Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Môn Sinh

Được đăng lên bởi Thằng Nhóc Lạc Loài
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: THÂN
A-MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ: THÂN.
* Từ bài 13 đến bài 18:
Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân.
Bài 14. Thân dài ra do đâu?
Bài 15. Cấu tạo trong của thân non.
Bài 16. Thân to ra do đâu.
Bài 17. Vận chuyển các chất trọng thân.
Bài 18. Biến dạng của thân.
*Cấu trúc nội dung của chủ đề:
-Cấu tạo ngoài của thân và biến dạng của thân.
-Cấu tạo trong của thân non và thân cây trưởng thành.
-Sự phát triển của thân.
-Hoạt động sinh lý của thân.
B-CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỂ:
I.Các năng lực chung:
1/Năng lực tự học:
-Biết được cơ quan thân và vai trò của thân, phân biệt chồi lá và chồi hoa; các dạng thân
biến dạng. Trình bày được sơ lược cấu tạo của thân non. Trình bày vai trò của thân trong
việc vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan và chất hữu cơ.
-HS lập và thực hiện được kế hoạch học tập chủ đề THÂN: Chuẩn bị nội dung kiến thức
(sưu tầm tài liệu từ Internet, tra cứu các sách…). Tự sưu tầm các loại thân biến dạng.
Thực hiện thí nghiệm vận chuyển nước và muối khoáng, thí nghiệm sự dài ra của thân…
-Rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức cho quá trình tự học.
2/Năng lực giải quyết vấn đề:

-HS ý thức được tình huống học tập và tiếp nhận để có phản ứng tích cực để trả lời:
+Thực hiện thí nghiệm để chứng minh.
+Thân vận chuyển các chất như thế nào? Thực hiện thí nghiệm để chứng minh.
+Thân dài ra do đâu? Thí nghiệm chứng mình.
+Thân to ra do đâu? Có thể tính tuổi của cây bằng cách nào?
-Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau: Từ thực tế kinh nghiệm trong sản xuất (liên
hệ địa phương), thông tin Internet, sách giáo khoa và các nguồn sách tham khỏa khác….
3/Năng lực sáng tạo:
-Đặt câu hỏi: Thân non và thân cây trưởng thành về cấu tạo có giống nhau không? Thân
cây xương rồng và thân cay ổi khác nhau ở đặc điểm là do đâu?
-Năng lực thiết kế thí nghiệm, vận dụng sáng tạo khả năng thí nghiệm để nhuộm màu
trang trí cho lá, hoa.
4/Năng lực quản lý:
-Ý thức được việc tự học, tự tìm tòi thông tin kiến thức.
-Tự đánh giá và tham gia đánh giá kết quả hoạt động của bản thân.
-Tự quản trong hoạt động nhóm.
5/Năng lực giao tiếp:
-Hiểu được ý nghĩa của việc trao đổi, thảo luận nhóm.
-Biết lắng nghe tích cực, tự tin phát biểu và diễn đạt ý kiến trong việc giải thích các thân
biến dạng thích nghi với điều kiện sống; người ta làm trụ cầu thì lấy phần róng của
thân…
6/Năng lực hợp tác:
-Khả năng đề xuất, thiết kế thí nghiệm.
-Phối hợp thu nhập mẫu vật.
-Khả năng phân công và thực hiện nhiệm vụ được phân công trong thực hiện thí nghiệm,
thu nhập mẫu vật…

7/Năng lực sử dụn...
CHỦ ĐỀ: THÂN
A-MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ: THÂN.
* Từ bài 13 đến bài 18:
Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân.
Bài 14. Thân dài ra do đâu?
Bài 15. Cấu tạo trong của thân non.
Bài 16. Thân to ra do đâu.
Bài 17. Vận chuyển các chất trọng thân.
Bài 18. Biến dạng của thân.
*Cấu trúc nội dung của chủ đề:
-Cấu tạo ngoài của thân và biến dạng của thân.
-Cấu tạo trong của thân non và thân cây trưởng thành.
-Sự phát triển của thân.
-Hoạt động sinh lý của thân.
B-CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỂ:
I.Các năng lực chung:
1/Năng lực tự học:
-Biết được cơ quan thân và vai trò của thân, phân biệt chồi lá và chồi hoa; các dạng thân
biến dạng. Trình bày được sơ lược cấu tạo của thân non. Trình bày vai trò của thân trong
việc vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan và chất hữu cơ.
-HS lập và thực hiện được kế hoạch học tập chủ đề THÂN: Chuẩn bị nội dung kiến thức
(sưu tầm tài liệu từ Internet, tra cứu các sách…). Tự sưu tầm các loại thân biến dạng.
Thực hiện thí nghiệm vận chuyển nước và muối khoáng, thí nghiệm sự dài ra của thân…
-Rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức cho quá trình tự học.
2/Năng lực giải quyết vấn đề:
Tài Liệu Môn Sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu Môn Sinh - Người đăng: Thằng Nhóc Lạc Loài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài Liệu Môn Sinh 9 10 743