Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiêm chính tả lớp 4

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hơn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Môn học Tiếng Việt ở trường tiểu học có nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất là trau
dồi ngôn ngữ cho học sinh, trang bị cho học sinh những tri thức Việt ngữ học và quy tắc
sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp.
Trong các phân môn của bộ môn Tiếng Việt, chính tả là một trong những phân môn
có vai trò quan trọng, bởi đây là phân môn hình thành, rèn luyện và phát triển kỹ năng viết.
Rèn chữ viết chính tả cung cấp cho học sinh biết quy tắc chính tả và thói quen viết chữ ghi
âm Tiếng Việt đúng và chuẩn. Nắm vững chính tả học sinh mới có thể nói được, viết được,
nói hay, viết hay… góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, thứ của cải vô cùng
quý báu của dân tộc ta.
Sự thống nhất chính tả thể hiện tính thống nhất của một ngôn ngữ. Chính tả có thống
nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết mới không bị trở ngại giữa các địa phương, cũng
như giữa các thế hệ với nhau.
Mục tiêu đầu tiên của giáo dục tiểu học là rèn luyện cho học sinh kỹ năng “đọc
thông, viết thạo”. Giải quyết lỗi chính tả trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ
quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đề ra.
Đối với học sinh bậc tiểu học việc rèn để các em viết đúng, viết chuẩn là vấn đề vô
cùng cần thiết. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 4, lớp gần cuối của bậc tiểu học, số lượng
môn học nhiều hơn vì lẽ đó các em chỉ tập trung vào viết đủ chữ nên việc sai lỗi chính tả
khi viết và trình bày bài chưa khoa học là khá phổ biến.
Qua nhiều năm giảng dạy tại trường tôi thấy nhiều học sinh khi viết chính tả chỉ chú
ý nghe giáo viên phát âm để viết đúng chữ, chứ chưa coi trọng nghĩa của từ, hoặc các em
viết theo cách đọc của phát âm tiếng mẹ đẻ, do đó các em chỉ nghe để viết đủ, đúng chữ ở
tất cả các môn học nhưng thực sự các em viết còn mắc lỗi chính tả khá nhiều. Vì lẽ đó dạy
chính tả trong trường tiểu học có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển trí thông minh, khả
năng tư duy (vì phải sử dụng các thao tác như phân tích, so sánh đối chiếu, khái quát hoá
và trừu tượng hoá để rút ra quy tắc chính tả) và khả năng ghi nhớ máy móc cho các em.
Góp phần giáo dục ý chí và đức tính tốt như tính kỉ luật, tính cẩn thận, cần cù, nhẫn nại, óc
thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý Tiếng Việt, cách biểu thị tình cảm
tốt đẹp khi giao tiếp.
Xuất phát từ những lí do trên và qua thực nghiệm thực tế đối với 28 học sinh của lớp
4 trường tiểu học Long Tân 2 năm học 2013-2014 do tôi chủ nhiệm. Tôi mạnh dạn tìm
hiểu tiếp và đưa ra “ Một số biện pháp giảng dạy phân mô...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Môn học Tiếng Việt trường tiểu học nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất trau
dồi ngôn ngữ cho học sinh, trang bị cho học sinh những tri thức Việt ngữ học quy tắc
sử dụng chúng trong hoạt động giao tiếp.
Trong các phân môn của bộ môn Tiếng Việt, chính tả một trong những phân môn
có vai trò quan trọng, bởi đây là phân môn hình thành, rèn luyện và phát triển kỹ năng viết.
Rèn chữ viết chính tả cung cấp cho học sinh biết quy tắc chính tả và thói quen viết chữ ghi
âm Tiếng Việt đúng và chuẩn. Nắm vững chính tả học sinh mới có thể nói được, viết được,
nói hay, viết hay… góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, thứ của cải cùng
quý báu của dân tộc ta.
Sự thống nhất chính tả thể hiện tính thống nhất của một ngôn ngữ. Chính tả có thống
nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết mới không bị trở ngại giữa các địa phương, cũng
như giữa các thế hệ với nhau.
Mục tiêu đầu tiên của giáo dục tiểu học rèn luyện cho học sinh kỹ năng “đọc
thông, viết thạo”. Giải quyết lỗi chính tả trong nhà trường một trong những nhiệm vụ
quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đề ra.
Đối với học sinh bậc tiểu học việc rèn để các em viết đúng, viết chuẩn vấn đề
cùng cần thiết. Đặc biệt đối với học sinh lớp 4, lớp gần cuối của bậc tiểu học, số lượng
môn học nhiều hơn lẽ đó các em chỉ tập trung vào viết đủ chữ nên việc sai lỗi chính tả
khi viết và trình bày bài chưa khoa học là khá phổ biến.
Qua nhiều năm giảng dạy tại trường tôi thấy nhiều học sinh khi viết chính tả chỉ chú
ý nghe giáo viên phát âm để viết đúng chữ, chứ chưa coi trọng nghĩa của từ, hoặc các em
viết theo cách đọc của phát âm tiếng mđẻ, do đó các em chỉ nghe để viết đủ, đúng chữ
tất cả các môn học nhưng thực sự các em viết còn mắc lỗi chính tả khá nhiều. Vì lẽ đó dạy
chính tả trong trường tiểu học ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển trí thông minh, khả
năng duy (vì phải sử dụngc thao tác như phân tích, so sánh đối chiếu, khái quát hoá
trừu tượng hoá để rút ra quy tắc chính tả) khả năng ghi nhớ máy móc cho các em.
Góp phần giáo dục ý chí và đức tính tốt như tính kỉ luật, tính cẩn thận, cần cù, nhẫn nại, óc
thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý Tiếng Việt, cách biểu thị tình cảm
tốt đẹp khi giao tiếp.
Xuất phát từ những lí do trên và qua thực nghiệm thực tế đối với 28 học sinh của lớp
4 trường tiểu học Long Tân 2 năm học 2013-2014 do tôi chủ nhiệm. Tôi mạnh dạn tìm
hiểu tiếp đưa ra Một sbiện pháp giảng dạy phân môn chính tả lớp 4trong năm
học 2013- 2014. Vì có viết đúng chính tả học sinh mới có điều kiện để học tốt các môn học
khác và cũng là tiền đề để các em bước vào lớp học cuối cấp của bậc Tiểu học.
II. Nhiệm vụ:
Tìm và đưa ra một số biện pháp giảng dạy phân môn chính tả lớp 4 góp phần
trang bị cho những sở luận, vào việc hoàn thiện nội dung phương pháp dạy chính
tả ở bậc tiểu học nói chung, dạy chính tả lớp 4 nói riêng:
1. Tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi để xác định nội dung dạy học chính tả.
2. Phân tích thực trạng lỗi chính tả về âm, vần, dấu thanh.
3. Bổ sung nguyên tắc chính tả cho học sinh.
1
Sáng kiến kinh nghiêm chính tả lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiêm chính tả lớp 4 - Người đăng: Nguyễn Văn Hơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiêm chính tả lớp 4 9 10 129