Ktl-icon-tai-lieu

SKKN : Một vài phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt phân môn vẽ tranh theo đề tài

Được đăng lên bởi nguyenquannguyenmt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SKKN : Một vài phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt phân môn vẽ tranh theo đề tài

* Lời nói đầu:
Mĩ thuật là nghệ thuật tạo ra cái đẹp nhằm phục vụ nhu cầu vật chất và tinh
thần của con người (mĩ là đẹp, thuật là cách thức, phương pháp). Những gì trong tự
nhiên và trong đời sống xã hội mang lại sự thích thú, sự khoái cảm đều được coi là
cái đẹp.
Vẽ tranh theo đề tài là phân môn tổng hợp nhiều môn học của nghệ thuật hội
họa, là khoa học sắp xếp những yếu tố khác nhau như hình, mảng, đường nét, màu
sắc, đậm nhạt...thành một bức tranh nghệ thuật.
Phân môn vẽ tranh theo đề tài bồi dưỡng và phát triển năng khiếu nghệ thuật
giúp cho học sinh biết cách thể hiện sự suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ hội họa.
Bậc Tiểu học là tiền đề cơ bản, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng để đào tạo thế
hệ trẻ trở thành những công dân tốt mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp tạo
thành cốt lõi nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện
đại hóa đất nước những phẩm chất đó chính là: Đức – Trí – Thể – Mĩ.
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, càng làm nảy sinh ra nhiều ý tưởng bổ ích
giúp cho việc giảng dạy môn Mĩ thuật ngày càng tốt hơn, điển hình như việc đổi
mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, sử dụng tốt và hiệu quả đồ
dùng trực quan, vận dụng trong tiết dạy Mĩ thuật đặc biệt là trong các bài vẽ tranh
đề tài.
I. Phần mở đầu :
I.1 Lý do chọn đề tài :
- Mỹ thuật là môn nghệ thuật của thị giác được biểu hiện trong mặt phẳng và của
không gian bằng ngôn ngữ hình khối, màu sắc đậm nhạt sáng tối.Con người có bản
tính là nghệ sĩ. Bất cứ ở đau, lúc nào con người cũng muống đưa cái đẹp vào cuộc
sống. Hơn bao giờ hết cái đẹp trở thành nhu cầu, lợi ích và mục đích sống của con
người. Biết cảm thụ và sáng tạo cái đẹp, đồng thời biết đấu tranh chống lại và loại
trừ cái xấu làm cho cuộc sống ngày một hoàn thiện, hoàn mỹ hơn. Cái đẹp đó được

1

GV : Nguyễn Quân

SKKN : Một vài phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt phân môn vẽ tranh theo đề tài

thể hiện ở sự trình bày bằng nghệ thuật sắp xếp đường nét, màu sắc hình mảng...từ
thực tế đưa vào tranh ảnh một cách hài hòa, hợp lý.
- Đối tưọng có thật trước mắt luôn được các em học sinh quan tâm và tôi cho rằng
đó là phần học cơ bản vá có vai trò đặt biệt quan trọng trong việc học tập và sáng
tác. Nhưng trong quá trình học môn mỹ thuật nói chung và phân môn vẽ tranh theo
đề tài nói riêng,các bài vẽ của học sinh thường sao chép lại những tranh trong sách
giáo khoa hay sách nào đó, thiếu sự sáng tạ...
SKKN : Một vài phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt phân môn vẽ tranh theo đề tài
* Lời nói đầu:
Mĩ thuật nghệ thuật tạo ra cái đẹp nhằm phục vụ nhu cầu vật chất và tinh
thần của con người (mĩđẹp, thuật cách thức, phương pháp). Nhữngtrong tự
nhiên trong đời sống hội mang lại sự thích thú, sự khoái cảm đều được coi
cái đẹp.
Vẽ tranh theo đềi phân môn tổng hợp nhiều môn học của nghệ thuật hội
họa, khoa học sắp xếp những yếu tố khác nhau như hình, mảng, đường nét, màu
sắc, đậm nhạt...thành một bức tranh nghệ thuật.
Phân môn vẽ tranh theo đề tài bồi dưỡng phát triển năng khiếu nghệ thuật
giúp cho học sinh biết cách thể hiện sự suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ hội họa.
Bậc Tiểu học tiền đề bản, sở ban đầu hết sức quan trọng để đào tạo thế
hệ trẻ trở thành những công dân tốt mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp tạo
thành cốt lõi nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳng nghiệp hóa Hiện
đại hóa đất nước những phẩm chất đó chính là: Đức – Trí – Thể – Mĩ.
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, càng làm nảy sinh ra nhiều ý tưởng bổ ích
giúp cho việc giảng dạy môn Mĩ thuật ngày càng tốt hơn, điển hình như việc đổi
mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, s dụng tốt hiệu quả đồ
dùng trực quan, vận dụng trong tiết dạy thuật đặc biệt trong các bài vẽ tranh
đề tài.
I. Phần mở đầu :
I.1 Lý do chọn đề tài :
- Mỹ thuật môn nghệ thuật của thị giác được biểu hiện trong mặt phẳng của
không gian bằng ngôn ngữ hình khối, màu sắc đậm nhạt sáng tối.Con người bản
tính nghệ . Bất cứ đau, lúc nào con người cũng muống đưa cái đẹp vào cuộc
sống. Hơn bao giờ hết i đẹp trở thành nhu cầu, lợi ích mục đích sống của con
người. Biết cảm thụ sáng tạo cái đẹp, đồng thời biết đấu tranh chống lại loại
trừ cái xấu làm cho cuộc sống ngày một hoàn thiện, hoàn mỹ hơn. Cái đẹp đó được
GV : Nguyễn Quân
1
SKKN : Một vài phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt phân môn vẽ tranh theo đề tài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN : Một vài phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt phân môn vẽ tranh theo đề tài - Người đăng: nguyenquannguyenmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
SKKN : Một vài phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt phân môn vẽ tranh theo đề tài 9 10 969