Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P1

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp
Nghiên cứu Khoa học
PGS TS Thái Thanh Hà

QUY ĐỊNH LỚP HỌC
•

Không hút thuốc trong lớp

•

Không điện thoại trong lớp

•

Không nói chuyện riêng

•

Không tự do ra, vào lớp

Giới thiệu

1996

2002

2009

http://thaiha63.googlepages.com/mycvandconsultancies

Đại cương

Khái niệm
Phân loại
Sản phẩm

Làm đề tài bắt đầu từ đâu?

5 câu hỏi quan trọng nhất?

5 câu hỏi quan trọng nhất:
1. Tên đề tài của tôi?
và 4 câu hỏi:
2. Tôi định làm (nghiên cứu) cái gì?
3. Tôi phải trả lời câu hỏi nào?
4. Quan điểm của tôi ra sao?
5. Tôi sẽ chứng minh quan điểm của tôi
như thế nào?

Diễn đạt của khoa học
1.
2.
3.
4.
5.

Tên đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Câu hỏi (Vấn đề) nghiên cứu
Luận điểm (Giả thuyết) khoa học
Phương pháp chứng minh giả thuyết

2 câu hỏi quan trọng nhất?

2 câu hỏi quan trọng nhất?
1. Câu hỏi nào phải trả lời trong nghiên cứu?
2. Luận điểm khoa học của tác giả thế nào
khi trả lời câu hỏi đó?
Ví dụ:
► Câu hỏi: Con hư tại ai?
► Luận điểm: Con hư tại mẹ

1 câu hỏi quan trọng nhất
của đề tài?

1 câu hỏi quan trọng nhất?
• Tác giả định giải quyết vấn đề gì của đề
tài?
Nghĩa là:
• Tác giả phải trả lời câu hỏi nào trong
nghiên cứu?
– Ví dụ: Con hư tại ai?

Phân loại
Nghiên cứu khoa học
Phân loại theo chức năng:
- Nghiên cứu mô tả:
Hiện trạng
- Nghiên cứu giải thích: Nguyên nhân
- Nghiên cứu giải pháp: Giải pháp
- Nghiên cứu dự báo:
Nhìn trước

Nghiên cứu và Triển khai
Nghiên cứu và Triển khai
(viết tắt là R&D)
• Nghiên cứu cơ bản:
• Nghiên cứu ứng dụng
• Triển khai

Hoạt động R&D
theo khái niệm của UNESCO (1)
FR
R

AR
R

&

D

Nghiên cứu, trong đó:

FR

Nghiên cứu cơ bản

AR

Nghiên cứu ứng dụng

D

Triển khai
(Thuật ngữ của Tạ Quang Bửu, nguyên
Tổng Thư ký, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa
học Nhà nước)

Hoạt động R&D
theo khái niệm của UNESCO (2)
LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu cơ bản

SẢN PHẨM
Lý thuyết

R
Nghiên cứu ứng dụng

&
D

Triển khai

Vận dụng lý thuyết để mô
tả, giải thích , dự báo, đề
xuất giải pháp
Prototype (vật mẫu), pilot
và làm thử loạt đầu (série
0)

Hoạt động KH&CN gồm:
1. Nghiên cứu và Triển khai (R&D)
2. Chuyển giao tri thức, bao gồm chuyển giao
công nghệ
3. Phát triển công nghệ (UNESCO và UNIDO)
4. Dịch vụ KH&CN
•
•

UNESCO: Manuel pour les statistiques relatives aux activités
scientifiques et techniques, 1982.
De Hemptinne: Questions clées de la politique scientifique et
technique, 1982
(Bản dịch tóm tắt tiếng Việt cả 2 tài liệu này của Viện Quản lý
KH&KT, 1987)

Hoạt động KH&CN
theo khái niệm của UNESCO (1)
FR

...
Phương pháp
Nghiên cuKhoahc
PGS TS Thái Thanh Hà
Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P1 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P1 9 10 277