Ktl-icon-tai-lieu

Skkn tin thcs

Được đăng lên bởi duongtruongsonfpt-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 10190 lần   |   Lượt tải: 48 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

Một số phương pháp dạy học môn Tin học THCS

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Thực hiện Nghị quyết 40/2000/NQ-QH của Quốc hội và chỉ thị số 14/2001
CTTTG của thủ tướng chính phủ về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đến nay
việc đổi mới giáo dục phổ thông đã trở thành nền nếp sâu rộng từ đổi mới nội dung
chương trình sách giáo khoa, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phương pháp dạy học,
đặc biệt là chú trọng đến đối tượng dạy học. Phần lớn giáo viên đứng lớp đã thích nghi
với chương trình, phương pháp mới nhất là sử dụng, khai thác triệt để tác dụng thiết bị
thực hành, của trang thiết bị, phương tiện dạy học như bảng phụ, tranh ảnh, thiết bị thí
nghiệm - thực hành, máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa chức năng.
Xuất phát từ cuộc vận động ứng dụng đẩy mạnh công nghệ thông tin vào dạy học
của BGD, SGD, PGD và ban lãnh đạo nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Đặc biệt là bộ môn Tin học nói chung và bộ môn tin học ở bậc THCS nói riêng việc sử
dụng công nghệ thông tin là rất cần thiết
Do hạn chế về nhiều mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ giáo viên... mà đôi
khi phương pháp dạy học đã không tận dụng hết những thành tựu khoa học công nghệ
hiện đại, để truyền tải nhiều thông tin cho người học một cách trực quan nên chất lượng
dạy và học có mặt hạn chế.
Sự thành công của một tiết dạy ngoài phương pháp dạy của giáo viên và cách học
của học sinh, còn cần sự có mặt của đồ dùng dạy học. Chính vì cậy mà bản thân tôi luôn
cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp và ứng dụng. Trong qúa trình tìm
tòi, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng đó bản thân tôi đã tìm ra một số giải pháp hữu ích
góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Tin học ở các khối THCS
Sau đây tôi xin trình bày một số giải pháp về việc sử dụng phương pháp dạy học
trực quan với sự giúp đỡ của đồ dùng dạy học trực quan, đồ dùng dạy học ở đây là đèn
chiếu (Over head) hay máy chiếu(Projecter), là tranh ảnh, là biểu tượng....mà bản thân tôi
đã tìm ra và áp dụng thành công tại đơn vị trường THCS Nam Ninh

Giáo viên: Dương Trường Sơn

Trường THCS Nam Ninh
1

Sáng kiến kinh nghiệm

Một số phương pháp dạy học môn Tin học THCS

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Công nghệ thông tin là một trong các phương tiện quan trọng nhất của sự phát
triển, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục của thế giới
hiện đại, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đang ở thời đại thông tin kĩ thuật số, thời đại
Internet.
Đảng và Nhà nước đã có những ...
Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy học môn Tin học THCS
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Thực hiện Nghị quyết 40/2000/NQ-QH của Quốc hội chỉ thị số 14/2001
CTTTG của thủ tướng chính ph v đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đến nay
việc đổi mới giáo dục ph thông đã trở thành nền nếp sâu rộng từ đổi mới nội dung
chương trình sách giáo khoa, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phương pháp dạy học,
đặc biệt chú trọng đến đối tượng dạy học. Phần lớn giáo viên đứng lớp đã thích nghi
với chương trình, phương pháp mới nhất là sử dụng, khai thác triệt đ tác dụng thiết bị
thực hành, của trang thiết bị, phương tiện dạy học như bảng phụ, tranh ảnh, thiết bị thí
nghiệm - thực hành, máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa chức năng.
Xuất phát từ cuộc vận động ứng dụng đẩy mạnh công nghệ thông tin vào dạy học
của BGD, SGD, PGD ban lãnh đạo nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Đặc biệt bộ môn Tin họci chung và bộ môn tin học bậc THCS i riêng việc sử
dụng công nghệ thông tin là rất cần thiết
Do hạn chế về nhiều mặt sở vật chất, trang thiết bị, trình độ giáo viên... đôi
khi phương pháp dạy học đã không tận dụng hết những thành tựu khoa học công nghệ
hiện đại, để truyền tải nhiều thông tin cho người học một cách trực quan nên chất lượng
dạy và học có mặt hạn chế.
Sự thành công của một tiết dạy ngoài phương pháp dạy của giáo viên và cách học
của học sinh, còn cần sự có mặt của đồ dùng dạy học. Chính vì cậy bản thân tôi luôn
cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp ng dụng. Trong qúa trình m
tòi, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng đó bản thân tôi đã tìm ra một số giải pháp hữu ích
góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng bộ môn Tin học ở các khối THCS
Sau đây tôi xin tnh bày một số giải pháp về việc sử dụng phương pháp dạy học
trực quan với sự giúp đcủa đồ ng dạy học trực quan, đồ dùng dạy học đây đèn
chiếu (Over head) hay máy chiếu(Projecter), là tranh ảnh, là biểu ợng....mà bản thân tôi
đã tìm ra và áp dụng thành công tại đơn vị trường THCS Nam Ninh
Giáo viên: Dương Trường Sơn Trường THCS Nam Ninh
1
Skkn tin thcs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Skkn tin thcs - Người đăng: duongtruongsonfpt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Skkn tin thcs 9 10 562