Ktl-icon-tai-lieu

sile kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi kellyct-funny
Số trang: 327 trang   |   Lượt xem: 1921 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PowerPoint® Lecture Presentation
to accompany

Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
N. Gregory Mankiw
Prepared by Nguyen Thi Hien, Foreign Trade University.

Tài liệu tham khảo
•
•
•
•

Giáo trình Nguyên lý kinh tế vĩ mô- ĐH KTQD
Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô- ĐH KTQD
Principles of Economics -6th – Mankiw
Macroeconomics – 7th- Mankiw

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

Tiêu chí đánh giá
•
•
•
•

Chuyên cần (10%)
Thi giữa kỳ (30%)
Thi cuối kỳ (60%)
Điều kiện dự thi cuối kỳ:
• không nghỉ quá 25% số buổi (3 buổi điểm danh)
và
• Điểm bài thi giữa kỳ >0

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG

Mười nguyên lý của
Kinh tế học

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

1

Kinh tế. . .
. . . Thuật ngữ kinh tế economy xuất phát từ chữ
Hy lạp có nghĩ «người quản lý một hộ gia đình»
“one who manages a household.”

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC
• Hộ gia đình và nền kinh tế đều
đối mặt với rất nhiều quyết định:
• Ai sẽ làm việc?
• Làm việc gì và làm bao nhiêu tiếng một ngày?
Sản xuất ra những hàng hóa gì và sản xuất bao
nhiêu?
• Sử dụng nguồn lực nào vào sản xuất?
• Sản phẩm sản xuất ra nên bán với mức giá là bao
nhiêu?

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC
Xã hội và nguồn lực khan hiếm:
• Việc quản lý các nguồn lực của xã hội là quan trọng
vì các nguồn lực là khan hiếm.
• Khan hiếm (Scarcity). . . Hàm ý xã hội vấp phải giới
hạn về nguồn lực và vì thế không thể sản xuất được
tất cả các hàng hóa dịch vụ như mong muốn của
mọi người.

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC
Kinh tế học (Economics) là môn khoa học nghiên
cứu xã hội sử dụng nguồn lực khan hiếm của
mình như thế nào.

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC
• NHÓM 1: Con người ra quyết định như thế
nào.
• Con người đối mặt với sự đánh đổi.
• Chi phí của một thứ là cái bạn phải từ bỏ để có
được nó.
• Con người duy lý suy nghĩ ở điểm cận biên.
• Con người phản ứng với các kích thích.

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ
HỌC
• NHÓM 2: Con người tương tác với nhau như
thế nào
• Thương mại làm cho mọi người đều có lợi.
• Thị trường luôn là phương thức tốt để tổ chức hoạt
động kinh tế.
• Chính phủ đôi khi có thể cải thiện kết cục thị
trường.

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning

MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ
HỌC
• NHÓM 3: Các xu hướng ảnh...
PowerPoint® Lecture Presentation
to accompany
Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
N. Gregory Mankiw
Prepared by Nguyen Thi Hien, Foreign Trade University.
sile kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sile kinh tế vĩ mô - Người đăng: kellyct-funny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
327 Vietnamese
sile kinh tế vĩ mô 9 10 47