Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải nhanh hoá trắc nghiệm

Được đăng lên bởi Try Huy
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 5972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC VÀ 25 ĐỀ THI
MẪU

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................
Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
.................................................................................................
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ........................
Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử ................................................
Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron ...................................................
Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron .............................
Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình .......................................
Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng ...................................................
Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít hơn .....
Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo .........................................................
Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát ....................................
Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất .....................................................
Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ...
Đề số 01 ...................................................................................................
Đề số 02 ...................................................................................................
Đề số 03 ...................................................................................................
Đề số 04 ...................................................................................................
Đề số 05 ...................................................................................................
Đề số 06 ...................................................................................................
Đề số 07 ...................................................................................................
Đề số 08 ...................................................................................................
Đề số 09 ...................................................................................................
Đề số 10 ...................................................................................................
Đề số 11 ...................................................................................................
Đề số 12 ....................................
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH
I TẬP TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC VÀ 25 ĐỀ THI
MẪU
Phương pháp giải nhanh hoá trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải nhanh hoá trắc nghiệm - Người đăng: Try Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Phương pháp giải nhanh hoá trắc nghiệm 9 10 521