Ktl-icon-tai-lieu

Sự tiến hoá của bò sát (Reptilia)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Bò sát ( phần 1 )
Sự tiến hoá của bò sát (Reptilia)
Thằn lằn sọ đủ có thể coi như là nguồn gốc của tất cả bò sát chính. Sự
tiến hoá của các nhóm nầy về cơ bản thích nghi với đời sống hoạt động
nên bộ xương trở nên nhẹ và chắc hơn: chi dài, số đốt sống chậu tăng (ít
nhất có 2 đốt) đai vai nhẹ.
Ðặc biệt sọ nhẹ nhờ tiêu giảm các xương bì để hình thành hố thái dương.
Hố này là chỗ bám của cơ nhai. Các hố thái dương được hình thành theo
2 cách chủ yếu: một đôi hố thái dương hoặc 2 đôi hố thái dương. Do đó
dựa vào hố thái dương mà toàn bộ bò sát có thể chia làm 4 nhóm:
1. Nhóm không cung (Anapsida)
Giáp sọ nguyên vẹn (không có hố thái dương) gồm thằn lằn sọ đủ và rùa.
Rùa là bò sát cổ nhất ở kỷ Tam diệp rùa có cấu tạo tương tự như ngày
nay.
2. Nhóm một cung trên (Euryapsida)
Giáp sọ có một đôi hố thái dương nằm ở phía trên cung thái dương được
hợp bởi xương sau ổ mắt và xương vảy gồm thằn lằn Cổ rắn
(Plesiosauria) và thằn lằn Vây cá (Ichthyosauria). Thằn lằn cổ rắn dài từ
2,5 - 15m sống ở biển, có da trần, thân dẹp, chi khoẻ hình bơi chèo,
cổ dài, đầu nhỏ, đuôi ngắn. Thằn lằn vây cá chuyển hoá với đời
sống ở dưới nước hơn thằn lằn cổ rắn; dài từ 1 - 14m, có da trần, hình
thoi, cổ không rõ ràng, đầu dài, đuôi dị hình chi hình bơi chèo ngắn, chi
sau nhỏ hơn chi trước, ăn cá.
3. Nhóm một cung bên (Synapsida)
Giáp sọ có một đôi hố thái dương nằm ở trên cung thái dương hợp bởi
xương gò má và xương vuông gồm bò sát hình thú (Theromorpha) bắt
nguồn trực tiếp từ thằn lằn sọ đủ. Chúng có bộ hàm khoẻ với cơ hàm phát
triển, răng nằm trong lổ chân răng, song đốt sống vẫn lõm hai mặt. Ðến
cuối kỷ Permi, xuất hiện bò sát hình thú cao (Theriodonta), chúng mang
nhiều đặc điểm của thú như bộ răng đã phân hoá thành răng cửa, răng
nanh và răng hàm, có khẩu cái thứ sinh, lồi cầu chẩm ngăn đôi, xương
răng rất lớn át các xương khác của hàm dưới.
Có thể kể Cynognathus một dạng ăn thịt ít chuyển hóa, Inostrancevia
ăn thịt chuyên hoá. Vào cuối kỷ Tam diệp, các bò sát hình thú bị tiêu diệt

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

do sự cạnh tranh của các bò sát khổng lồ ăn thịt. Có lẻ một hay một số
loài hình thú nào đó là nguồn gốc trực tiếp của lớp thú hiện nay.
4. Nhóm hai cung (Diapsida)

Giáp sọ có hai
đôi hố thái dương, bao gồm tất cả những loài bò sát hiện nay.
- Chủy đầu (Prosauria) là nhóm bò sát nguyên thủy được biết từ kỷ Tam
diệp.
Di tích cổ nhất là Hatteria (Sphenodon...
Bò sát ( phần 1 )
Stiến hoá của bò sát (Reptilia)
Thằn lằn sọ đủ thể coi như là nguồn gốc của tất cả bò sát chính. S
tiến hcủa các nm nầy vbn thích nghi với đời sống hoạt động
nên b xương trở nên nhvà chắc hơn: chi dài, số đốt sống chậu tăng (ít
nhất có 2 đốt) đai vai nhẹ.
Ðặc biệt sọ nhẹ nhờ tiêu giảm các xương bì đhình thành hthái dương.
Hnày chbám của nhai. Các h thái dương được hình thành theo
2 ch chyếu: một đôi hố thái dương hoặc 2 đôi hthái ơng. Do đó
da vào h thái dương mà toàn bộ bò sát có thể chia làm 4 nhóm:
1. Nhóm không cung (Anapsida)
Giáp s nguyên vẹn (không có hố thái dương) gm thằn lằn sọ đủ và rùa.
Rùa sát cnhất kỷ Tam diệp rùa cấu tạo tương tnhư ngày
nay.
2. Nhóm mt cung trên (Euryapsida)
Giáp s một đôi hố thái dương nằm phía trên cung thái dương được
hợp bởi xương sau mắt xương vảy gồm thằn lằn Cổ rắn
(Plesiosauria) thn lằn Vây (Ichthyosauria). Thằn lằn cổ rắn dài t
2,5 - 15m sống biển, có da trần, thân dẹp, chi kho hình bơi chèo,
c dài, đầu nhỏ, đuôi ngắn. Thằn lằn vây chuyển h với đời
sống dưới ớc hơn thằn lằn crắn; dài t 1 - 14m, da trần, hình
thoi, ckhông rõ ràng, đầu dài, đi dhình chi hình bơi chèo ngắn, chi
sau nhhơn chi trước, ăn cá.
3. Nhóm mt cung bên (Synapsida)
Giáp s một đôi hố thái dương nằm trên cung thái dương hợp bởi
ơng gò má xương vuông gồm bò sát hình thú (Theromorpha) bt
nguồn trực tiếp từ thằn lằn sọ đủ. Chúng có bhàm khoẻ với cơ hàm phát
triển, răng nằm trong lổ chân ng, song đốt sng vẫn lõm hai mặt. Ðến
cuối kỷ Permi, xuất hiện bò sát hình thú cao (Theriodonta), chúng mang
nhiều đặc điểm của thú như bộ răng đã phân hoá thành răng cửa, răng
nanh răng hàm, khẩu cái thứ sinh, lồi cầu chẩm ngăn đôi, xương
răng rất lớn át các xương khác của hàm dưới.
th k Cynognathus một dạng ăn thịt ít chuyển hóa, Inostrancevia
ăn thịt chuyên hoá. Vào cuối kỷ Tam diệp, các bò sát hình thú bị tiêu diệt
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Sự tiến hoá của bò sát (Reptilia) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự tiến hoá của bò sát (Reptilia) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sự tiến hoá của bò sát (Reptilia) 9 10 955