Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo

Được đăng lên bởi Song Ba Nenh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo
Câu 1: Phân tích nguồn gốc hình thành của tôn giáo theo quan điểm của chủ
nghĩa Mác – Lênin

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, đồng thời cũng là một thực thể xã
hội. Kể từ khi xuất hiệncho đến nay, tôn giáo luôn biến động phản ánh sự biến
đổi của lịch sử. Một tôn giáo cụthể ở một quốc gia nhất định có thể suy tàn,
hưng thịnh thậm tiêuvong song tôn giáo nói chung từ khi ra đời cho đến nay
chưa có khi nào vắng bóng trong xã hội loài người.
Vậy, vì sao tôn giáo vẫn tồn tại và phát triển trong thời đại khi mà khoa
học – công nghệ, tin học và các ngành khoa học khác phát triển như vũ bão
trong thời đại ngày nay? Để lý giải cho điều này nhiều học giả nghiên cứu về tôn
giáo cho rằng trước hết cần xuất phát từ vấn đề cơ bản: nguồn gốc của tôn giáo.
Xuất phát từ đối tượng và mục đích của các lĩnh vực khoa học mà người
ta tìm hiểu nguồn gốc của tôn giáo dưới những góc độ khác nhau.
Nghiên cứu nguồn gốc của tôn giáo, CácMác đã đồng tình với Ludwing
Feuerbach khi ông cho rằng. “Con người sáng tạo ra tôn giáo chứ không phải
tôn giáo sáng tạo ra con người. Cụ thể là: Tôn giáo là sự tự ý thức và sự tự cảm
giác của con người chưa tìm được bản thân mình hoặc đã lại để mất bản thân
mình một lần nữa. Nhưng con người không phải là một sinh vật trừu tượng ẩn
náu đâu đó ở ngoài thế giới. Con người chính là thế giới con người, là Nhà
nước, là xã hội, Nhà nước ấy, xã hội ấy sản sinh ra tôn giáo tức thế giới quan lộn
ngược, vì bản thân chúng là thế giới lộn ngược… Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa
là biểu hiện của sự nghèo nàn hiện thực, vừa là sự phản kháng chống lại sự
nghèo nàn hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là
trái tim của thế giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những
trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
Trong các nguồn gốc của tôn giáo cần lưu ý đến nguồn gốc kinh tế – xã
hội, nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc tâm lý.
-Nguồn gốc kinh tế –xã hội của tôn giáo

1

Trong xã hội công xã nguyên thuỷ do trình độ của thực trạng sản xuất và
điều kiện sinh hoạt vật chất rất thấp kém con người luôn cảm thấy yếu đuối và
bất lực trước thiên nhiên bao la hùng vĩ đầy bí ẩn. Vì vậy người nguyên thuỷ đã
gán cho tự nhiên những sức mạnh siêu nhiên.
Khi xã hội xuất hiện chế độ tư hữu về TLSX, giai cấp hình thành, đối
kháng giai cấp nảy sinh hiện tượng tiêu cực xã hội ngày càng phát triển… một
lần nữa con người lại bất lực trước lực lượng tự phát nảy sinh trong...
Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo
Câu 1: Phân tích nguồn gốc hình thành của tôn giáo theo quan điểm của chủ
nghĩa Mác – Lênin
Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, đồng thời cũng là một thực thể xã
hội. Kể từ khi xuất hiệncho đến nay, tôn giáo luôn biến động phản ánh sự biến
đổi của lịch sử. Một tôn giáo cụthể một quốc gia nhất định có thể suy tàn,
hưng thịnh thậm tiêuvong song tôn giáo nói chung từ khi ra đời cho đến nay
chưa có khi nào vắng bóng trong xã hội loài người.
Vậy, vì sao tôn giáo vẫn tồn tại và phát triển trong thời đại khi khoa
học công nghệ, tin học và các ngành khoa học khác phát triển như vũ bão
trong thời đại ngày nay? Để lý giải cho điều này nhiều học giả nghiên cứu về tôn
giáo cho rằng trước hết cần xuất phát từ vấn đề cơ bản: nguồn gốc của tôn giáo.
Xuất phát từ đối tượng mục đích của các lĩnh vực khoa học người
ta tìm hiểu nguồn gốc của tôn giáo dưới những góc độ khác nhau.
Nghiên cứu nguồn gốc của tôn giáo, CácMác đã đồng tình với Ludwing
Feuerbach khi ông cho rằng. “Con người sáng tạo ra tôn giáo chứ không phải
tôn giáo sáng tạo ra con người. Cụ thể là: Tôn giáo là sự tự ý thức và sự tự cảm
giác của con người chưa tìm được bản thân mình hoặc đã lại để mất bản thân
mình một lần nữa. Nhưng con người không phải một sinh vật trừu tượng ẩn
náu đâu đó ngoài thế giới. Con người chính thế giới con người, Nhà
nước, là xã hội, Nhà nước ấy, xã hội ấy sản sinh ra tôn giáo tức thế giới quan lộn
ngược, vì bản thân chúng là thế giới lộn ngược… Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa
biểu hiện của sự nghèo nàn hiện thực, vừa sự phản kháng chống lại sự
nghèo nàn hiện thực y. Tôn giáo tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức,
trái tim của thế giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những
trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
Trong các nguồn gốc của tôn giáo cần lưu ý đến nguồn gốc kinh tế
hội, nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc tâm lý.
-Nguồn gốc kinh tế –xã hội của tôn giáo
1
Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo - Người đăng: Song Ba Nenh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo 9 10 361