Ktl-icon-tai-lieu

powper point nâng cao

Được đăng lên bởi phuongngocdnt36
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Thiết kế Slide Template
II. Âm thanh và phim trong Slide
III. Các kỹ thuật trên Slide
IV. Đóng gói Slide
V. In ấn
1

I. Thiết kế Slide Template
 Tạo mới một tập tin trình diễn
 Chọn View -> Slide Master

 Chỉnh sửa cho 2 slide: Title Master & Slide Master
 Lưu với kiểu .Potx (PowerPoint Template)

Slide Master: tác dụng cho
Slide nội dung

Title Master: tác dụng cho
Slide tựa đề

2

II. Âm thanh và phim trong Slide
 Sử dụng chức năng Insert
 Chọn Insert -> Media Clips -> Movie hoặc Sound

 Sử dụng More Control
 Office Button\PowerPoint Option\Popular
 Bật chức năng Developer
 Chọn More Control  Windows Media Player  Ok  vẽ lên
vùng Slide muốn để cửa sổ phim.
 Nhấp phải chuột vào Windows Media Player  Properies
 Nhập đường dẫn và tên phim vào thuộc tính URL
3

III. Các kỹ thuật trên Slide
 Tạo liên kết trong slide
 Chọn Insert -> Hyperlink



Existing File or Web Page: Liên kết đến các tập tin
PowerPoint khác hay đến địa chỉ Web.
Place in this Document: Liên kết đến các Slide trong cùng
tập tin pptx.

 Tạo Action Buttons
 Chọn Insert -> Shape -> Action Buttons
 Chọn biểu tượng Button
 Drag vẽ lên Slide
 Chọn hành động cho nút lệnh trong Action Settings
4

III. Các kỹ thuật trên Slide (tt)
 Tạo phiên trình chiếu
 Chọn Slide Show/Custom Slide Shows/Custom
Shows
 Chọn nút New
 Đặt tên và chọn các slide cần hiển thị trong hộp thoại
Define Custom Show
 Sử dụng Triggers
 Sau khi tạo hiệu ứng cho đối tượng  click vào hiệu
ứng chọn Timing…
 Chọn Triggers  chọn đối tượng khi Click vào thì hiệu
ứng hoạt động tại Start effect on click of
5

IV. Đóng gói Slide
 Thao tác đóng gói
 Chọn nút Office Button -> Publish -> Package for CD



Chọn Copy to CD để ghi ra đĩa CD
Chọn Copy to Folder để chép ra thư mục lưu trữ

6

IV. Đóng gói Slide (tt)
 Các tùy chọn
 Viewer Package: trình chiếu mà không dùng
PowerPoint
 Linked Files: kèm theo các tập tin media
 Embedded TrueType Fonts: đính kèm các tập tin fonts
 Password: mật mã để mở hoặc để sửa file

7

V. In ấn
 Thiết lập trang in
 Từ menu Design, chọn Page Setup
 Thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại
 In ấn
 Chọn Office Button -> Printer (hoặc nhấn Ctrl + P)
 Phần Printer



Name: Lựa chọn máy in
Properties: thiết lập thông số cho máy in

 Phần Print range
 All: in tất cả các slide
 Current Slide: chỉ in slide hiện hành
 Slides: in các slide được nhập vào
8

...
I. Thiết kế Slide Template
II. Âm thanh và phim trong Slide
III. Các kỹ thuật trên Slide
IV. Đóng gói Slide
V. In ấn
1
powper point nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
powper point nâng cao - Người đăng: phuongngocdnt36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
powper point nâng cao 9 10 82