Ktl-icon-tai-lieu

Sử 11

Được đăng lên bởi tranthihongnhung28998
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp?
Trả lời:
- Vào giữa thế kỉ 19, trước khi bị thực dân pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia độc
lập, có chủ quyền, kinh tế có những bước phát triển. Nhưng chế độ phong kiến đang có
những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
* Kinh tế
+ Nông nghiệp: sa sút, lạc hậu, mất mùa, đói kém thường xảy ra. Đời sống nhân dân cực khổ.
Hiện tượng lưu tán trở nên phổ biến.
xu hướng độc quyền công thương của Nhà nước đã hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương
mại.
+ Công thương nghiệp: đình đốn, nhỏ lẽ. Chính sách “ Bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn
Làm đất nước cô lập với thế giới bên ngoài.
* Quân sự
Quân sự lạc hậu
* Đối ngoại
chính sách đối ngoại có những sai lầm, nhất là việc “cấm đạo”, đuổi giáo sĩ phương Tây, đã gây
ra những mâu thuẫn , làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến
sau này.
=> đời sống nhân dân khó khăn, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.
Câu 2: Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng lm mục tiêu tấn công đầu tiên?
- Đà Nẵng bấy giờ là một bộ phận của tỉnh Quảng Nam, là một cảng lớn, là đầu mối giao
thông từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây
- Đà Nẵng gần kinh đô Huế, có thể dùng Đã Nẵng làm bàn đạp tấn công Huế, buộc triều
Nguyền phải đầu hàng, kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam.
- Đà Nẵng còn là nơi thực dân Pháp xây dựng được cơ sở giáo dân theo Kitô, chúng hy vọng
được giáo dân ủng hộ. Đà Nẵng có nhiều người theo đạo Thiên Chúa và nhiều giáo sĩ, gián
điệp đội lốt thầy tu, con buôn… hoạt động từ trước, họ trở thành những người đi tiên
phong, vạch đường cho thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược…
- Pháp không thể đánh trực tiếp vào cửa biển Thuận An ở Huế, bởi vì Huế là thủ phủ của
triều đình phong kiến Nguyễn, nên ở đây sự phòng thủ chắc chắn, đặc biệt là việc phòng
thủ bờ biển, mặt khác, Thuận An là một cửa biển nhỏ, tàu chiến không thể vào ra dễ dàng
và thuận lợi như cửa biển Đà Nẵng…
- Hậu phương của Đà Nẵng có vùng đồng bằng Nam – Ngãi (Quảng Nam, Quảng Ngãi) trù
phú, là cơ hội cho Pháp có thể lợi dụng để thực hiện được âm mưu “lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh” (để nuôi quân) nhằm thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” trong kế
hoạch cuộc xâm lược Việt Nam.
Câu 3: Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858.?
Nhận xét về cuộc kháng chiến chống Pháp ….(2.5 đ)
- Cuộc kháng chiến nổ ra kịp thời ngay từ khi Pháp xâm lược nhân dân tự động đứng lên cùng
quân đội triều đình...
Câu 1: Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp?
Trả lời:
- Vào giữa thế kỉ 19, trước khi bị thực dân pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia độc
lập, có chủ quyền, kinh tế có những bước phát triển. Nhưng chế độ phong kiến đang có
những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
* Kinh tế
+ Nông nghiệp: sa sút, lạc hậu, mất mùa, đói kém thường xảy ra. Đời sống nhân dân cực khổ.
Hiện tượng lưu tán trở nên phổ biến.
xu hướng độc quyền công thương của Nhà nước đã hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương
mại.
+ Công thương nghiệp: đình đốn, nhỏ lẽ. Chính sách “ Bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn
Làm đất nước cô lập với thế giới bên ngoài.
* Quân sự
Quân sự lạc hậu
* Đối ngoại
chính sách đối ngoại có những sai lầm, nhất là việc “cấm đạo”, đuổi giáo sĩ phương Tây, đã gây
ra những mâu thuẫn , làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến
sau này.
=> đời sống nhân dân khó khăn, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.
Câu 2: Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng lm mục tiêu tấn công đầu tiên?
- Đà Nẵng bấy giờ là một bộ phận của tỉnh Quảng Nam, là một cảng lớn, là đầu mối giao
thông từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây
- Đà Nẵng gần kinh đô Huế, có thể dùng Đã Nẵng làm bàn đạp tấn công Huế, buộc triều
Nguyền phải đầu hàng, kết thúc nhanh chóng cuộc xâm lược Việt Nam.
- Đà Nẵng còn là nơi thực dân Pháp xây dựng được cơ sở giáo dân theo Kitô, chúng hy vọng
được giáo dân ủng hộ. Đà Nẵng có nhiều người theo đạo Thiên Chúa và nhiều giáo sĩ, gián
điệp đội lốt thầy tu, con buôn… hoạt động từ trước, họ trở thành những người đi tiên
phong, vạch đường cho thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược…
- Pháp không thể đánh trực tiếp vào cửa biển Thuận An ở Huế, bởi vì Huế là thủ phủ của
triều đình phong kiến Nguyễn, nên ở đây sự phòng thủ chắc chắn, đặc biệt là việc phòng
thủ bờ biển, mặt khác, Thuận An là một cửa biển nhỏ, tàu chiến không thể vào ra dễ dàng
và thuận lợi như cửa biển Đà Nẵng…
- Hậu phương của Đà Nẵng có vùng đồng bằng Nam – Ngãi (Quảng Nam, Quảng Ngãi) trù
phú, là cơ hội cho Pháp có thể lợi dụng để thực hiện được âm mưu “lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh” (để nuôi quân) nhằm thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” trong kế
hoạch cuộc xâm lược Việt Nam.
Câu 3: Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858.?
Nhận xét về cuộc kháng chiến chống Pháp ….(2.5 đ)
- Cuộc kháng chiến nổ ra kịp thời ngay từ khi Pháp xâm lược nhân dân tự động đứng lên cùng
quân đội triều đình chống Pháp, đẩy lùi các cuộc tấn công của địch.
- Triều đình Huế đã tổ chức kháng chiến chống Pháp: cử Nguyễn Tri Phương kháng chiến,
Nguyễn Tri Phương đã huy động quân dân xây dựng phòng tuyến Liên Trà dài 3 km để chặn giặc
ngay tại cửa biển, thực hiện kế sách “Vườn không nhà trống” gây cho địch nhiều khó khăn.
-Nhân dân cả nước đã sôi sục khí thế kháng chiến: Đốc học Phạm Văn Nghị (Nam Định)…
Sử 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử 11 - Người đăng: tranthihongnhung28998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sử 11 9 10 417