Ktl-icon-tai-lieu

SINH HỌC 10 CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Tho Phan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NĂM HỌC 2014- 2015

SINH HỌC 10
CƠ BẢN

GV: PHAN VĂN THƠ

Cơ chế nào giúp cho các
sinh vật này từ một tế bào
ban đầu (hợp tử) phát triển
thành cơ thể có hàng tỉ tế
bào?

SINH HỌC 10 CƠ BẢN

BÀI 18
CHU KỲ TẾ BÀO VÀ
QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

I. CHU KỲ TẾ BÀO:

N

1. Khái niệm:
- Chu kì tế bào là
trình tự nhất dịnh các
sự kiện mà tế bào trải
qua và lặp lại giữa các
lần nguyên phân liên
tiếp
- Thời gian chu khì tế bào
là khoảng thời gian giữa
các lần nguyên phân liên
tiếp
- Bao gồm kì trung
gian và quá trình
nguyên phân.

G1

S
G2

Nguyeân
phaân

Sơ đồ chu kì tế bào

2. Kì trung gian: Gồm 3 pha : G1, S, G2
N

G1

S
G2

Nguyeân
phaân

Kì trung gian chiếm phần
lớn thời gian của chu kì tế
bào.
Quá trình nguyên phân
chiếm thời gian rất nhỏ.
VD: ở người thời gian của
chu kì phân bào là 24 giờ
-Kì trung gian : 23 giờ.
-Quá trình nguyên phân: 1 giờ

I. CHU KỲ TẾ BÀO:
Nghiên cứu SGK và hoàn thiện phiếu học tập sau:
Các pha
Pha G1

Pha S
Pha G2

Diễn biến cơ bản

* Pha G1
Tế bào tổng
hợp các chất
cần thiết cho
sự sinh
trưởng.

N

G1

S
G2

Nguyeân
phaân

- NST tự nhân đôi
dính
nhauSở tâm động
* Pha
tạo thành NST kép.

ADN và
- NST kép gồm 2
nhiễm sắc
nhiễm sắc tử
thể
tự
(Cromatit).
nhân đôi.

Tâm động
Cromatit

N

G1

S
G2

Nguyeân
phaân

Nhiễm
Sắc thể
kép

N

* Pha G2
Tế bào tổng hợp
tất cả những gì
còn lại.

G1

S
G2

Nguyeân
phaân

VD: vi sợi, các thành phần của các bào quan,
nhân con…

I. CHU KỲ TẾ BÀO

Nghiên cứu SGK và hoàn thiện phiếu học tập sau:
Các pha

Diễn biến cơ bản

Pha G1

- Là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tb.
- Vào cuối pha G1 có một điểm kiểm
soát (R) nếu tế bào vượt qua được mới
đi vào pha S và diễn ra quá trình
nguyên phân.

Pha S

- Diễn ra sự nhân đôi của ADN và NST.
- Trung tử nhân đôi.

Pha G2

- Diễn ra sự tổng hợp protein (histon),
protein của thoi phân bào (tubulin ...)

3. Cơ chế điều hòa:
Khối
-uThời gian và tốc độ phân chia ở các bộ phận, ở
động vật và thực vật là khác nhau.
ung
thư
- Chu kì tế bào được điều khiển bằng một hệ
thống
ở điều hòa rất tinh vi.
gan
- Nếu cơ chế điều khiển phân bào bị hư hỏng cơ
thể sẽ bị bệnh.

VD: Bệnh ung thư

Thuốc lá, rượu bia và các chất độc
hại… là những tác nhân gây ung thư.

Khi nào tế bào trong cơ thể phân chia?
- Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi nhận
được các tín hiệu từ bên ngoài cũng như bên trong tế
bào.
II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Thế nào là quá trình nguyên phân? Có mấy giai đoạn?
Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào (sinh
dưỡng và sinh dục sơ khai), xảy ra phổ biến...
SINH HỌC 10
CƠ BẢN
NĂM HỌC 2014- 2015
GV: PHAN VĂN THƠ
SINH HỌC 10 CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH HỌC 10 CƠ BẢN - Người đăng: Tho Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
SINH HỌC 10 CƠ BẢN 9 10 196