Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu địa chất cấu tạo

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1362 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2
Lớp đá trầm tích
và quan hệ tiếp xúc địa tầng

TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com

TÓM TẮT NỘI DUNG
 Lớp đá trầm tích
 Thế nằm của các thể địa chất và cách biểu diễn
 Lớp đá có thế nằm ngang, thế nằm nghiêng
và tam giác vỉa
 Địa tầng và quan hệ tiếp xúc

I. Lớp đá trầm tích
Lớp đá trầm tích: Là một đơn vị vị địa tầng nhỏ nhất có
dạng tấm, là một thể địa chất có thành phần, màu sắc, cấu
tạo riêng biệt được phân định bởi hai mặt ranh giới trên và
dưới gọi là mặt lớp
 Lớp đá phát triển về chiều dài và chiều rộng, chiều dày
kém phát triển hơn
 Mặt lớp đá thành tạo sớm nhất gọi là đáy lớp, mặt thành
tạo muộn nhất gọi là nóc lớp

Nóc = Vách



Đáy = trụ

Trong thực tế thăm dò, mặt lớp nằm
trên được gọi là vách, mặt lớp nằm đưới

Thế nằm thuận

được gọi là trụ. Trong điều kiện thường
thì trụ ~đáy và vách ~ nóc nhưng khi
thế nằm bị đảo lộn thì ngược lại.

Đáy = vách

Đáy = trụ
Thế nằm đảo

Cấu tạo phân lớp và cấu tạo mặt lớp

 Phân lớp: Là cấu tạo nội bộ của lớp đá được phân biệt
do thành phần, kết cấu, cấu tạo, màu sắc v.v. phản ánh tính
chất tạo lớp đặc trưng bởi sự biến đổi đột ngột hay từ từ
theo phương vuông góc với mặt lớp

Cấu tạo phân lớp và cấu tạo mặt lớp
Phân lớp song song

Cấu tạo phân lớp và cấu tạo mặt lớp
Phân lớp xiên chéo

Cấu tạo phân lớp và cấu tạo mặt lớp
Phân lớp đan xen

Cấu tạo phân lớp và cấu tạo mặt lớp
Phân lớp lượn sóng

Lợi dụng cấu tạo trầm tích nguyên sinh
để xác định nóc lớp và đáy lớp
 Dựa vào phân lớp xiên chéo để quyết định nóc lớp và đáy lớp

Lợi dụng cấu tạo trầm tích nguyên sinh
để xác định nóc lớp và đáy lớp
Dựa vào biến thiên độ hạt trong lớp

Lợi dụng cấu tạo trầm tích nguyên sinh
để xác định nóc lớp và đáy lớp
Dựa vào dấu vết gợn sóng

Dấu vÕt cña sãng trong trÇm tÝch hiÖn ®¹i

Dấu vÕt cña sãng trong đá

Lợi dụng cấu tạo trầm tích nguyên sinh
để xác định nóc lớp và đáy lớp
Dựa vào khe nứt bùn

Lợi dụng cấu tạo trầm tích nguyên sinh
để xác định nóc lớp và đáy lớp
Dấu vết giọt mưa

Dấu vết tải trọng (load cast)

Cát kết cấu tạo cầu và dạng cầu gối

Sand layer

Underlying mud

Dấu vết sinh vật: dấu vết rễ cây (Root Casts), dấu vết giun bò

up

Dấu vết hoạt động sinh vật

up

 Cấu tạo mặt
 Cấu tạo đường

II. Thế nằm của thể địa chất
và cách biểu diễn

Các yếu tố của thế nằm cấu tạo mặt
 Đường phương
Phương vị đường phương
 Đường hướng dốc
Góc phương vị đường
hướng dốc
Góc dốc

Đường phương
Mặt lớp đá
Đường hướng dốc

a



...
Lớp đá trầm tích
và quan hệ tiếp xúc địa tầng
Chương 2
TS. Trần Mỹ Dũng
Địa chỉ: Bộ môn Địa chất
Điện thoại: (+84) 04 38384048
E-mail: tmdung@126.com
tài liệu địa chất cấu tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu địa chất cấu tạo - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
tài liệu địa chất cấu tạo 9 10 221