Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp trải hình tứ diện

Được đăng lên bởi phong8ab
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TRẢI HÌNH TRÊN MẶT PHẲNG

Khi giải một bài toán về tứ diện mà các dữ kiện của nó liên quan đến tổng các góc phẳng , hoặc tổng
các cạnh…thì việc phẳng hoá tứ diện (tức là trải phẳng tứ diện đó lên một mặt phẳng) sao cho phù hợp sẽ cho
ta một lời giải gọn gàng và dễ hiểu . Trong bài viết nhỏ này tôi xin trình bày một số bài toán áp dụng phương
pháp này.
Các ví dụ
VD1.
CMR nếu tổng các góc phẳng tại đỉnh của một hình chóp lớn hơn 180 thì mỗi cạnh bên của nó nhỏ
hơn nửa chu vi đáy.
Giải:

Giả sử hình chóp đã cho là S . A1 A2 ... An . Ta cắt hình chóp theo các cạnh SAi rồi trải các mặt bên như
sau lên cùng một mặt phẳng chứa mặt SA1 A2 . Như vậy, ta sẽ được đa giác A1 A2 ... An A1 ( SA1  SA1 )
Do tổng các góc ở đỉnh lớn hơn 180 nên đỉnh S nằm trong đa giác, và A1S kéo dài cắt một cạnh nào
đó của đa giác ở B .
Gọi a là độ dài đường gấp khúc A1 A2 ...B ; b là độ dài đường gấp khúc BAk 1... A1 .
 Chu vi đáy chính bằng a  b .
Mặt khác: A1S  SB  a ;

A1S  b  SB ;
 A1S  A1S  a  b ;
 2A1S  a  b ;
ab
 A1S 
.
2

Một cách tương tự ta suy ra mỗi cạnh bên của hình chóp đều nhỏ hơn một nửa chu vi đáy. (đpcm)1

VD2.
Cho tứ diện gần đều ABCD có AB  CD  a ; AC  BD ; AD  BC . Xác định vị trí của điểm
M trên cạnh AB sao cho chu vi tam giác MCD nhỏ nhất. Xác định giá trị nhỏ nhất của chu vi đó.
Giải:

Trải tam giác DAB xuống mặt phẳng ABC thành tam giác DAB và giữ nguyên cạnh AB .
Khi đó ta có: DB  DB ; DA  DA .
 DM  DM ;
Chu vi tam giác MDC là nhỏ nhất;
 MD  MC  DC là nhỏ nhất; nhưng do DC không đổi
 MD  MC là nhỏ nhất;
 MD  MC là nhỏ nhất. Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác
 D, M , C thẳng hàng
 M là giao điểm của DC với AB .
VD3:
Cho tứ diện ABCD có: AC  AD  BC  BD  1 ; AB  a ; CD  b ; M , N lần lượt là trung
điểm của AB và CD . Tìm trên cạnh AD một điểm P sao cho PM  PN đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá
trị nhỏ nhất đó.
Giải:

Trải tam giác ACD theo trục AD lên mặt phẳng ABD :2

C  C ;
N  N ;

DC  DC   b;
PN  PN ;
Yêu cầu bài toán sẽ tương đương với: Tìm P  AD sao cho PM  PN  nhỏ nhất.
 P là giao điểm của MN  và AD
Khi đó ( PM  PN ) nn  MN  .
+ Tính MN  :
Dễ thấy:
Tam giác ABD cân ở D và M là trung điểm của AB  DM  AB;
Tam giác AC D cân ở D và N  là trung điểm của AB  AN   DC ;

a
b
 Tứ giác AMDN  nội tiếp có AM  ; DN   ;
2
2
b2
a2
AN   1  ; MD  1  ;
4
4
Áp dụng định lý Ptoleme ta có:

DN . AM  DM . AN 
;
1
2
2
...
PHƯƠNG PHÁP TRẢI HÌNH TRÊN MẶT PHẲNG
Khi giải một bài toán về tứ diện mà các dữ kiện của nó liên quan đến tổng các góc phẳng , hoặc tổng
các cạnh…thì việc phẳng hoá tứ diện (tức là trải phẳng tứ diện đó lên một mặt phẳng) sao cho phù hợp sẽ cho
ta một lời giải gọn gàng và dễ hiểu . Trong bài viết nhỏ này tôi xin trình bày một số bài toán áp dụng phương
pháp này.
Các ví dụ
VD1.
CMR nếu tổng các góc phẳng tại đỉnh của một hình chóp lớn hơn
180
thì mỗi cạnh bên của nó nhỏ
hơn nửa chu vi đáy.
Giải:
Giả sử hình chóp đã cho
1 2
. ...
n
S A A A
. Ta cắt hình chóp theo các cạnh
i
SA
rồi trải các mặt bên như
sau lên cùng một mặt phẳng chứa mặt
1 2
SA A
. Như vậy, ta sẽ được đa giác
1 2 1
...
n
A A A A
1 1
( )SA SA
Do tổng các góc ở đỉnh lớn hơn
180
nên đỉnh
S
nằm trong đa giác, và
1
A S
kéo dài cắt một cạnh nào
đó của đa giác ở
.
Gọi
a
là độ dài đường gấp khúc
1 2
...A A B
;
b
là độ dài đường gấp khúc
1 1
...
k
BA A
.
Chu vi đáy chính bằng
a b
.
Mặt khác:
1
A S SB a
;
1
A S b SB
;
1 1
A S A S a b
;
1
2A S a b
;
1
.
2
a b
A S
Một cách tương tự ta suy ra mỗi cạnh bên của hình chóp đều nhỏ hơn một nửa chu vi đáy. (đpcm)
http://kinhhoa.violet.vn
1
Phương pháp trải hình tứ diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp trải hình tứ diện - Người đăng: phong8ab
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phương pháp trải hình tứ diện 9 10 218