vận tốc 3 m/s vào một hòn bi thép (2) đứng yên có khối lượng 3m.Tính
độ lớn các vận tốc của 2 hòn bi sau va chạm,cho là va chạm trực diện,đàn hồi?
ôn tập học kỳ 2 môn vật lý 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập học kỳ 2 môn vật lý 10 - Người đăng: Tran Viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ôn tập học kỳ 2 môn vật lý 10 9 10 954