Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 87 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5 – Trường Tiểu học Hồng Thái

RÈN KĨ NĂNG ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài:
1. Cơ sở lý luận:
Để phát triển nguồn nhân lực tạo nên tinh hoa trí tuệ cho loài người làm
chủ tương lai đất nước phát hiện sớm nhất là cấp Tiểu học chọn và bồi dưỡng học
sinh năng khiếu, tạo nguồn cho cấp học trên cần chú trọng các yếu tố: tính chất số
học, yếu tố hình học, giải toán có lời văn, đại lượng và phép đo đại lượng, yếu tố
phát triển năng lực trí tuệ, rèn các thao tác tư duy như phân tích tổng hợp, so sánh
,khái quát tạo nên các phẩm chất: linh hoạt, độc lập, sáng tạo.
Học phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống. Trong
các môn học, môn toán là môn có vị trí rất quan trọng. Nó góp phần quan trọng
trong việc rèn luyện tư duy, phương pháp giải quyết vấn đề … Việc giúp học sinh
hình thành những biểu tượng hình học và đại lượng hình học có tầm quan trọng
đáng kể vì điều đó giúp các em định hướng cho không gian, gắn liền học tập với
cuộc sống xung quanh và hỗ trợ cho học sinh học tập tốt các môn học khác như
mĩ thuật, tập viết, tự nhiên và xã hội….. Đối với nội dung giảng dạy về đo lường
các em đã học làm quen từ lớp 1 và hoàn chỉnh ở lớp 5. các bài tập về chuyển đổi
đơn vị đo lường mang tính khái quát cao, nó là một thuộc tính trìu tượng của các
sự vật và hiện tượng. Đó là một trong những bài tập có tác dụng rèn luyện tư duy
tốt. Chính vì vậy mà bản thân tôi nghiên cứu chọn đề tài: “Rèn kỹ năng đổi đơn
vị đo lường cho học sinh lớp 5”.
2. Cơ sở thực tiễn:
Trong dạy học toán lớp 5 việc rèn học sinh yếu đòi hỏi người giáo viên
phải kiên trì, nhẫn nại và diễn ra thường xuyên trong mọi tiết toán. Ở học sinh đòi
hỏi học sinh phải tư duy một cách tích cực và linh hoạt, khoa học. Khi giải bài
tập phải vận dụng tất cả các kiến thức và khả năng đã có vào các bài tập với
nhiều dạng khác nhau.
Song đối với lứa tuổi tiểu học, hoạt động nhận thức chủ yếu dựa vào hình
dạng bên ngoài, chưa nhận thức rõ thuộc tính đặc trưng của sự vật. Do đó học
sinh rất khó khăn trong việc nhận thức đại lượng. Thực tế trong quá trình giảng
dạy đổi các đơn vị đo lường tôi thấy có đầy đủ các dạng: Đổi từ đơn vị nhỏ sang
đơn vị lớn và ngược lại rồi đổi từ danh số đơn danh danh số phức và ngược lại….
học sinh còn lúng túng nên kết quả học tập còn chưa cao. Vì vậy, để nâng cao
chất lượng dạy học các bài toán về đổi đơn vị đo lường tôi đã nghiên cứu và chọn
đề tài: “ Rèn kỹ năng đổi đơn vị đo ...
Đề tài: Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5 – Trường Tiểu học Hồng Thái
RÈN KĨ NĂNG ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài:
1. Cơ sở lý luận:
Để phát triển nguồn nhân lực tạo nên tinh hoa trí tuệ cho loài người làm
chủ tương lai đất nước phát hiện sm nhất là cấp Tiểu học chọn và bồi dưỡng học
sinh năng khiếu, tạo nguồn cho cấp học trên cần chú trọng các yếu tố: tính chất số
học, yếu tố nh học, giải toán có lời văn, đi lượng và phép đo đại lượng, yếu tố
phát triển năng lực trí tuệ, rèn các thao tác tư duy như phân tích tổng hợp, so sánh
,khái quát tạo nên các phẩm chất: linh hoạt, độc lập, sáng tạo.
Học phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống. Trong
các môn học, môn toán là môn có vị t rất quan trọng. góp phần quan trọng
trong việc rèn luyện tư duy, phương pháp giải quyết vấn đề … Việc giúp học sinh
hình thành những biểu tượng nh học đại lượng nh học tầm quan trọng
đáng kể vì điều đó giúp các em đnhng cho không gian, gắn liền học tập với
cuộc sống xung quanh hỗ tr cho học sinh học tập tốt các môn học khác như
thuật, tập viết, tự nhiênxã hội….. Đối với nội dung giảng dạy về đo lường
các em đã học làm quen từ lớp 1 và hoàn chỉnh ở lớp 5. các bài tập về chuyển đổi
đơn vị đo lường mangnh khái quát cao, nó là một thuộc tính trìu tượng của các
sự vật và hiện tượng. Đó là một trong những i tập có tác dụng rèn luyện duy
tốt. Chínhvậybản thân tôi nghiên cứu chọn đề tài: “Rèn kỹ năng đổi đơn
vị đo lường cho học sinh lớp 5”.
2. Cơ sở thực tiễn:
Trong dạy hc toán lp 5 việc rèn học sinh yếu đòi hỏi người giáo viên
phải kiên trì, nhẫn nại và diễn ra thường xuyên trong mọi tiết toán. Ở học sinh đòi
hỏi học sinh phải duy một cách tích cực linh hoạt, khoa học. Khi giải bài
tập phải vận dụng tất cả các kiến thức khả năng đã vào các bài tập với
nhiều dạng khác nhau.
Song đối với lứa tuổi tiểu học, hoạt động nhận thức chủ yếu dựa vào hình
dạng bên ngoài, chưa nhận thức thuộc tính đặc trưng của s vật. Do đó học
sinh rất k khăn trong việc nhận thức đại lượng. Thực tế trong quá trình giảng
dạy đổi các đơn v đo lường tôi thấyđầy đủ các dạng: Đổi từ đơn vị nhỏ sang
đơn vị lớn và ngược lại rồi đổi từ danh số đơn danh danh số phức và ngược lại….
học sinh còn lúng túng nên kết quả học tập còn chưa cao. vậy, để nâng cao
chất lượng dạy học các bài toán về đổi đơn vị đo lường tôi đã nghiên cứu chọn
đề tài: “ Rèn kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5”.
II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu:
- Qua kinh nghiệm thực tế, bản thân tôi luôn luôn quyết tâm trang bị tốt
cho học sinh nắm vững kiến thức để giải toán đề xuất phương pháp cụ thể hóa
giúp học sinh rèn luyện tốt các năng phương pháp, tự học, tự nghiên cứu đ
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Yến
1
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 9 10 467