Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN HẢI LONG
-----------    ----------

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM 03 CẶP PHAO
NEO TÀU

ĐỊA ĐIỂM: KHU NEO ĐẬU KHU VỰC NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN HẢI LONG

TP.HCM - tháng 10 năm 2010

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SĂM 03 CẶP PHAO NEO TÀU

PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH & DỊCH VỤ
I. phần mở đầu.
1.1 Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhân Hải Long
- Địa chỉ

: …., phường …., quận ….., Tp. HCM

- Giấy phép KD : …. cấp ngày ………….. tại phòng ĐKDK Tp.HCM
- Mã số thuế

:

- Điện thoại

: 08

- Đại diện

; Fax: 08

: Ông ……….. ; Chức vụ: Giám Đốc

1.2 Mô tả sơ bộ dự án
Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhân Hải Long dự kiến đầu tư Mua sắm 03 cạp
phao neo đậu tàu đặt tại …..khu nhà bè , TP. HCM. Dự án bao gồm các hạng
mục công việc như sau:
-

Đầu tư xây dựng bến cảng tiếp nhận bốc dỡ hàng hóa từ container.

-

Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ tiếp nhận và bốc dỡ hàng hóa

-

Đầu tư mua sắm 03 cặp phao để cập tàu bao gồm :
o 02 phao cho tàu có tải trọng khoảng 30.000 DWT;
o 01 phao cho tàu có tải trọng khoảng 15.000 DWT;

Đơn vị tư vấn: Cty CP Tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 1

...
CÔNG TY CP VN TI VÀ GIAO NHN HI LONG
----------- ----------
PHƯƠNG ÁN SẢN XUT KINH DOANH
DÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM 03 CP PHAO
NEO TÀU
ĐỊA ĐIM: KHU NEO ĐU KHU VC NHÀ BÈ, TP. H CHÍ MINH
CH ĐẦU TƯ: NG TY CP VN TI GIAO NHN HI LONG
TP.HCM - tháng 10 năm 2010
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - Trang 2
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 9 10 297