Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay học vụ Cao học 2013

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
__________________________

SỔ TAY

HỌC VỤ CAO HỌC 2012

- Địa chỉ:
Số 100, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 069 515 321; 069 515 320; 069 515 319
- Fax:
04 3 8361789.
- E-mail:
phongsdh.kqh@moet.edu.vn
- Website: 

LỜI NÓI ĐẦU
Sổ tay học vụ cao học được phát hành vào đầu mỗi năm học nhằm cung
cấp những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học của Học viện Kỹ thuật
Quân sự để học viên cao học hoạch định, tổ chức công việc học tập của mình
một cách hợp lý, đúng quy chế.
Sổ tay năm 2012 bao gồm các nội dung:
- Quy định tạm thời đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Một số thay đổi trong Quy định tạm thời đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Hướng dẫn thực hiện Luận văn tốt nghiệp cao học;
- Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng;
- Chương trình khung các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.
Để công tác học vụ cao học được vận hành một cách hiệu quả, chúng tôi
rất mong đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, khoa, cơ quan và học viên tìm
hiểu kỹ Sổ tay học vụ cao học 2012, qua đó cùng trao đổi, góp ý nhằm làm
hoàn chỉnh hơn các quy định về đào tạo sau đại học của Học viện.
Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc, xin gửi về Ban Quản lý đào tạo Phòng Sau đại học, hoặc qua E-mail theo địa chỉ:
phongsdh.kqh@moet.edu.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

2

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................................... 1
MỤC LỤC ............................................................................................................................. 2
PHẦN I. QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG ......................................................................................... 8
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ............................................................. 8
Điều 2. Mục tiêu đào tạo .................................................................................................... 8
Điều 3. Thời gian đào tạo ................................................................................................... 8
Chương II. CƠ SỞ ĐÀO TẠO ............................................................................................ 8
Điều 4. Giảng viên.............................................................................................................. 8
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên...............................................................
B QUC PHÒNG
HC VIN K THUT QUÂN S
__________________________
S TAY
HC V CAO HC 2012
- Địa ch: S 100, Hoàng Quc Vit, Cu Giy, Hà Ni
- Đin thoi: 069 515 321; 069 515 320; 069 515 319
- Fax: 04 3 8361789.
- E-mail: phongsdh.kqh@moet.edu.vn
- Website: www.lqdtu.edu.vn.
Sổ tay học vụ Cao học 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay học vụ Cao học 2013 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Sổ tay học vụ Cao học 2013 9 10 420