Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vai trò của hoạt động nhận thức trong các giai đoạn tố tụng (điều tra vụ án hình sự, xét xử vụ án hình sự, giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết

Được đăng lên bởi Vân Vũ
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 53 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Trong hoạt động tư pháp hoạt động nhận thức đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó là hoạt động rất cơ bản, cần thiết không thể thiếu được của hoạt động tư pháp. Bất kỳ một chủ thể nào của hoạt động tư pháp khi tiến hành nhiệm vụ của mình đều phải sử dụng hoạt động nhận thức. Để hiểu rõ hơn về hoạt động nhận thức vai trò của nó, em xin chọn đề tài: “Phân tích vai trò của hoạt động nhận thức trong các giai đoạn tố tụng (điều tra vụ án hình sự, xét xử vụ án hình sự, giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết”. 
B. NỘI DUNG
I. Khái quát chung. 
1. Các khái niệm. 
2. Mục đích của hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp. 
Hoạt động nhận thức là bộ phận, một mặt hoạt động rất cơ bản, rất cần thiết, không thể thiếu được của hoạt động tư pháp. Bất kỳ một chủ thể nào của hoạt động tư pháp (điều tra viên, thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân…) khi tiến hành nhiệm vụ của mình đều phải sử dụng hoạt động nhận thức. 
Trong hoạt động tư pháp, hoạt động nhận thức nhằm thực hiện các mục đích sau: 
- Thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án; 
- Phân tích, đánh giá các chứng cứ để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án;
Phân tích vai trò của hoạt động nhận thức trong các giai đoạn tố tụng (điều tra vụ án hình sự, xét xử vụ án hình sự, giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết - Người đăng: Vân Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phân tích vai trò của hoạt động nhận thức trong các giai đoạn tố tụng (điều tra vụ án hình sự, xét xử vụ án hình sự, giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết 9 10 746