Ktl-icon-tai-lieu

Slide Tin học ứng dụng trong quản trị Nhân lực

Được đăng lên bởi Huyền Trang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Đề tài:

Ứng dụng tin học trong các doanh
nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Các thành viên nhóm 1
 Nguyễn Thị Huyền Trang
 Trần Thu Trang
 Bùi Yến Thanh
 Trần Trọng Xuân
 Nguyễn Thu Phương
 Lê Đức Lộc
 Trần Văn Thường
 Nguyễn Ngân Giang

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 là cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập, đã
đăng kí kinh doanh theo pháp luật hi ện
hành, có vốn đăng kí không quá 10 tỷ
đồng hoặc số lao động trung bình hằng
năm không quá 300 người.
 chiếm tới 97% số lượng doanh nghiệp,
đóng góp hơn 40% GDP cả nước.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lợi thế
- Gắn liền với các công nghệ trung gian, là cầu nối giữa công nghệ truyền
thống với công nghệ hiện đại. Các DN dễ dàng và nhanh chóng đổi mới thiết
bị công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.
- Quy mô nhỏ, có tính năng động, linh hoạt, tự do sáng tạo trong sản xuất
kinh doanh.
- Hệ thống tổ chức sản xuất và quản lý nhỏ gọn nhẹ, linh hoạt, công tác điều
hành mang tính trực tiếp. Quan hệ giữa người lao động và người quản lý
khá chặt chẽ.

Bất lợi

-

Nguồn vốn tài chính hạn chế.
Cơ sở vật chất kĩ thuật, trình độ thiết bị công nghệ thường yếu kém lạc hậu.
Khả năng tiếp cận thông tin và tiếp thị còn bị hạn chế rất nhiều
Đội ngũ quản lý còn thiếu trình độ, kỹ năng

Tiến hành khảo sát DNVVN

01

02

03

Điều tra

Hình thức

Số bảng hỏi phát đi:
60
Số kết quả thu được:
40

• Gọi điện thoại
• Phỏng vấn trực
tiếp
• Gửi email

Đối tượng
• Các doanh nghiệp:
- Sản xuất
- Kinh doanh
- Dịch vụ
- Dịch vụ hạ tầng
- ....

1. Có bao nhiêu máy vi tính trong
doanh nghiệp của bạn?

45

32.5
22.5

2. Thiết bị phần cứng

1

77

2

78

3

4

74
84

23

22

26
16

Cần đầu t ư t hêm TB

Không c ần đầu t ư t hêm

Không c ần đầu t ư thêm

3.Hình thức kết nối Internet

7.8

4
3
2
1

1

0.9

4

3

2
0.9
0.4

 4.Doanh nghiệp có
sử dụng hệ thống
máy chủ không?

 5.Doanh nghiệp có
website không?

10

Sales
33

55

35

67

Không
Có
Không nhưng có nhu c ầu
Không

Có

Phòng Quản lý Nhân sự
Số lượng từ 2-6 người,
chiếm 1.5 -2,5% Nguồn lực
DN
97% số DN trang bị cho mỗi
CBNS một máy tính cá
nhân
98% CBNS các DN đều sử
dụng hình thức trao đổi
trực tiếp và qua hồ sơ giấy
tờ

- Số lượng không đủ đáp
ứng nhu cầu hoạt động.
- Vẫn hoạt động theo
phương thức truyền thống
là chính.
- Sự kết nối còn lỏng lẻo,
mang lại hiệu quả chưa
cao.

Lợi ích của phần mềm QLNS
- Dễ dàng quản lý giờ giấc, tiến độ công
việc của CNV mà không tạo áp lực cho
họ.
- Tiết kiệm sức người, thời gian và tiền
bạc cho việc quản lý lao động.
-...
LOGO
Đề tài:
Ứng dụng tin học trong các doanh
nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
Slide Tin học ứng dụng trong quản trị Nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Tin học ứng dụng trong quản trị Nhân lực - Người đăng: Huyền Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Slide Tin học ứng dụng trong quản trị Nhân lực 9 10 755