Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM công tác chủ nhiệm lớp

Được đăng lên bởi VANTUONG
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GD-ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG THCS LÃO HỘ
____________________

SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM
“Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công
tác giáo dục đạo đức học sinh”.

Họ tên giáo viên : VŨ THỊ THƯƠNG
Chức Vụ :
Giáo Viên
Đơn vị công tác : Trường THCS Lão Hộ

NĂM HỌC : 2013-2014

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
Trước hết cần xác định giáo viên chủ nhiệm là người lãnh đạo, tổ
chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện mọi hoạt động và các mối quan hệ
ứng xử thuộc phạm vi lớp mình phụ trách dựa trên đội ngũ tự quản là cán
bộ lớp và tính tự giác của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu
trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp
và các thành viên trong lớp. GVCN lớp là người vạch kế hoạch, tổ chức cho
lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc
thực hiện của các học sinh. GVCN lớp phải biết phối hợp với các giáo
viênbộ môn, quản lý học sinh trong lớp học tập, lao động, công tác. Chủ
nhiệm cũng là người phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường trong
đó quan hệ nhiều ở cấp THCS là tổng phụ trách Đội, Đoàn thanh niên,
hội cha mẹ học sinh, để làm tốt công tác dạy- học- giáo dục HS trong lớp
phụ trách.
Thế mà, trong thực tế có những quan niệm sai lầm trong nhận thức về
chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp chưa tương xứng với tầm quan trọng của
chức vụ này chưa đúng với các văn bản luật cũng như các văn bản quản lí
giáo dục quy định và thậm chí có cả những phương pháp giáo dục lỗi
thời…Ở đâu đó, còn tồn tại chuyện học sinh đánh thầy cô giáo chủ nhiệm
của mình; giáo viên chủ nhiệm lớp nóng nảy, thô bạo đã mắc phải những
sai lầm nghiêm trọng như đuổi hàng chục học sinh ra khỏi giờ học, rút dép
đánh học trò trong lớp, bắt học sinh đi bằng đầu gối 100 vòng quanh lớp,
bắt viết 100 bản tự kiểm điểm v.v... Ngược lại có những giáo viên chủ
nhiệm lớp quá dễ dãi, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm với lớp, với
chức năng đã được giao, để cho học sinh tự do hư đốn v.v...
Vì vậy, trong năm học 2012 - 2013, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề
tài: “Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác
giáo dục đạo đức học sinh”.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
1. Mục tiêu.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của GVCN lớp
trong công tác giáo dục đạo đức HS để đề ra những giải pháp hợp lý
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS và góp phần hoàn
thiện nhân cách HS ở trường THCS.
2. Nhiệm vụ.
- Nghiên cứu lý luận về các GVCN lớp đã thể hiện vai trò của mình
n...
PHÒNG GD-ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG THCS LÃO HỘ
____________________
SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM
“Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công
tác giáo dục đạo đức học sinh”.
Họ tên giáo viên : VŨ THỊ THƯƠNG
Chức Vụ : Giáo Viên
Đơn vị công tác : Trường THCS Lão Hộ
NĂM HỌC : 2013-2014
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM công tác chủ nhiệm lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM công tác chủ nhiệm lớp - Người đăng: VANTUONG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM công tác chủ nhiệm lớp 9 10 327