Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi hvloc92-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1681 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


NHÓM 6

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MS EXCELL
TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
BỘ TRUYỀN XÍCH

TP. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MS EXCELL
TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
BỘ TRUYỀN XÍCH
Thưc hiện: Nhóm 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Huỳnh Văn Lộc
Nguyễn Thanh Tiên
Phan Xuân Trường
Nguyễn Văn Tình
Dương Ngọc Quý
Trần Trung Tín
Trương Vĩnh Lộc
Trần Thị Tuyết Linh

2003100025
2001110070
2001110061
2003110041
2003100002
2003100043
2003100001
2001110042

GVHD: Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

TP. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2013

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động cần thiết trong quá trình học tập và
phát triển của con người. Nhưng không phải ai cũng biết phương pháp để cho công
trình nghiên cứu khoa học của mình có hiệu quả cao. Thông qua môn học phương
pháp nghiên cứu khoa học, chúng em biết được những phương pháp hiệu quả để
tiến hành một công trình nghiên cứu. Với sự trợ giúp của thầy hướng dẫn và sự
đoàn kết của các thành viên trong nhóm. Nhóm đã quyết định nghiên cứu một đề tài
liên quan đến chuyên ngành mà các thành viên của nhóm đang theo học.
Lý do chọn đề tài:
– Nhu cầu ứng dụng tin học trong việc thiết kế cơ khí.
– Tiết kiệm thời gian thiết kế bộ truyền xích trong thiết kế chi tiết máy.
– Làm cơ sở để giúp các sv khoa cơ khí có thể ứng dụng tin học trong
thực hiện đồ án CTM.
– Hiểu thêm tính năng và cách ứng dụng pm MS Excel.
Mục tiêu nghiên cứu:
– Tạo được cơ sở dữ liệu của bộ truyền xích trên MS Excel.
– Tạo được thuật toán tính toán, thiết kế bộ truyền xích.
– Dùng MS Excel để xây dựng bảng tính thiết kế bộ truyền xích từ các
thông số đầu vào cho trước.
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các chương trình MS Excell, ngôn ngữ
Visual Basic for Application.
Giả thiết khoa học: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic để viết chương
trình tính toán trên ứng dụng nền là MS Excel.
Phương pháp sử dụng: tìm hiểu lý thuyết (đọc sách, internet,… ) và thực
nghiệm (viết chương trình thử).
Vì điều kiện nghiên cứu có hạn nên trong quá trình nghiên cứu không thể
tránh khỏi các sai sót, nhóm thực hiện mong nhận được đóng góp của thầy và các
bạn.
Nhóm 6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH
Xích là chi tiết được tiêu chuẩn hóa, do đó tính toán thiết kế bộ truyền xíc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NHÓM 6
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MS EXCELL
TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
BỘ TRUYỀN XÍCH
TP. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2013
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: hvloc92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 626