Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán

Được đăng lên bởi mhnhinhatdang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 8258 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Phần mở đầu
I. Bối cảnh của đề tài
Đề tài được thực hiện trong năm học 2011 − 2012 tại trường THPT Trần Trường
Sinh, trong đề tài bản thân muốn trao dồi cùng các đồng nghiệp trong việc nghiên cứu
chuyên môn. Nội dung cơ bản của đề tài là hướng dẫn học sinh sử dụng phép phân
tích đi lên trong việc giải quyết các bài toán hình học, đặc biệt là hình học không
gian.
II. Lý do chọn đề tài
Trong các năm học vừa qua, tỉ lệ học sinh yếu kém ở bộ môn toán còn cao. Cụ
thể năm học 2010-2011, số học sinh yếu kém là 291/730 học sinh, chiểm tỉ lệ 39,9% một tỉ lệ khá cao và qua khảo sát, nhiều học sinh không giải được các bài toán hình
học mặc dù các em đã học thuộc nhiều công thức nhưng vẫn không áp dụng được.
Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, bản thân đã thấy được sở dĩ học sinh không làm được
bởi các em chưa phân tích được đề bài, chưa tìm được một phép suy luận logic để đi
đến lời giải của bài toán nên các em thường bị mất phương hướng trong quá trình giải
quyết bài toán dẫn đến các em chưa sử dụng thành thạo các phương pháp giải các
dạng bài toán hình học thường gặp.
III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
− Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giúp học sinh giải quyết được mặt hạn chế trong
việc phân tích bài toán và hình thành lời giải các bài toán hình học, đặc biệt là hình
học không gian lớp 11, 12 và phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12.
− Đối tượng nghiên cứu: Qua các bài kiểm tra hình học của học sinh lớp 11, 12;
kiến thức môn hình học lớp 11, 12 và phương pháp dạy học môn Toán sở trường
trung học phổ thông.
IV. Mục đích của đề tài:
Qua việc nghiên cứu và viết đề tài này, bản thân muốn trao dồi thêm về nghiệp
vụ sư phạm và phát triển một phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu quả hơn trong
công tác giảng dạy đặc biệt với đa số học sinh trung bình, yếu kém nhằm giúp các em
không còn “ngán ngại” khi giải quyết các bài tập hình học, đồng thời giúp các em học
Trang 1

sinh khá giỏi vận dụng hiệu quả phương pháp này để hoàn thiện kỹ năng giải toán
hình học và tìm tòi kiến thức mới. Ngoài ra, qua đề tài bản thân mong muốn trao đổi
thêm cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm và phương pháp dạy học hay để áp dụng
trong công việc giảng dạy của bản thân.
V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu
− Sáng kiến kinh nghiệm này đề cập đến một phương pháp dạy học hiệu quả đối
với môn toán đặc biệt là với các bài toán hình học, những bài toán mang tính tư duy
cao.
− Sáng kiến này đặt ra một vấn đề mới đối với công tác phụ đạo học sinh yếu kém
và bồi dưỡng học sinh khá giỏi là hoàn chỉnh một phương...
Phần mở đầu
I. Bối cảnh của đề tài
Đề tài được thực hiện trong năm học 2011 2012 tại trường THPT Trần Trường
Sinh, trong đề tài bản thân muốn trao dồi cùng các đồng nghiệp trong việc nghiên cứu
chuyên môn. Nội dung bản của đề tài hướng dẫn học sinh sử dụng phép phân
tích đi lên trong việc giải quyết các bài toán hình học, đặc biệt hình học không
gian.
II. Lý do chọn đề tài
Trong các năm học vừa qua, tỉ lệ học sinh yếu kém bộ môn toán còn cao. Cụ
thể năm học 2010-2011, số học sinh yếu kém là 291/730 học sinh, chiểm tỉ lệ 39,9% -
một tỉ lệ khá cao qua khảo sát, nhiều học sinh không giải được các i toán hình
học mặc c em đã học thuộc nhiều công thức nhưng vẫn không áp dụng được.
Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, bản thân đã thấy được sở học sinh không làm được
bởic em chưa phân tích được đềi, chưa tìm được một phép suy luận logic để đi
đến lời giải của bài toán nên các em thường bị mất phương hướng trong quá trình giải
quyết bài toán dẫn đến các em chưa sử dụng thành thạo các phương pháp giải c
dạng bài toán hình học thường gặp.
III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giúp học sinh giải quyết được mặt hạn chế trong
việc phân tích bài toán hình thành lời giải các bài toán hình học, đặc biệt hình
học không gian lớp 11, 12 và phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12.
Đối tượng nghiên cứu: Qua các bài kiểm tra hình học của học sinh lớp 11, 12;
kiến thức môn hình học lớp 11, 12 phương pháp dạy học môn Toán sở trường
trung học phổ thông.
IV. Mục đích của đề tài:
Qua việc nghiên cứu viết đề tài này, bản thân muốn trao dồi thêm về nghiệp
vụ phạm phát triển một phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu quả hơn trong
công tác giảng dạy đặc biệt với đa số học sinh trung bình, yếu kém nhằm giúp các em
không còn “ngán ngại” khi giải quyết các bài tập hình học, đồng thời giúp các em học
Trang 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán - Người đăng: mhnhinhatdang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán 9 10 791