Ktl-icon-tai-lieu

Quy phạm pháp luật

Được đăng lên bởi nhunganni1996
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chàomừngthầyvàcácbạnđếnvớibàithuyếttrìnhcủanh
óm3 - TCD

ChươngIII.Nhữngvấnđềcơbảnvềphápluật

QUY PHẠM PHÁPLuẬT

I.Địnhnghĩa
 Quyphạmphápluậtlànhữngquytắc,chuẩnmựcmangtínhbắtbuộcchungphảithihànhhayth
ựchiệnđốivớitấtcảtổchức,cánhânliênquan,vàđượcbanhànhhoặcthừanhậnbởicáccơqu
anNhàNướccóthẩmquyềnhoặcthừanhậnthểhiệnýchívàbảovệlợiíchcủagiaicấpthốngtrị

 QuyphạmphápluậtxãhộichủnghĩalàquytắcxửsựmangtínhbắtbuộcchungdoNhànướcxãh

ộichủnghĩađặtrahoặcthừanhận,thểhiệnýchícủaNhànướchoặcnhândânlaođộngvađược
Nhànướcđảmbảothựchiệnnhằmđiềuchỉnhcácquanhệxãhội,thựchiệncácnhiệmvụđặtra
trướcNhànước.

I.Địnhnghĩa
Quyphạmphápluậtlàtếbào,đợnvịcấutạocủaphápluậttrongcấutrúc(baogồmQuyphạmpháplu ật
,chếđịnhphápluật,ngànhluậtvàhệthốngphápluật)

II.Đặcđiểm
Là

1.

Đặcđiểmchung:

II.Đặcđiểm

DocơquanNhànướcbanhànhvàđ
ảmbảothựchiện

Cótínhphổbiếnvàbắtbuộc
chung

Đặcđiểmriêng

ThểhiệnýchícủaNhànước

Cótínhxácđịnhchặtchẽvềmặ
thìnhthức

III.Cấutrúc

III.Cấutrúc
1.


Giảđịnh:
Kháiniệm:làbộphậnquyđịnh địađiểm, thờigian, chủthể
,cáchoàncảnh,tìnhhuốngcóthểxảyratrongthựctếmànếuhoàncảnh,tìnhhuống
đóxảyrathìcácchủthểphảihànhđộngtheoquytắcxửsựmàquyphạmđặtra.

-Nhậnbiết:phầngiảđịnhtrảlờichocâuhỏi:
+ Ai?
+Khinào?
+Điềukiệnhoàncảnhnào?

III.Cấutrúc
1.

Giảđịnh:

Ýnghĩa:thôngquaphầngiảđịnhcủaquyphạmphápluậtchúngtabiếtđượctổchức,
cánhânnào?Khiởvàonhữnghoàncảnh,điềukiệnnào?
Thìchịutácđộngcủaquyphạmphápluậtđó.Việcxácđịnhtổchức,cánhânnàovành
ữnghoàncảnhđiềukiệnnàođểtácđộnglàphụthuộcvàoýchícủaNhànước.

III.Cấutrúc
1.

Giảđịnh:

-Vídụ:
“ngườinàođiềukhiểnphươngtiệngiaothôngđườngbộmàviphạmvềantoàngiaothôngđườngbộ
gâythiệthạichotínhmạnghoặcgậtthiệthạinghiêmtrọngchosứckhoẻ,tàisảncủangườikhác ,thì
bịphạttiềntừnămtriệuđồngđếnnămmươitriệuđồng,cảitạokhônggiamgiữđến3nămhoặcphạt
tùtừ6thángđến5năm”
(khoản1,Điều202Bộluậthìnhsự1999)

 

Bộphậngiảđịnh:
 Ai? :ngườinàođiềukhiểngiaothôngđườngbộ
Khinào? : viphạmvềantoàngiaothôngđườngbộ
Điềukiệnhoàncảnhnào?
:gâythiệthạichotínhmạnghoặcgâythệthạichosứckhỏe,tàisảncủangườikhác

III.Cấutrúc
2.Quyđịnh:
Kháiniệm:làbộphậntrungtâmcủaQPPLnêulênnhữngquytắcxửsựmàmọichủđềph
ảituântheokhigặphoàncảnhđãnêutrongphầngiảđịnhcủaQPPL.
-Nhậnbiết:phầnquyđịnhtrảlờicâuhỏi:
+Phảilàmgì?Đượclàmgì?Khôngđượclàmgì?Làmnhưthếnào?
Ýnghĩa:thôngquabộphậnquyđịnhcủaQPPLđãthiếtlậpchocácchủthểthamgiaquan
hệxãhộimàQPPLđiềuchỉnhcócácquyềnvànghĩavụnhấtđịnh.

III.Cấutrúc
2.Quyđịnh:
Vídụ1 :“Côngdâncóquyềntựdoki
nhdoanhtheoquyđịnhcủaphápluậ
t.”
(điều57,Hiếnphápnăm1992)

Bộphậnquyđịnh:chỉraquyềncủacông...
Chàom ngth yvàcácb nv ibàithuy ttrìnhc anh ế ế
óm3 - TCD
Quy phạm pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy phạm pháp luật - Người đăng: nhunganni1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quy phạm pháp luật 9 10 778