Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm ; Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

Được đăng lên bởi Điệp Trần
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài:
Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản
lý của Hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp. GVCN lớp là người vạch
kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo dõi, đánh
giá việc thực hiện của các học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết phối hợp với
các giáo viên bộ môn, chỉ huy quản lý học sinh trong lớp học tập, lao động, công tác.
Chủ nhiệm cũng là người phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường trong đó
quan hệ ở cấp THCS là đoàn đội, Hội cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu để làm tốt công
tác dạy - học - giáo dục học sinh trong lớp phụ trách.
Tuy nhiên, trong thực tế có những quan niệm chưa xác đáng trong nhận thức về
vai trò chức trách của giáo viên chủ nhiệm lớp, chưa tương xứng với tầm quan trọng
của chức vụ này, chưa đúng với các văn bản luật cũng như các văn bản quản lí giáo
dục quy định và thậm chí có cả những phương pháp giáo dục không đúng đắn…Ở đâu
đó, còn tồn tại chuyện học sinh cãi lại thầy cô giáo chủ nhiệm của mình; mắc khuyết
điểm thành hệ thống, hay khuyết điểm trầm trọng; giáo viên chủ nhiệm lớp nóng nảy,
thô bạo đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như đuổi hàng chục học sinh ra khỏi
giờ học, dùng thước đánh học trò trong lớp, mạt sát học sinh… Ngược lại có những
giáo viên chủ nhiệm lớp quá dễ dãi, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm với lớp, với
chức năng đã được giao, để cho học sinh tự do thiếu ý thức tổ chức kỉ luật, không có ý
thức tu dưỡng học tập rèn luyện…Tất cả đều có tác động không nhỏ đến nhận thức tư
tưởng tình cảm của học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục học sinh - những chủ
nhân tương lai của đất nước, kế tục sự nghiệp của chúng ta. Từ đó, tôi nhận thấy vai
trò, chức trách nhiệm vụ quan trọng của Người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường
THCS nói chung và đối với lớp chủ nhiệm do tôi được phân công phụ trách nói riêng.
Vì vậy, trong năm học 2013 - 2014, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Vai trò của
giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục học sinh”.
II. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

1. Mục tiêu.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của Giaos viên chủ nhiệm lớp
trong công tác giáo dục HS để đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục HS và góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh ở trường THCS.
2. Nhiệm vụ.
- Nghiên cứu lý luận về các GVCN lớp...
VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài:
Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản
của Hiệu trưởng đối với lớp các thành viên trong lớp. GVCN lớp người vạch
kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch theo dõi, đánh
giá việc thực hiện của các học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết phối hợp với
các giáo viên bộ môn, chỉ huy quản học sinh trong lớp học tập, lao động, công tác.
Chủ nhiệm cũng người phối hợp với c tổ chức, đoàn thể trong trường trong đó
quan hệ ở cấp THCS là đoàn đội, Hội cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu để làm tốt công
tác dạy - học - giáo dục học sinh trong lớp phụ trách.
Tuy nhiên, trong thực tế những quan niệm chưa xác đáng trong nhận thức về
vai trò chức trách của giáo viên chủ nhiệm lớp, chưa tương xứng với tầm quan trọng
của chức vụ này, chưa đúng với các văn bản luật cũng như c văn bản quản giáo
dục quy định và thậm chí cả những phương pháp giáo dục không đúng đắn…Ở đâu
đó, còn tồn tại chuyện học sinh cãi lại thầy giáo chủ nhiệm của mình; mắc khuyết
điểm thành hệ thống, hay khuyết điểm trầm trọng; giáo viên chủ nhiệm lớp nóng nảy,
thô bạo đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như đuổi hàng chục học sinh ra khỏi
giờ học, dùng thước đánh học trò trong lớp, mạt sát học sinh… Ngược lại những
giáo viên chủ nhiệm lớp quá dễ dãi, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm với lớp, với
chức năng đã được giao, để cho học sinh tự do thiếu ý thức tổ chức kỉ luật, không có ý
thức tu dưỡng học tập rèn luyện…Tất cả đều tác động không nhỏ đến nhận thức
tưởng tình cảm của học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục học sinh - những chủ
nhân tương lai của đất nước, kế tục sự nghiệp của chúng ta. Từ đó, i nhận thấy vai
trò, chức trách nhiệm vụ quan trọng của Người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường
THCS nói chung và đối với lớp chủ nhiệm do tôi được phân công phụ trách nói riêng.
vậy, trong năm học 2013 - 2014, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Vai trò của
giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục học sinh”.
II. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Sáng kiến kinh nghiệm ; Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm ; Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục học sinh - Người đăng: Điệp Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm ; Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục học sinh 9 10 334