Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG

Được đăng lên bởi tienbkav
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập cá nhân

PHỤ LỤC

I.LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………………

2

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH SƠN LA
GIAI ĐOẠN 2014-2019…………………………………………………... 3
III. NHU CẦU ĐIỆN NĂNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG ĐẾN NĂM
2019 CỦA TỈNH SƠN LA…………………………………………………… 4
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG…………… 5
1) Phương pháp dự báo…………………………………………..

5

2) Dạng mô hình dự báo……………………………………….....

6

3) Tiến hành dự báo………………………………………………

8

V. KẾT LUẬN ………………………………………………………………… 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………

Page
1

Nguyễn Quyết Tiến KTCN K56

17

Bài tập cá nhân

I. LỜI NÓI ĐẦU
Sơn La là một tỉnh nằm ở phía tây bắc Việt Nam trong những năm gần đây đã
có sự chuyển mình rõ rệt về kinh tế. Đóng góp trong sự phát triển này là việc tỉnh đã
có sự đầu tư mạnh mẽ về cung cấp và phân phối điện năng đến tận những thôn bản
miền núi. Nhu cầu điện năng của tỉnh không ngừng tăng cao qua các năm vì vậy để
cum cấp điện vừa đủ tránh gây lãng phí là điều không hề đơn giản. Bài tiểu luận này
tôi sẽ dự báo nhu cầu năng lượng điện cho tỉnh Sơn La trong giai đoạn từ năm 20142019 để từ đó có thể đưa ra được những phương án cum cấp đầy đủ điện cho tỉnh.
Bài tiểu luận này sẽ có những sai sót vì vậy mong cô và các bạn có thể góp ý để
bài được hoàn thiện và trong tương lai có thể áp dụng được vào thực tế.
Để hoàn thiện được bài tiểu luận này tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ts. Bành Thị
Hồng Lan đã giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tôi.

Sinh Viên
Nguyễn Quyết Tiến

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH SƠN LA
GIAI ĐOẠN 2014-2019
Khi tiến hành các tính toán xác định nhu cầu điện, bài làm có căn cứ vào các tài
liệu pháp lý sau:
- Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 – 2020.
Page
2

Nguyễn Quyết Tiến KTCN K56

Bài tập cá nhân

- Văn kiện đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII.
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng năm
2005. Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La.
- Quy hoạch phát triển công nghiệp ba tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Bên phục vụ
xây dựng thủy điện Sơn La và di dân vùng hồ - phần tỉnh Sơn La do viện nghiên cứu
chiến lược, chính sách công nghiệp lập tháng 9/2004.
- Quy hoạc tổng thể di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng chính
phủ phê duyệt tại quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 29/11/2004.
- Đề án đề nghị công nhận Thị Xã Sơn La là đô thị loại III do UBND thị xã Sơn La
lập tháng 6/2005.
- Quy hoạch phát triển các huyện thị...
Bài tập cá nhân
PHỤ LỤC
I.LỜI NÓI ĐẦU ……………………………………………………………… 2
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH SƠN LA
GIAI ĐOẠN 2014-2019…………………………………………………... 3
III. NHU CẦU ĐIỆN NĂNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG ĐẾN NĂM
2019 CỦA TỈNH SƠN LA…………………………………………………… 4
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG…………… 5
1) Phương pháp dự báo………………………………………….. 5
2) Dạng mô hình dự báo………………………………………..... 6
3) Tiến hành dự báo……………………………………………… 8
V. KẾT LUẬN ………………………………………………………………… 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 17
Page
1
Nguyễn Quyết Tiến KTCN K56
PHÂN TÍCH DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG - Người đăng: tienbkav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
PHÂN TÍCH DỰ BÁO NHU CẦU NĂNG LƯỢNG 9 10 533