Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp dùng giản đồ fesnen

Được đăng lên bởi duy-khanh-ps
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp giải nhanh các bài toán Vật Lý 12

Chương I
GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN DAO ĐỘNG CƠ
I. Ứng dụng sự tương quan giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
Khi nghiên cứu về phương trình của dao động điều hòa, chúng ta đã biết
một vật chuyển động tròn đều (điểm M) trên quĩ đạo thì có hình chiếu xuống một
đường kính của quĩ đạo (điểm P) là dao động điều hòa.
Do đó một dao động điều hòa có dạng x  A cos(t   ) có thể được biểu
diễn tương đương với một chuyển động tròn đều có:
-

Tâm của đường tròn là VTCB 0.

-

Bán kính của đường tròn bằng với biên độ dao động: R = A
Vị trí ban đầu của vật trên đường tròn hợp với trục OX một góc  .

-

Tốc độ quay của
vật trên đường tròn
bằng  .

-

Bên cạnh cách biểu
diễn trên, ta cần
chú ý thêm:
+ Thời gian để chất

điểm quay hết một vòng
(2 ) là một chu kỳ T.
+ Chiều quay của
vật theo chiều lượng giác.
+ Góc mà bán kính nối vật chuyển động quét được trong quá trình vật
chuyển động tròn đều:
   .  t

 thời gian để vật dao động điều hòa đi được góc  là:

t 

Lưu ý: Ở đây sử dụng hình ảnh minh họa bằng đồ dùng dạy học tự làm đã đạt
giải C trong Hội thi triển lãm đồ dùng dạy học cấp Tình năm học 2009 – 2010.
1. Áp dụng tìm pha ban đầu trong bài toán lập phương trình dao động điều
hòa
Nguyễn Văn Thông – GV Trường THPT Chu Văn An

1

Phương pháp giải nhanh các bài toán Vật Lý 12

-

Có 4 vị trí đơn giản có thể dễ dàng xác định pha ban đầu:
+ Vị trí cân
bằng theo
chiều âm:

 .
2

+ Vị trí cân
bằng theo
chiều dương:

  .
2

+ Vị trí biên
dương:   0 .

cos 

+ Vị trí biên
âm:    .
Ở vị trí x0 bất kỳ:
x0
x
    arccos 0
A
A

(Có thể dùng máy tình
Casio Fx – 570ES để tìm kết
quả nhanh chóng: Bấm shift
+ cos+

x0
).
A

Tùy theo dữ kiện bài
toán chọn chiều dương hay
âm mà ta chọn nghiệm 
cho phù hợp. Nếu chọn
chiều âm lấy nghiệm “ + ”,
chiều dương lấy nghiệm “ –
”.
Bài toán minh họa:
Một vật dao động điều hòa với biên độ A  6 cm , tần số f  2 Hz . Viết
phương trình dao động của vật trong các trường hợp sau:
a. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
b. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cực đại dương.
c. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x  2 cm theo chiều dương.
Nguyễn Văn Thông – GV Trường THPT Chu Văn An

2

Phương pháp giải nhanh các bài toán Vật Lý 12

d. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x  3 cm theo chiều âm.
Bài giải:
a. - Phương trinh cần tìm
có dạng: x  A cos(t   ) .
- Biên độ: A  6 cm ,
  2 f  4 rad / s .

-

Pha ban đầu:  

...
Phương pháp giải nhanh các bài toán Vật Lý 12
Nguyễn Văn Thông – GV Trường THPT Chu Văn An
1
Chương I
GIẢI NHANHC BÀI TOÁN DAO ĐỘNG
I. ng dụng sự tương quan giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
Khi nghiên cứu về phương trình ca dao động điều hòa, chúng ta đã biết
mt vật chuyển động tròn đều (điểm M) trên quĩ đạo thì có hình chiếu xuống một
đường kính của quĩ đạo (điểm P) là dao động điều hòa.
Do đó một dao động điều hòa dạng
cos( )
x A t
thđược biểu
din tương đương với một chuyển động tròn đều có:
- Tâm ca đường tròn là VTCB 0.
- Bán kính của đường tròn bằng với biên độ dao động: R = A
- Vị trí ban đầu ca vật trên đường tròn hợp với trục OX một góc
.
- Tốc độ quay của
vật trên đường tròn
bằng
.
- Bên cạnh cách biểu
diễn trên, ta cần
chú ý tm:
+ Thi gian để chất
điểm quay hết một vòng
(2 )
là mt chu k T.
+ Chiều quay của
vật theo chiều lượng giác.
+ Góc mà bán kính ni vật chuyển động quét được trong quá trình vật
chuyển động tròn đều:
.
t
 
thời gian để vật dao động điều hòa đi được góc
là:
t
 
Lưu ý: Ở đây sử dụng hình nh minh họa bằng đ dùng dy học tự làm đã đạt
giải C trong Hội thi triển lãm đồng dy học cấp Tình năm học 2009 – 2010.
1. Áp dụng tìm pha ban đầu trong bài toán lp phương trình dao động điều
hòa
phương pháp dùng giản đồ fesnen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp dùng giản đồ fesnen - Người đăng: duy-khanh-ps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
phương pháp dùng giản đồ fesnen 9 10 631