Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Toán lớp 4

Được đăng lên bởi Phạm Huy Hoàng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Rèn kĩ năng giải dạng toán "Tìm hai số khi biết
tổng và hiệu" cho HS giỏi lớp 4.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
Sáng kiến được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là việc nghiên
cứu đưa ra biện pháp rèn kĩ năng giải dạng toán "Tìm hai số khi biết tổng và
hiệu" cho học sinh giỏi lớp 4 .
3. Tác giả:
Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền . Nữ.
Ngày tháng/năm sinh: 04 - 5 - 1975
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Tân Việt
Điện thoại: 01698116793
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Tân Việt
Địa chỉ: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
Điện thoại: 0320 3779041
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Tân Việt
Địa chỉ: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
Điện thoại: 0320 3779041
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
Giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học 2
buổi/ngày.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2013-2014.

HỌ TÊN TÁC GIẢ

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN
VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

Trần Thị Thu Huyền

1

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
Môn Toán nói chung, môn Toán lớp 4 nói riêng là nền tảng cho nền
kiến thức sau này. Các em mà hổng kiến thức ở bậc Tiểu học thì sau này các
em khó có thể giải các bài toán ở bậc cao hơn. Vậy muốn có được kết quả
như mong muốn chúng ta phải gây dựng, kèm cặp ngay từ bậc Tiểu học là
một việc rất cần làm. Như chúng ta đã biết: Toán là “ sai một li đi một dặm”,
có nghĩa là Toán rất cần sự tuyệt đối chính xác.
Trong quá trình giảng dạy môn Toán ở lớp 4, sau khi hướng dẫn học
sinh nắm được kiến thức cơ bản và giải thành thạo các bài toán ở sách giáo
khoa, giáo viên cần phải mở rộng, nâng cao hơn đối với những học sinh học
giỏi, học sinh có năng khiếu về môn toán. Nhằm để tránh sự nhầm lẫn trong
cách nhận dạng những dạng toán tương tự như nhau như “ Tìm hai số khi biết
tổng và hiệu của hai số đó; Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ;
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó…” Qua đó kích thích tính ham
học, ham hiểu biết của các em. Chính vì vậy việc rèn kĩ năng giải dạng toán
“ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” là một việc làm rất cần
thiết.
Để rèn kĩ năng giải dạng toán "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai
số đó" cho học sinh giỏi lớp 4, tôi đã tiến hành nghiên cứu, nắm vững nội
dung, chương trình dạy toán có lời văn cấp tiểu học nói chung và lớp 4 nói
riêng, nắm vững mục tiêu, yêu cầu của giải toán có lời văn lớp 4. Tìm hiểu
thực trạng, từ đó...
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Rèn kĩ năng giải dạng toán "Tìm hai số khi biết
tổng và hiệu" cho HS giỏi lớp 4.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
Sáng kiến được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là việc nghiên
cứu đưa ra biện pháp rèn kĩ năng giải dạng toán "Tìm hai số khi biết tổng và
hiệu" cho học sinh giỏi lớp 4 .
3. Tác giả:
Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền . Nữ.
Ngày tháng/năm sinh: 04 - 5 - 1975
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Tân Việt
Điện thoại: 01698116793
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Tân Việt
Địa chỉ: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
Điện thoại: 0320 3779041
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Tân Việt
Địa chỉ: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
Điện thoại: 0320 3779041
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
Giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học 2
buổi/ngày.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2013-2014.
HỌ TÊN TÁC GIẢ
Trần Thị Thu Huyền
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN
VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
1
SKKN Toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Toán lớp 4 - Người đăng: Phạm Huy Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
SKKN Toán lớp 4 9 10 646