Ktl-icon-tai-lieu

Sử lớp 7

Được đăng lên bởi Thư Bùi
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 8191 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN MỘT:

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI.

Tuần 1
soạn:...6/8/2011.
Tiết 1

Ngày
Ngày giảng: 16/8/2011

Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU
( THỜI SƠ- TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI).
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:
- Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2 giai cấp cơ
bản < lãnh chúa và nông nô>.
- Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
- Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào?
- Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế lãnh địa ra sao?
2.Tư tưởng:
- Thông qua những sự kiện cụ thể bồi dưỡng nt cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật
của xã hội loài người từ CHNL sang xã hội phong kiến.
3.Kĩ năng:
- Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến
- Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ XHCHNL sang
XHPK.
II- CHUẨN BỊ:
- Chuẩn bị bản đồ Châu Âu thời phong kiến, một số tranh mô tả hoạt động trong thành thị
trung đại, những tư liệu đề cập đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội trong các lãnh địa phong kiến.
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp: KTSS:
LỚP
CÓ PHÉP
KHÔNG PHÉP
7A1
7A2
7A3
7A4
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Vào cuối TK thứ V, trước sự tan rã của các quốc gia cổ đại PT, hàng loạt các vương quốc
mới được hình thành ở châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, ý... Để hiểu được sự hình thành
XHPK châu Âu , đặc trưng cơ bản của lãnh địa PK, sự ra đời, hoạt động của thành thị trung đại,
chúng ta cùng tìm hiểu ND bài học hôm nay.
Hoạt động của thầy- trò.
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự ra đời xã hội phong kiến ở châu Âu
PP: Vấn đáp, thuyết trình, đàm thoại, so sánh
H:Đọc SGk phần 1.
G:Dùng lược đồ +giảng.
- Từ thiên niên kỉ I tcn các quốc gia cổ đại phương Tây Hilạp, Rô
Ma phát triển tồn tại đến thế kỉ V.
? Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã
làm gì?
? Trên lãnh thổ của Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì?
- Chia ruộng đất, phong tước vị cho nhau.
Giáo án Lịch sử 7

Nội dung bài học
1.Sự hình thành xã hội
phong kiến ở Châu Âu.
*Hoàn cảnh lịch sử.
- Cuối thế kỉ V, người
Giécman tiêu diệt các quốc gia
cổ đại phương Tây, thành lập
nhiều vương quốc mới:Ăngglô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây

1

? Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự biến đổi của
xã hội phong kiến Châu Âu?
- Bộ máy nhà nước CHNL sụp đổ.
- Các giai cấp mới xuất hiện (lãnh chúa và nông nô)
? Những người như thế nào được gọi là lãnh chúa phong kiến?
? Nông nô được hình thành từ tầng lớp nào.
? Quan hệ giữa các giai c...
PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI.
Tuần 1 Ngày
soạn:...6/8/2011.
Tiết 1 Ngày giảng: 16/8/2011
Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU
( THỜI SƠ- TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI).
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:
- Quá trình hình thành hội phong kiến Châu Âu, cấu hội bao gồm 2 giai cấp
bản < lãnh chúa và nông nô>.
- Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
- Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào?
- Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế lãnh địa ra sao?
2.Tư tưởng:
- Thông qua những sự kiện cụ thể bồi dưỡng nt cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật
của xã hội loài người từ CHNL sang xã hội phong kiến.
3.Kĩ năng:
- Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến
- Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy sự chuyển biến từ XHCHNL sang
XHPK.
II- CHUẨN BỊ:
- Chuẩn bị bản đồ Châu Âu thời phong kiến, một số tranh tả hoạt động trong thành th
trung đại, những tư liệu đề cập đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội trong các lãnh địa phong kiến.
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp: KTSS:
LỚP CÓ PHÉP KHÔNG PHÉP
7A1
7A2
7A3
7A4
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Vào cuối TK thứ V, trước sự tan của các quốc gia cổ đại PT, hàng loạt các vương quốc
mới được hình thành châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, ý... Để hiểu được sự hình thành
XHPK châu Âu , đặc trưng bản của lãnh địa PK, sự ra đời, hoạt động của thành thị trung đại,
chúng ta cùng tìm hiểu ND bài học hôm nay.
Hoạt động của thầy- trò. Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự ra đời xã hội phong kiến ở châu Âu
PP: Vấn đáp, thuyết trình, đàm thoại, so sánh
H:Đọc SGk phần 1.
G:Dùng lược đồ +giảng.
- Từ thiên niên kỉ I tcn các quốc gia cổ đại phương Tây Hilạp,
Ma phát triển tồn tại đến thế kỉ V.
? Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã
làm gì?
? Trên lãnh thổ của Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì?
- Chia ruộng đất, phong tước vị cho nhau.
1.Sự hình thành hội
phong kiến ở Châu Âu.
*Hoàn cảnh lịch sử.
- Cuối thế kỉ V, người
Giécman tiêu diệt các quốc gia
cổ đại phương Tây, thành lập
nhiều vương quốc mới:Ăng-
glô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây
Giáo án Lịch sử 7 1
Sử lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử lớp 7 - Người đăng: Thư Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Sử lớp 7 9 10 296