Ktl-icon-tai-lieu

Tài Chính Tiền Tệ

Được đăng lên bởi vungocthuy0995
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC TÔNĐứCTHẮNG

Bộmôn:TàiChínhTiềnTệ
Giảngviên:
Nhóm: 1
Lớp:Thứ7_ca3

RỦI RO TỈ LỆ
LÃI SUẤT

I. Kháiniệm:
_Rủirotỉlệlãisuấtlànhữngrủirovềlợinhuậnhoặcgiáthịtrườngtrongh
ồsơnănglựcdolãisuấttíndụngtrongtươnglaikhôngchắcchắn

_Có2cáchcơbảnkhácnhauđểtiếpcận:

•

Phươngdiệngiátrịsổsách,đượcthấytrongảnhhưởngđếnkếtoán,thunhập,…

-Thườnggặptrongbảohiểmvàtráiphiếudoanh
nghiệp,kháphổbiếntronggiátrị
sổsáchkếtoán

•

Phươngdiệngiáthịtrường-cònđượcgọilàphươngdiệnkinhtếthểhiệnảnhhưởngcủagiáthịtrườngtronghồsơnănglực.

-Thườnggặptrongthươngmạimậudịch
hoặcquảnlíđầutư.

_Chialàm3thànhphần:
+Rủirokìhạnhoạchđịch.
+Rủirocơbản.
+Rủirolựachọn.

1.

Rủirokìhạnhoạchđịnh

(rủirocơcấukìhạn)
_Còngọilàrủirođườngconglãisuấthayrủirotáiđịnhgiá

_Làrủirobởinhữngthayđổitrongcơcấukìhạnthunhậpcốđịnh.Nóphátsinhnếumứclãisu
ấtđượccốđịnhtrêncáckhoảnnợtrongcácthờiđiểmkhácnhautừnhữngngườitrongsựđ
ềnbùtàisản.

1.

Rủirokìhạnhoạchđịnh

(rủirocơcấukìhạn)
_Rủirocơcấukìhạncũngxảyravớimứctàisảntrôinổivàkhoảnnợphảitrả.Nếumứctàisảncốđịn
hđượctàitrợvớimứccáckhoảnnợtrôinổi,mứcnợphảitrảtrongcáckhoảnnợsẽtănglêntrongk
himứcthuđượctừtàisảnvẫntiếptụcduytrì.

_Bấtkìtrườnghợpthayđổitỉlệlãisuấtnào-cảvềtỉlệthờigianđáohạnhaythảnổiđượcgọilàtáiđịnhgiá.Ngàydiễnragọilàngàyđịnhgiálại

2.Rủirocơbản:
_Xảyradonhữngthayđổitronglãisảnsuất
Giốngnhưrủirokìhạnhoạchđịnh,phươngdiệngiátrịsổsáchvàgiáthịtrườngkhácsovớirủir
ocơbản.Đâylàrủirovớigiáthịtrườngcủahồsơnănglực
_Khilãisảnxuấtthuhẹphaymởrộng,giáthịtrườngcủatàisảncóvàtàisảnnợcũngbịảnhhưỡ
ngkhácnhau-vàgiáthịtrườngchungcuộccủahồsơnănglựcsẽbịảnhhưởngxấu.

3.Rủirolựachọn:
_Làrủirodoquyềnchọnthunhậpcốđịnhlàviệcchọnnhữngcôngcụthunhậpcốđịnhortỉlệlãisuấtnhưunderliers.
+Quyềnchọncóthểlàđộclập,nhưcaporhoánđổiquyềnchọn.

_Trongmộtvàitrườnghợp,rủirolựachọnchỉlà1thànhphầncủarủirokìhạnhoạchđịnh,cầ
nđượcphânbiệtvớiphươngdiệngiátịsổsáchvàgiáthịtrường.

3.Rủirolựachọn:
_Thanhtoánhợpđồngphụthuộcvàosựthayđổicủalãisuất,điềunàydườngnhưlàm
chotươngquanlợinhuậncủacổphầncólãisuấtcốđịnhthêmphầnrủiro.Tuynhiênbằ
ngcáchrútngắnhợpđồng,nhữngtổchứcnhậnlưukýcóthểgiatănglợinhuậnngắnhạ
nvớichiphícủalợinhuậndàihạn.

II.Nguyênnhân:
Dướicáinhìnkinhtếvớiphươngdiệnrủirolựachọncósựkhácbiệtlớn.Từ1phíathìlựachọ
nđặtrangaynhữngrủirotronggiáthịtrường.Khilựaraembedded
optionscóthểtạorathunhậpchạythẳngvàolợinhuận,dùvậy,nókcótácdụnggìlêngiáthịt
rường-the option premiumsđượcbùđắpbởigiáthịtrườngâmcủalựashorted
optionsmới.Nếuoptionsđượcxếpvàofair prices,
2bênđềuhủythìsẽkcóvachạmvớigiáthịtrườngtứcthời.

II.Nguyênn...
ĐẠI HỌC TÔNĐứCTHẮNG




Tài Chính Tiền Tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Chính Tiền Tệ - Người đăng: vungocthuy0995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài Chính Tiền Tệ 9 10 179