Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng đặc biệt khó khăn"

Được đăng lên bởi huynh-pham-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
vùng đặc biệt khó khăn
1. Phần mở đầu
1.1. Lý do chọn giải pháp:
Với vai trò là một cán bộ quản lý của trường đóng trên địa bàn vùng đặc biệt
khó khăn, trong nhiều năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường còn nhiều hạn
chế, non kém, thường xuyên xếp thứ cuối cùng của huyện, bị các cấp lãnh đạo phê
bình, nhân dân chê trách, trước tình hình đó, bản thân tôi hết sức trăn trở, băn
khoăn, tìm tòi các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hạnh
phúc đã đến khi chất lượng giáo dục của nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích
cực, đi lên rõ nét, chứng minh bằng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong năm
học 2011-2012 sau hơn 15 năm tách trường. Từ thực tê đó tôi quyết định viết lại
“Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng đặc biệt khó khăn”.
Do tuổi đời còn trẻ, thời gian làm công tác quản lý còn ít, trình độ lý luận, kinh
nghiệm thực tiễn có hạn, cho nên khi xây dựng kế hoạch, lên các giải pháp, tổ chức
thực hiện, kiểm tra đánh giá không tránh khỏi một số hạn chế, khiếm khuyết, rất
mong quý thầy cô góp ý, bổ sung để các giải pháp được hoàn thiện tốt hơn.
2. Phần nội dung
2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu:
Những yếu kém, hạn chế của nhà trường trước khi đạt danh hiệu tập thể
lao động tiên tiến năm học 2011-2012.
2.1.1. Sự cụ thể hóa các hệ thống văn bản, tiêu chí thi đua, quy chế chuyên
môn, chỉ tiêu thi đua cho từng năm của cấp trên cho đơn vị là chưa khoa học, rõ
ràng, hợp lý cho nên ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, lương tâm, trách nhiệm, nâng
lực chuyên môn nghiệp vụ với học sinh thân yêu còn nhiều vấn đề phải bàn.
2.1.2. Công tác kiểm tra, chỉ đạo của quản lý và giáo viên
2.1.3. ý thức học tập của học sinh rất yếu, qua thu thập thông tin từ kiểm tra
bài cũ, kiểm tra 15 phút, 1 giờ và thực tế kiểm tra nhận thấy các em về nhà không

1

học bài, đây là một vấn đề rất khó, muốn tác động cần phải thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp từ giáo viên, học sinh, phụ huynh.
2.1.4. Phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa đảm bảo, bài dạy thiếu cô
đọng, trọng tâm, chưa lột tả được kiến thức cơ bản, quy trình tiến hành chưa hợp lý
dàn trải làm cho học sinh khó nhớ, khó học thuộc bài gây chán nản.
2.1.5. Tỷ lệ học sinh yếu, kém về học lực còn nhiều
Năm học

Tỷ lệ học sinh yếu, kém
Số lượng

%

2006-2007

87/429

20.3

2007-2008

120/395

30,37

2008-2009

67/356

18,8

2009-2010

53/354

15

2010-2011

74/334

22,2

2011-2012

30/332

9,0

Ghi chú

2.2. Các giải pháp
2.2.1. Ban giám ...
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
vùng đặc biệt khó khăn
1. Phần mở đầu
1.1. Lý do chọn giải pháp:
Với vai trò một cán bộ quản của trường đóng trên địa bàn vùng đặc biệt
khó khăn, trong nhiều năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường còn nhiều hạn
chế, non kém, thường xuyên xếp thứ cuối cùng của huyện, bị các cấp lãnh đạo phê
bình, nhân dân chê trách, trước tình nh đó, bản thân tôi hết sức trăn trở, băn
khoăn, tìm tòi các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hạnh
phúc đã đến khi chất lượng giáo dục của nhà trường đã nhiều chuyển biến tích
cực, đi lên nét, chứng minh bằng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong năm
học 2011-2012 sau hơn 15 năm tách trường. Từ thực đó tôi quyết định viết lại
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng đặc biệt khó khăn”.
Do tuổi đời còn trẻ, thời gian làm công tác quản còn ít, trình độ lý luận, kinh
nghiệm thực tiễn có hạn, cho nên khi xây dựng kế hoạch, lên các giải pháp, tổ chức
thực hiện, kiểm tra đánh giá không tránh khỏi một s hạn chế, khiếm khuyết, rất
mong quý thầy cô góp ý, bổ sung để các giải pháp được hoàn thiện tốt hơn.
2. Phần nội dung
2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu:
Những yếu kém, hạn chế của nhà trường trước khi đạt danh hiệu tập thể
lao động tiên tiến năm học 2011-2012.
2.1.1. Sự cụ thể hóa các hệ thống văn bản, tiêu chí thi đua, quy chế chuyên
môn, chỉ tiêu thi đua cho từng m của cấp trên cho đơn vị chưa khoa học,
ràng, hợp lý cho nên ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, lương tâm, trách nhiệm, nâng
lực chuyên môn nghiệp vụ với học sinh thân yêu còn nhiều vấn đề phải bàn.
2.1.2. Công tác kiểm tra, chỉ đạo của quản lý và giáo viên
2.1.3. ý thức học tập của học sinh rất yếu, qua thu thập thông tin từ kiểm tra
bài cũ, kiểm tra 15 phút, 1 giờ thực tế kiểm tra nhận thấy c em về nhà không
1
sáng kiến kinh nghiệm "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng đặc biệt khó khăn" - Trang 2
sáng kiến kinh nghiệm "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng đặc biệt khó khăn" - Người đăng: huynh-pham-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vùng đặc biệt khó khăn" 9 10 957