Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng PowerPoint soạn giáo án
điện tự dạy học

Biên soạn Lý Văn Thia- THCS HƯNG HỘI

Nội dung chương trình
1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng
trong dạy học:
 Mục đích sử dụng
 Các tính năng chung
 Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PP

2. Làm quen với PowerPoint:
 Giao diện người sử dụng
 Một số khái niệm cơ bản
SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

1

Nội dung chương trình (tiếp…)
3. Tạo một bài giảng sử dụng PP:
Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PP
Tạo các đoạn văn bản có định dạng
Tạo hình vẽ
Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động
cho bài giảng
 Kết hợp giữa MS PP, Word và Excel





4. Thực tập (8 tiết)
SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

2

Nội dung chương trình
1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng
trong dạy học
2. Làm quen với PowerPoint
3. Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint
4. Thực tập

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

3

1.1. Giới thiệu PowerPoint
 Mục đích sử dụng và các tính năng
chung:
 Là một công cụ trợ giúp để tạo và trình
diễn các bài giảng, các bài thuyết trình
 Có các tính năng hiện đại cho phép tạo
và thay đổi nội dung một cách nhanh
chóng và thuận tiện
 Cho phép tạo các bài giảng đa phương
tiện bằng cách hỗ trợ văn bản, hình vẽ
(động và tĩnh), âm thanh
SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

4

1.1. Giới thiệu PowerPoint
 Ưu điểm của PowerPoint so với
phương pháp soạn bài giảng truyền
thống:
 Cho phép tiết kiệm thời gian soạn bài
 Tăng tính sinh động và hấp dẫn của bài
giảng
 Cho phép người nghe tiếp cận vấn đề
nhanh hơn và sâu hơn

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

5

1.2. Một số kỹ năng thuyết trình sử
dụng PowerPoint
 Màu nền và font chữ
 Cỡ chữ và số dòng trên một slide
 Lượng nội dung truyền tải trên một
slide
 Phương pháp trình bày của giáo viên

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

6

Nội dung chương trình
1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng
trong dạy học
2. Làm quen với PowerPoint
3. Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint
4. Thực tập

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

7

2.1. Giao diện người sử dụng

Phần phác
thảo
Menu

Các công cụ
hỗ trợ

Bảng chức
năng
(task pane)
Slide
SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

8

2.1. Giao diện người sử dụng
(tiếp…)

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

9

2.1. Giao diện người sử dụng
(tiếp…)
SỬ DỤNG POWERPOINT
TRONG DẠY HỌC
Lý Văn Thia
E_mail: thiavan@Gmail.com
Tổ: Toán- Lý
Trường: THCS HƯNG HỘI

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG
DẠY_HỌC

10

2.2. Một số khái niệm trong
PowerPoint
 Khái niệm”bài thuyết trình”
(presentation)
 Khái niệm “trang” (slide)
 Khái niệm “slide master”, “notes
maste...
S dng PowerPoint son giáo án
đin t dy hc
Biên son Lý Văn Thia- THCS HƯNG HI
Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy 9 10 771