Ktl-icon-tai-lieu

Pháp chế du lịch

Được đăng lên bởi nguyenkhoangocanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề1
1/ Phân biệt điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế theo quy định của luật
DL
*Giống nhau
_ Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du
lịch
_ Có đăng kí kinh doanh lữ hành tại cơ quan đăng kí kinh doanh có thẩm
quyền
*Khác nhau
_ Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa
+ Có giấy phép đăng kí kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng kí
kinh doanh có thẩm quyền
+ Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa , có chương trình du lịch
chung cho khách du lịch nội địa
+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời
gian hoạt động ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
_Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế
+ Có giấy phép đăng kí kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan nhà nước
quản lý về du lịch ở trung ương cấp
+ Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế ,có chương trình du lịch cho
khách theo phạm vi kinh doanh theo khoản 1 điều 47 trong luật này
+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời
gian hoạt động ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
+ Phải có ít nhất 3 HDV được cấp thẻ HDV quốc tế.
+ Có tiền kí quỹ theo quy định của Chính Phủ, hiện nay là 250.000.000đ
2/ Trình bày quyền và nghĩa vụ của HDV du lịch

1/ HDV có các quyền sau đây:
a)Hướng dẫn khách dl làm theo nhiệm vụ đc giao hoặc theo hợp động đã kí với
doanh nghiệp kinh doanh lữa hành
b) Tham gia tổ chức hiệp hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch
c) Nhận lương , thù lao theo hoạt động với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
d) Tham gia thi tuyển, công nhận cấp bậc nghề nghiệ HDV
đ) Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng được quyền thay đổi chương
trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn , dịch vụ của khách du lịch nhưng phải báo cáo
vói người có thẩm quyền ngay khi điều kiện cho phép và chịu trách nhiệm về quyết
định của mình
2/ HDV có các nghĩa vụ sau đây:
a)

Tuân thủ và hướng dẫn khách du lịch tuân thủ theo pháp luật Việt Nam nội
quy , quy chế , nơi đến tham quan du lịch và tôn trọng phong tục tập quán

b)

của địa phương
Thông tin về lịch trình, chương trình du lịch cho khách du lịch và các quyền

c)

lợi hợp pháp của khách du lịch
Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn
minh , tận tình và chu đáo với khách ;trường hợp khách du lịch có yêu cầu
thay đổi chương trình du lịch thì phải báo cáo với người có thẩm quyền

d)

quyết định.
Có trách nhiệm trong việc bảo toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách
du lịch
ĐỀ 2

1/Phân biệt điều kiện cấp thẻ HDV du lịch nội địa và quốc tế t...
Đề1
1/ Phân biệt điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế theo quy định của luật
DL
*Giống nhau
_ Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du
lịch
_ Có đăng kí kinh doanh lữ hành tại cơ quan đăng kí kinh doanh có thẩm
quyền
*Khác nhau
_ Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa
+ Có giấy phép đăng kí kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng kí
kinh doanh có thẩm quyền
+ Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa , có chương trình du lịch
chung cho khách du lịch nội địa
+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời
gian hoạt động ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
_Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế
+ Có giấy phép đăng kí kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan nhà nước
quản lý về du lịch ở trung ương cấp
+ Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế ,có chương trình du lịch cho
khách theo phạm vi kinh doanh theo khoản 1 điều 47 trong luật này
+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời
gian hoạt động ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
+ Phải có ít nhất 3 HDV được cấp thẻ HDV quốc tế.
+ Có tiền kí quỹ theo quy định của Chính Phủ, hiện nay là 250.000.000đ
2/ Trình bày quyền và nghĩa vụ của HDV du lịch
Pháp chế du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp chế du lịch - Người đăng: nguyenkhoangocanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Pháp chế du lịch 9 10 993