Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN

Được đăng lên bởi Lê Kiên Cường
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 3 lần
RƠLE BẢO VỆ HTĐ:

TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN
1. Công dụng và các yêu cầu của rơle:
a- Công dụng:
Trong quá trình vận hành hệ thống điện có thể xuất hiện tình trạng sự cố và
chế độ làm việc bất thường của các phần tử. Các sự cố thường kèm theo hiện tượng
dòng điện tăng khá cao và điện áp giảm thấp. Các thiết bị có dòng điện tăng cao
chạy qua có thể bị đốt nóng quá mức cho phép và bị hỏng. Khi điện áp giảm thấp,
các hộ tiêu thụ không thể làm việc bình thường và tính ổn định của các máy phát
làm việc song song và của toàn hệ thống bị giảm. Các chế độ làm việc không bình
thường làm cho điện áp, dòng điện và tần số lệch khỏi giới hạn cho phép. Nếu để
kéo dài tình trạng này, có thể xuất hiện sự cố. Muốn duy trì hoạt động bình thường
của hệ thống và các hộ tiêu thụ khi xuất hiện sự cố, cần phát hiện càng nhanh càng
tốt chỗ sự cố và cách ly nó ra khỏi phần tử bị hư hỏng, nhờ vậy phần còn lại duy trì
được hoạt động bình thường, đồng thời giảm mức độ hư hại của phần tử bị sự cố.
Chỉ có thiết bị tự động bảo vệ mới có thể thực hiện tốt được yêu cầu trên, thiết bị
này gọi là bảo vệ rơle.
Bảo vệ rơle sẽ theo dõi liên tục tình trạng và chế độ làm việc của tất cả các
phần tử trong hệ thống điện. Khi xuất hiện sự cố, bảo vệ rơle phát hiện và cắt phần
tử hư hỏng nhờ máy cắt điện. Khi xuất hiện chế độ làm việc không bình thường,
bảo vệ rơle sẽ phát tín hiệu và tùy thuộc yêu cầu, có thể tác động khôi phục chế độ
làm việc bình thường hoặc báo tín hiệu cho nhân viên trực.
b - Các yêu cầu cơ bản đối với bảo vệ rơle:
* Tính chọn lọc:
Tính chọn lọc là khả năng phân biệt các phần tử hư hỏng và bảo vệ chỉ cắt các
phần tử đó.
Ví dụ trong sơ đồ bảo vệ như hình 1, khi ngắn mạch tại điểm N1, máy cắt
MC3 là máy cắt gần chỗ sự cố nhất phải cắt. Nhờ vậy các phụ tải khác vẫn được
cung cấp điện. Khi ngắn mạch tại điểm N2, đường dây sự cố A2-B2 được cắt ra
nhờ các máy cắt MC1 và MC2, còn đường dây A1-B1 vẫn làm việc, vì vậy toàn bộ
các hộ tiêu thụ vẫn được cung cấp điện.
Tính chọn lọc là yêu cầu cơ bản nhất của bảo vệ rơle để đảm bảo cung cấp
điện an toàn liên tục. Nếu bảo vệ tác động không chọn lọc, sự cố có thể lan rộng.
* Tác động nhanh:
Bảo vệ phải tác động nhanh để kịp thời cô lập các phần tử hư hỏng thuộc
phạm vi bảo vệ nhằm:
+ Đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
+ Giảm ảnh hưởng của điện áp thấp (khi ngắn mạch) lên các phụ tải.

+ Giảm tác hại của dòng điện ngắn mạch đối với thiết bị. Bảo vệ tác động
nhanh phải có thời gian tác động nhỏ hơn 0,1 giây.
* Độ nhạy:
Bảo vệ...
RƠLE BẢO VỆ HTĐ:
TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN
1. Công dụng và các yêu cầu của rơle:
a- Công dụng:
Trong quá tnh vận hành hệ thống điện thể xuất hiện tình trạng s cố
chế độ làm việc bất thường của các phần tử. Các sự cố thường kèm theo hiện tượng
dòng điện tăng khá cao điện áp giảm thấp. Các thiết bị dòng điện tăng cao
chạy quathể bị đốt nóng quá mức cho phép bị hỏng. Khi điện áp giảm thấp,
các hộ tiêu thụ không thể làm việc nh thường nh ổn định của các máy phát
làm việc song song và của toàn hệ thống bị giảm. Các chế độ làm việc không bình
thường làm cho điện áp, dòng điện và tần số lệch khỏi giới hạn cho phép. Nếu để
kéo dài nh trạng này, có thể xuất hiện sự cố. Muốn duy trì hoạt động bình thường
của hệ thống và các hộ tiêu thụ khi xuất hiện sự cố, cần phát hiện càng nhanh càng
tốt chỗ sự cố và cách ly nó ra khỏi phần tử bị hư hỏng, nhờ vậy phần còn lại duy trì
được hoạt động bình thường, đồng thời giảm mức độ hại của phần t bsự cố.
Chỉ thiết bị tự động bảo vệ mới thể thực hiện tốt được yêu cầu trên, thiết bị
này gọi là bảo vệ rơle.
Bảo vệ rơle sẽ theo dõi liên tục tình trạng chế độ làm việc của tất cả các
phần tử trong hệ thống điện. Khi xuất hiện sự cố, bảo vệ rơle phát hiện và cắt phần
tử hỏng nhờ máy cắt điện. Khi xuất hiện chế độ làm việc không bình thường,
bảo vệ rơle sẽ phát tín hiệu và tùy thuộc yêu cầu, có thể tác động khôi phục chế độ
làm việc bình thường hoặc báo tín hiệu cho nhân viên trực.
b - Các yêu cầu cơ bản đối với bảo vệ rơle:
* Tính chọn lọc:
Tính chọn lọc là khả năng phân biệt các phần tử hư hỏng và bảo vệ ch cắt các
phần tử đó.
dụ trong đồ bảo vệ như hình 1, khi ngắn mạch tại điểm N1, máy cắt
MC3 máy cắt gần chỗ sự cố nhất phải cắt. Nhờ vậy các phụ tải khác vẫn được
cung cấp điện. Khi ngắn mạch tại điểm N2, đường dây sự cố A2-B2 được cắt ra
nhờ các máy cắt MC1 và MC2, còn đường dây A1-B1 vẫn làm việc, vì vậy toàn bộ
các hộ tiêu thụ vẫn được cung cấp điện.
Tính chọn lọc yêu cầu bản nhất của bảo vệ rơle để đảm bảo cung cấp
điện an toàn liên tục. Nếu bảo vệ tác động không chọn lọc, sự cố có thể lan rộng.
* Tác động nhanh:
Bảo vệ phải tác động nhanh để kịp thời lập các phần tử hỏng thuộc
phạm vi bảo vệ nhằm:
+ Đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
+ Giảm ảnh hưởng của điện áp thấp (khi ngắn mạch) lên các phụ tải.
TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN - Người đăng: Lê Kiên Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN 9 10 98